Jednomodulové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
»  Výhody a inovace pro rychlejší a snazší montáž

Přehled výhod a inovací:

mimořádně malé rozměry vzhledem k 15 kA vypínací schopnosti

Kombinovaný přístroj RCBO BONEGA® řady PEP 15PJ  je sdružen jen do dvou modulů 17,6 x 2 = 35,2 mm, což je vzhledem k dosažené 15 kA zkratové odolnosti (vypínací schopnosti) velká výhoda pro průmyslové aplikace

Schéma RCBO 15 kA

 

Mimořádně malé rozměry (především šířka 35,2 mm x výška jen 81 mm) řadí  proudové chrániče s nadproudovou ochranou (chráničojističe) RCBO BONEGA® řady PEP 15 PJ v kategorii vypínací schopnosti 15 kA k nejmenším na světě.

V rozvaděči tedy zůstává více místa pro vedení a připojování vodičů. Tuto vlastnost oceníte především při použití v malých rozvaděčích.

 

Na obsah

Blokační závora proti nesprávnému vložení vodiče

Již nikdy se vám nestane, že vodič nebude správně připojen.

 

A                B              C

Pozice A - plně otevřená svorka

Pozice B - počátek svírání vodiče do svorky

Pozice C - částečně zatažená svorka, kdy je prostor pod svorkou postupně uzavírán blokační závorou

 

Každá svorka u RCBO má ve své pohyblivé spodní části takzvanou "plochou blokační závoru", která se při dotahování šroubu postupně vysunuje do prostoru pod svorkou. Zamezuje tak vsunutí vodiče pod třmen svorky, čímž by nedošlo k sevření vodiče do svorky.

 

Jedná se o velmi praktické řešení, které předcházení problémům při připojování vodičů v případě, kdy není do svorky přímo vidět . Tento princip tedy zcela vylučuje možnost vsunout vodič omylem pod svorku, která by pak byla sice dotažena, ale bohužel bez vodiče. Pokud se na to u konkurenčních přístrojů nepřijde ihned při montáži, dochází často ke skrytým reklamačním montážním závadám, které se mnohdy projevovaly až u uživatele (vodič mohl být sice v kontaktu se svorkou, ale při vyšším zatížení okruhu došlo doslova k vyhoření a tím k přerušení obvodu). Výrobcům rozvaděčů tak vznikaly nepříjemné dodatečné náklady na velmi "snadné" odstranění takových závad.


Podle výrobců rozvaděčů tato funkce zabrání nejčastějším reklamacím, velmi zrychluje montáž a přispívá k celkové spolehlivosti.

Na obsah

Snadné montážní sestavování v rozvaděči s N vodičem vlevo

Logická konstrukce připojení k přístroji urychluje montáž

 

 

Při konstrukci proudových chráničů s nadproudovou ochranou (chráničojističe) RCBO BONEGA® řady PEP 15 PJ se vycházelo z této (v Evropě nyní prosazované) logiky připojování:

Na tuto logiku navazují také další přístroje BONEGA a to sestavy:

 

Na obsah

uživatelský popis přímo na tělese přístroje chráněný odklápěcím okénkem s aretací

I v případě demontované krycí desky rozvaděče máte stále přehled, ke kterému okruhu přístroj patří.

Každý proudový chránič s nadproudovou ochranou (chráničojistič) RCBO BONEGA® řady PEP 15 PJ je vybaven průhlednou odklápěcí krytkou s aretací v horní otevřené poloze (aby při popisování samovolně nepadala). Pod ni je možné do ohraničených výřezů (32,8 x 6,2 x 0,3 mm) vložit i dvouřadý text s uživatelským popisem. Lze také psát přímo na plastovou plochu.

 

Popisky jsou volně ke stažení na tomto webu. Jsou ve formátu WORD s předepsanými vzory, symboly i prázdné formáty, které je možné také aktuálně doplňovat vlastními texty a vytisknout na obyčejný či samolepící papír.

