Modulové přístroje BONEGA P-E-P » Jednomodulový proudový chránič s nadproudovou ochranou (RCBO)

Technické údaje k jednomodulovému proudovému chrániči s nadproudovou ochranou
BONEGA® PEP-10PJe

Rozměrové schéma

Charakteristika

Kombinovaný přístroj BONEGA® PEP-10PJe zajišťuje odpojení, spínání a ochranu elektrických obvodů proti zemním poruchovým proudům a současně funkci jističe - tj. ochranu proti zkratu a tepelnému přetížení.

 

Mají elektromechanickou spoušť na reziduální proud, která pracuje bez pomocného napájecího zdroje a automaticky rozpojí obvod při zemním, poruchovém proudu mezi fází a zemí větším než jmenovitý reziduální proud I/\n. Narozdíl od klasického proudového chrániče však RCBO neodpojuje pracovní vodič. Toto provedení neodporuje našim normám, přesto je určeno především pro zahraniční trhy.

Tyto proudové chrániče lze s výhodou propojovat s jističi BONEGA pomocí propojovacích lišt.

Signalizace poruchy pomocí polohy páčky

Na první pohled lze odlišit vypnutí uživatelem
nebo zkratem (příp. přetížením).

 

 

V případě vypnutí přístroje uživatelem se páčka přesune z nejhornější polohy (3 = ON) do krajní spodní polohy (2=OFF). Opětovné sepnutí je pak přímé z polohy OFF do polohy ON.

 

POZOR: Přístroj dokáže signalizovat poruchu v obvodu způsobenou zkratem nebo přetížením. Páčka v takovém případě spadne pouze do středové polohy. Při posunování páčky nahoru neklade žádný odpor a může vyvolat dojem vadné mechaniky.

 

NEJEDNÁ SE VŠAK O PORUCHU PŘÍSTROJE !!!

 

Tento stav má za úkol upozornit uživatele, že ochranný systém přístroje musel reagovat na vnější událost (zkrat, přetížení). V takovém případě je třeba hledat příčinu.

 

Obnovit činnost lze pak tímto postupem:

 

a) ovládací páčku je nutné ze středové polohy nejprve přesunout do spodní polohy (na obrázku poloha 2). Při tomto přesunutí se musí překonat drobný odpor, který klade vnitřní mechanika. Dochází doslova k přesmyknutí (cvaknutí) mechanizmu. V této spodní poloze je teprve mechanika připravena k opětovnému sepnutí.

 

b) ze spodní polohy se po té páčka přesune do nejhornější polohy (na obrázku poloha 3). Při tomto pohybu je již kladen obvyklý odpor, který je známý při běžném zapínání přístroje.

