mimořádně pevné provedení svorek

Ani při nadměrném namáhání nelze snadno strhnout závit.

Pohyblivá svorka je vyrobena jen z jednoho kusu. Na rozdíl od konkurence je spoj vyřešen přeplátováním a ne jen tzv. "puzzlovým spojem". Přes toto přeplátování prochází šroub, který tak má k dispozici dvojnásobnou závitovou délku, což výrazně omezuje možnost porušení – „stržení“ závitu. Maximální dotahovací moment pro 1P proudové chrániče s nadproudovou ochranou (chráničojističe) RCBO BONEGA® řady PEP 6PJe i přes relativně malé svorky je 2 N.m.

 

Samotné třmenové svorky mají v dolní části ještě navíc příčné drážky, které zamezují povytažení vodiče ze svorky (po dotažení se vodič vmáčkne do drážek). Současně se tak omezují přechodové odpory (díky zvětšení přenosové plochy). Plochý protikus pevné části svorky přes který tlačí šroub má taktéž příčné drážkování (šroub nezasahuje tak přímo do vodiče)

 

Spojení vodiče s přístrojem je velmi pevné a tedy vysoce spolehlivé.