 

Vytiskněte si obrázkové uživatelské popisky

s možností vložení vlastního textu

» Stáhnout

Na obsah

snadná návaznost příslušenství z levé strany přístroje

Jednoduché a rychlé připojení příslušenství.

RCBO odkrytí krytuRCBO - připojení příslušenství

 

Jako jedni z mála umožňují proudové chrániče s nadproudovou ochranou (chráničojističe) RCBO BONEGA® řady PEP 15 PJ navázání celé řady příslušenství. Spojení je vyřešeno z levé strany přístroje pouhým zacvaknutím. Propojení příslušenství s přístrojem se provádí následujícím způsobem:

 1. Podle typu příslušenství odstraňte krycí destičku překrývající propojovací otvor na levé straně (šroubovákem).
 2. Nastavte přístroj do polohy vypnuto.
 3. Jednoduchým „zaklapnutím“ bez použití nástrojů připojte příslušenství k RCBO.

Viz video ...

 

Na RCBO lze navázat řadu příslušenství:

 

Rozšiřuje se tak jejich uplatnění o:

Tyto kombinace tak umožňují použití i při řízení složitých automatizačních procesů.

 

I toto příslušenství lze nadále mezi sebou propojovat (např. jistič + podpěťová spoušť + pomocný signalizační kontakt, atd.) a vytvářet tak různé kombinace.

 

 

Na obsah

Možnost připojení i hliníkových vodičů

Svorky jsou měděné a pomocí elektrolýzy celé kvalitně postříbřené.

Kombinovaný přístroj - proudový chránič s nadproudovou ochranou (chráničojistič) RCBO BONEGA® řady PEP 15 PJ umožňuje připojení nejen měděných, ale i  hliníkových vodičů protože svorky jsou měděné a pomocí elektrolýzy celé kvalitně postříbřené.

Toto technologické řešení zcela vylučuje problém jiných výrobců, kteří používají pro své přístroje jen měděné svorky bez povrchové úpravy nebo jen povrchově kadmiované nebo pozinkované. Chemicky se totiž měď s hliníkem naprosto nesnáší , protože způsobuje velmi rychle silnou oxidaci a tím velké přechodové odpory a následné zahřívání spoje. Za určitých podmínek může dokonce mezi mědí a hliníkem ve svorce nastat jiskření, které způsobuje postupné narušování spoje a to i přesto, že je vodič ve svorce pevně utažen. Postříbřená svorka má sice více jak 2 x vyšší cenu než samotná měděná, ale cesta kvality se v tomto směru jistě vyplatí.

 

 

Prohlášení o použití hliníkových vodičů: zde

Na obsah

propojení pomocí vidlicových a hřebenových lišt z obou stran

Můžete si zvolit libovolný systém pro propojení svorek.

 

   

 

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (chráničojističe) RCBO BONEGA® řady PEP 15 PJ lze propojovat s jinými přístroji ve spodních i horních svorkách (přívody i vývody) jak pomocí normalizovaných vidlicových lišt, tak i pomocí hřebenových (jazýčkových).

 

Vzhledem k možnému ohřevu bimetalu (tepelná spoušť jističe) je vhodnější obecně vkládat propojovací lišty k jakýmkoli jističům z horní strany, kde sálavé teplo z lišty odchází do volného prostoru rozvaděče a neovlivňuje samotný přístroj. Nemůže se pak stát, že například 25A jistič bude vypínat už při 23A.

 

Názory na použití těchto dvou typů se však různí. viz. rozdíly mezi vidlicovými a hřebenovými propojovacími lištami

 

Na obsah

ochrana montážních firem před neoprávněnými reklamacemi

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (chráničojističe) RCBO BONEGA® řady PEP 15 PJ nelze zablokovat zvenčí.

zapnuto - červená I - ON

vypnuto - zelená O - OFF

 

Tato vlastnost chrání elektromontážní firmy proti reklamacím, které si ve skutečnosti uživatel způsobí sám a jen velmi těžce se mu dokazují.

