Libovolná montážní poloha

Pracovní poloha bez vlivu na bezpečnou funkci.

Vliv na spolehlivou funkci proudové chrániče s nadproudovou ochranou (chráničojističe) RCBO BONEGA® řady PEP 6PJe v různých montážních polohách má téměř výhradně konstrukce a uložení vyrážecí cívky pro zkratovou spoušť jističe, která svou vynikající konstrukcí vylučuje narušení chodu pohyblivých částí či dokonce zkřížení a tím znemožnění pohybu vypínacího mechanizmu.

 

V obecném principu jde o to, zda v různých montážních polohách samotná váha jádra cívky napomáhá nebo omezuje svou kinetikou funkci vypínacího mechanizmu.     U některých výrobků konkurence může v různých polohách dojít k negativním vlivům, jako je narušení chodu pohyblivých částí či dokonce ke zkřížení a tím ke znemožnění pohybu například jádra cívky, vypínacího mechanizmu, atd.. Tento výsledek může pak mít zásadní vliv na to, že zkratová spoušť jističe v RCBO pak v nevýhodné poloze nevypne v případě zkratu dostatečně rychle nebo dokonce nebude reagovat vůbec, případně změní charakteristiku. U elektronického chrániče v 1P RCBO jde především o spolehlivost mechanické části a o pevné spoje.

 

U přístrojů RCBO BONEGA® řady PEP 6PJe je toto vyloučeno:

1) konstrukcí

2) samotným uložením

Vyrážecí cívka je posazena v krabičce tak, že v běžné (tedy svislé) poloze je orientace směru pohybu jádra při "vyrážení" proti působení tíhové síly (tedy směrem nahoru). Je to tedy z hlediska odporu ta nejnevýhodnější poloha. V této poloze se také nastavují a testují parametry jističe. Jakákoli jiná montážní poloha 1P RCBO je tedy jen ve prospěch rychlosti vypnutí. Tíhová síla nám tak tedy v jakýchkoli jiných polohách jen napomáhá bezpečnosti.

 

 

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (chráničojističe) RCBO BONEGA® řady PEP 6PJe  tak lze použít i při montáži v nestandardních aplikacích.