možnost zaplombování páčky v poloze zapnuto i vypnuto

Možnost zaplombování i pro speciální účely.

Zaplombování páčky proudového chrániče s nadproudovou ochranou (chráničojističe) RCBO BONEGA® řady PEP 6PJe je umožněno tím, že v obou bočních vodících stěnách vypínací páčky jsou otvory, kterými lze protáhnout plombovací drátek. Ten prochází současně drážkou v pohyblivé páčce, která je na ní vytvořena jak v zapnuté, tak i ve vypnuté poloze a tím znemožňuje pohyb vlastní páčky.

 

V případě, že je páčka zaplombovaná v poloze zapnuto, nebrání tato nehybnost páčky vlastní funkčnosti přístroje. V případě zkratu či přetížení bude elektrický okruh odstaven (nezávisle a bez omezení na fixované poloze páčky).

 

Obal 1P RCBO umožňuje zaplombování páčky bez vlivu na umístění sousedních přístrojů.