Elektroinstalační materiál a technika » Chráničojistič RCBO BONEGA® P-E-P

Montážní a provozní pokyny k jednomodulovému proudovému chrániči s nadproudovou ochranou RCBO BONEGA PEP-10PJe

 

Schéma zapojení RCBO BONEGA PEP-10PJe

Snadné montážní sestavování v rozvaděči s N vodičem vlevo

  1. Upevnění se provede na lištu DIN EN 50022.
  2. RCBO mohou být použity jen v suchém a bezprašném prostředí.
  3. Délka modrého připojovacího vodiče "N" je 75 cm
  4. Délka bílého připojovacího zemnícího vodiče je 75 cm

Signalizace poruchy pomocí polohy páčky

Na první pohled lze odlišit vypnutí uživatelem
nebo zkratem (příp. přetížením).

 

 

V případě vypnutí přístroje uživatelem se páčka přesune z nejhornější polohy (3 = ON) do krajní spodní polohy (2=OFF). Opětovné sepnutí je pak přímé z polohy OFF do polohy ON.

 

POZOR: Přístroj dokáže signalizovat poruchu v obvodu způsobenou zkratem nebo přetížením. Páčka v takovém případě spadne pouze do středové polohy. Při posunování páčky nahoru neklade žádný odpor a může vyvolat dojem vadné mechaniky.

 

NEJEDNÁ SE VŠAK O PORUCHU PŘÍSTROJE !!!

 

Tento stav má za úkol upozornit uživatele, že ochranný systém přístroje musel reagovat na vnější událost (zkrat, přetížení). V takovém případě je třeba hledat příčinu.

 

Obnovit činnost lze pak tímto postupem:

 

a) ovládací páčku je nutné ze středové polohy nejprve přesunout do spodní polohy (na obrázku poloha 2). Při tomto přesunutí se musí překonat drobný odpor, který klade vnitřní mechanika. Dochází doslova k přesmyknutí (cvaknutí) mechanizmu. V této spodní poloze je teprve mechanika připravena k opětovnému sepnutí.

 

b) ze spodní polohy se po té páčka přesune do nejhornější polohy (na obrázku poloha 3). Při tomto pohybu je již kladen obvyklý odpor, který je známý při běžném zapínání přístroje.

Zkušební pokyny

  1. Před uvedením do provozu je nutné přezkoušet správnou funkci RCBO pomocí zabudovaného zkušebního tlačítka (při stisknutí zkušebního tlačítka musí přístroj vypnout).
  2. Kontrolu funkce pomocí zabudovaného zkušebního tlačítka je třeba opakovat 2x ročně (při stisknutí zkušebního tlačítka musí přístroj vypnout).
  3. V případě nevypnutí je přístroj vadný a musí se vyměnit.

 


Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216