Možnost připojení i hliníkových vodičů

Svorky jsou měděné a pomocí elektrolýzy celé kvalitně postříbřené.

Kombinovaný přístroj - proudový chránič s nadproudovou ochranou (chráničojistič) RCBO BONEGA® řady PEP 15 PJ umožňuje připojení nejen měděných, ale i  hliníkových vodičů protože svorky jsou měděné a pomocí elektrolýzy celé kvalitně postříbřené.

Toto technologické řešení zcela vylučuje problém jiných výrobců, kteří používají pro své přístroje jen měděné svorky bez povrchové úpravy nebo jen povrchově kadmiované nebo pozinkované. Chemicky se totiž měď s hliníkem naprosto nesnáší , protože způsobuje velmi rychle silnou oxidaci a tím velké přechodové odpory a následné zahřívání spoje. Za určitých podmínek může dokonce mezi mědí a hliníkem ve svorce nastat jiskření, které způsobuje postupné narušování spoje a to i přesto, že je vodič ve svorce pevně utažen. Postříbřená svorka má sice více jak 2 x vyšší cenu než samotná měděná, ale cesta kvality se v tomto směru jistě vyplatí.

 

 

Prohlášení o použití hliníkových vodičů: zde