Schéma zapojení RCBO BONEGA PEP-10PJe

Snadné montážní sestavování v rozvaděči s N vodičem vlevo

Technické údaje

Bezpečnostní parametry
Rychlost vypnutí (viz. oscilogramy): 3 až 5 ms, a to při maximální zátěži v 10 kA vypínací schopnosti (rovná se téměř rychlosti vypnutí u klasické tavné pojistky)
Vypínací schopnost (jmenovitá zkratová i provozní) podle normy ČSN EN 60898 při 230/400V AC do hodnoty jmenovitého proudu a charakteristiky pro PEP-10PJe - 10 kA (jmenovitá zkratová i provozní) až do 32A v charakteristice B,C, D
Třída omezení energie: 3 až do hodnoty 32A jmenovitého proudu v charakteristice D
Max. předřazená pojistka proti zkratu: 63 A gG
Bezpečnostní signalizace stavu kontaktů: optická signalizace skutečného stavu kontaktů (nezávislé na poloze páčky) pomocí červeného/zeleného terčíku s průhledným krytem
Ochrana proti mezifázovému zkratu: ochrana proti mezifázovému zkratu při vidlicovém propojení několika přístrojů mezi sebou přes hlavičkovou svorku je řešena pomocí izolačních přepážek.
Stupeň krytí ze všech stran pro samotný přístroj (vyšší ochrana obsluhy) IP 20 pro samostatný přístroj (ze všech stran) - svou konstrukcí chrání před nebezpečným dotykem prstem a před vniknutím cizích malých předmětů, před vniknutím vody je bez ochrany (proti vodě je třeba ochranu řešit až vlastní konstrukcí skříně rozvaděče) IP 40 pro vestavěný přístroj - svou konstrukcí chrání před nebezpečným dotykem i nástrojem a před vniknutím cizích velmi drobných předmětů, před vniknutím vody je bez ochrany (proti vodě je třeba ochranu řešit až vlastní konstrukcí skříně rozvaděče)
Odpínaní středního vodiče "N": Ne
Montážní parametry
Provozní (montážní) poloha: libovolná
Montážní teplota: - 20°C až +55°C
Upevnění přístroje: a) rychloupínacím unikátním patentním mechanismem (plastová západka s aretací v krajních polohách) na nosnou DIN lištu EN 50022 o šířce 35 mm s rozdílnou tloušťkou b) na rovnou plochu pomocí dvou šroubů c) přístroj má ze spodní strany blokaci proti naklápění na DIN liště při dotahování svorek (svislá stabilizace přístroje na DIN liště)
Vyjmutí z DIN lišty: z řady již propojených přístrojů pomocí vidličkové nebo hřebenové propojovací lišty lze přístroje vyjmout bez nutné celkové demontáže propojovací lišty (max. s mírným průhybem lišty v případě horního propojení), umožňuje to vysunutí unikátního pomocného patentního mechanismu
Možnost připojení hliníkových vodičů Ano (Al/Cu) Viz. prohlášení
Přívodní třmenové svorky a jejich připojitelnost: s blokací proti nesprávnému vložení vodiče (pomocí závory, která je součástí třmenové svorky) spodní část ve tvaru písmene "U", což umožňuje napojení více vodičů o různém průměru spodní pohyblivá i horní pevná část svorky má příčné drážkování (pevnější spojení na větší přechodové ploše) • průřez (š.xv.) : 1x (8,2 x 7,8 mm) = 63 mm2 + 2x (5,1 x 6,4 mm) = 32,64 mm2 • obvyklá připojitelnost: 35 mm2 plný vodič, 25 mm2 slaněný vodič • délka závitu šroubu v třmenové svorce je 3,4 mm • svorka je vyrobena z jednoho kusu plechu a je spojena přeplátováním (zamezení roztržení svorky) • šroub má zamezení proti vypadnutí pro případ vyšroubovaní ze závitu svorky • poloha svorky umožňuje připojení dvou propojovacích hřebenových lišt
Horní hlavičková svorka: • umístěna na spodní straně přístroje • jsou chráněné proti mezifázovému zkratu plastovou přepážkou, která je však odlomitelná pro možnost uchycení průběžnou pásovou 1P lištou • spodní část hlavy šroubu je s břitem (zamezuje rozevírání vidliček při dotahování)) • spodní část hlavy šroubu je kónická směrem k závitu (způsobuje svírání vidlicových propojovacích lišt směrem k dříku = zamezuje rozevírání vidliček při dotahování)
Krytí svorek: IP 20
Hlava šroubu: kombinace dvojitého křížování (tzv. POZIDRIVE) a příčné drážky pro plochý šroubovák
Max. dotahovací moment svorek: 4 Nm
Přívod proudu (připojení vstupu pro AC): libovolně z obou stran (lze měnit vstup s výstupem)
Čelní uživatelský popis plocha na čelní straně přístroje (lze popisovat přímo na plast přístroje nebo na předem připravené popisky) popis je pod průhledným odklápěcím krytem rozměry: šířka 23 x výška 6,2 x tloušťka 0,3 mm (u 2P i 4P) materiál: obyčejný kancelářský papír předepsané popisky, které lze uživatelem doplňovat jsou volně ke stažení (ve formátu DOC) na www.bonega.cz
Montážní popis na čelní straně ve dvou místech = výhoda čitelnosti při různém výškovém uložení přístrojů (u otvoru pro šroub) dolní a horní montážní popiska má tyto rozměry: šířka 12,7 x výška 4,0 x tloušťka 0,5 mm předepsané popisky, které lze uživatelem doplňovat jsou volně ke stažení (ve formátu DOC) na www.bonega.cz
Délka modrého připojovacího vodiče "N" 75 cm
Délka bílého připojovacího zemnícího vodiče 75 cm
Aplikační parametry
Počet pólů: 1
Typ: AC
Jmenovité proudy: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 20, 25, 32
Jmenovitý reziduální proud IΔn: 30, 100, 300 mA
Provedení v charakteristikách: B,C,D s fixním nastavením
Charakteristika: B (resp. L), dříve také "V". Nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 3 ln až 5 ln. Slouží především pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která nezpůsobují proudové rázy (světelné a zásuvkové obvody atd.) C (resp. U), dříve také "K". Nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 5 ln až 10 In. Slouží především pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která způsobují proudové rázy (žárovkové skupiny, motory atd.) D (resp. M), dříve také "-----". Nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 10 ln až 20 In. Slouží především pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která způsobují vysoké proudové rázy (transformátory, 2-pólové motory, motory s těžkým rozběhem, obvody s velkými indukčnostmi, atd.)
Jmenovité napětí: 1P 230 V 50/60 Hz
Minimální provozní napětí Umin 12 V AC
Maximální provozní napětí Umax 253/440 V AC
Příslušenství: signalizační kontakty, podpěťové spouště, napěťové spouště, atd…
Provozní teplota okolí: - 5 °C až +40 °C podle nařízení ČSN EN 60898
Kalibrační teplota: +30 °C podle ČSN (po dohodě lze i jinak)
Funkčnost při 50 i 60 Hz: ano
Provozní parametry Kontakty: mžikové spínání kontaktů zamezující opalování kontaktů (prodlužujíce elektrickou i mechanickou životnost přístroje)
Testování: každého kusu při výrobě
Odvod tepla: odvětrání "komínovým efektem" pomocí drážek mezi jednotlivými moduly (zvyšuje provozní stabilitu a spolehlivost)
Životnost mechanická: >= 10 000 cyklů (zapnutí a vypnutí)
Životnost elektrická: >= 10 000 cyklů (zapnutí a vypnutí)
Vyráběny podle normy: IEC 61009-1
Záruka 3 ROKY
Uživatelské a obchodní parametry:
Signalizace poruchy pomocí středové polohy páčky
Chráněná signalizace stavu kontaktů: zakrytovaná průhledným krytem proti nežádoucímu mechanickému zablokování zvenčí a zamezení neoprávněným reklamacím
Kontrola konečným uživatelem: testovacím tlačítkem 1x za 6 měsíců
Platné patenty (počet): ano (1)
Popis - patent 1: vypínací mechanizmus
Skladovací teplota: – 40°C až + 85°C
Průmyslová ochrana: přístroj je chráněn jako průmyslový vzor
Rychlost dodání v pracovních dnech: do 48 hodin 

 


Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216