vysoká provozní odolnost proti vibracím

Proudové chrániče BONEGA® P-E-P lze použít i v prostředích se silnými vibracemi (např. železniční vagóny, staveništní rozvaděče)

Silné vibrace mohou u jiných chráničů způsobit vyřazení mechanické části z normální funkce nebo rozpojení bodových svarů (přerušení proudu).

 

a) opatření zamezující poškození mechanické části:

 

Proudové chrániče BONEGA® P-E-P jsou proti tomuto chráněny vhodným uložením vlastních konstrukčních prvků a vyloučením možnosti vyosení či zadření pohyblivých částí. Mechanická část tvoří zcela samostatný celek, což vylučuje jiné vlivy. Navíc tak lze mechaniku odzkoušet ještě před montáží.

 

b) opatření zamezují rozpojení bodových svarů:

 

Počet bodových svarů je jednoduše radikálně snížen. Propojení prvků je řešeno pomocí stavebnicové konstrukce a nebo jsou díly vyrobeny rovnou z jednoho kusu.