 

Jako u většiny výrobců mají i RCBO BONEGA® řady PEP 15 PJ  signalizaci stavu kontaktů. Ta signalizuje (na rozdíl od některých výrobců) skutečný stav kontaktů a ne jen polohu zapínací páčky. V případě "spečení" kontaktů a vypnuté páčce by byl u přístrojů BONEGA uživatel jasně informován o procházejícím proudu.

 

Dosud jako jediné mají přístroje BONEGA® řady PEP tuto signalizaci zakrytou průhledným plastovým okýnkem s čočkovým (zvětšovacím) efektem.

 

Výhody:

O logice barevného značení zapnuto/vypnuto pojednáváme v častých dotazech.

 

Na obsah

unikátní konstrukce svorek

Ani velký průřez vodiče vás nezaskočí.

Inovovaná konstrukce svorek:

 • spodní svorka má tyto přednosti:
  • její dolní část je ve tvaru písmene "U, což "umožňuje sevření více vodičů o různých průměrech
  • pohyblivý třmen svorky má záměrnou stranovou vůli, aby se uměl přízpůsobit různým polohám především pevných vodičů, případně více vodičům v jedné svorce
 • horní svorka má tyto přednosti:
  • zamezuje roztažení kontaktů vidlicové propojovací lišty při dotahování a to díky speciální "obráceně kónické" hlavičce (způsobuje přímo přitahování vidlic k dříku šroubu)
  • spodní část hlavy šroubu obsahuje břit, který má za úkol po dotažení fixovat vložené propojovací vidlice a zvětšit přenosovou plochu
  • skosení boční části hlavy šroubu usnadňuje podvlečení vidlicové propojovací lišty pod tuto hlavu šroubu

V celém rozsahu hodnot jmenovitých proudů (od 1A až do 63A) je možné u proudových chráničů s nadproudovou ochranou (chráničojističe) RCBO BONEGA® řady PEP 15 PJ použít tyto vodiče:

 • vodič o průřezu až 35 mm2 pro plný vodič a 25 mm2 pro slaněný vodič. Samotný geometrický průřez svorek je však 50 mm2

 

Odpadá tak nouzové řešení pomocí přídavných svorek, kde mohou vznikat přechodové odpory.

 

Poznámka: připojovat lze vodiče Cu i Al viz ....

 

Na obsah

podstatné zvýšení svislé stability na DIN liště

Při dotahování svorek se vám nebude přístroj na DIN liště naklánět.

Při dotahování svorek mají některé konkurenční přístroje tendenci naklánět se v pravotočivém směru a je pak nutné je druhou rukou v opačném směru "předepjat". Vysoké svislé stability na DIN liště při připojování vodičů k přístrojům BONEGA řady PEP je docíleno pomocí plastové zarážky na spodní straně, která přebírá po upevnění na DIN lištu funkci protitlaku (při namáhání celého tělesa na krut). Na rozdíl od konkurence zde pohyblivá západka plní jen přídržnou roli.

 

Druhá ruka se nemusí zabývat "předepínáním" a může se soustředit jen na přidržování připojovaného vodiče.

 

Toto opatření výrazně zrychluje a usnadňuje montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou (chráničojističe) RCBO BONEGA® řady PEP 15 PJ.

Na obsah

snadné připevnění i na rovnou plochu bez DIN lišty

Nebudete mít problém s upevněním RCBO ani ve starých rozvaděčích nebo u jednoúčelových strojů.

Především při opravách ve starých rozvaděčích oceníte možnost uchycení přístrojů RCBO BONEGA® řady PEP 15 PJ  na rovnou plochu bez použití DIN lišty. Tato varianta nevyžaduje žádnou úpravu přístroje.

 

Postup:

 1. Do rovné plochy našroubujte na požadované místo šroub s plochou hlavou a nechte jej 5 mm nedošroubovaný od plochy.
 2. Na takto připravený šroub nasuňte přístroj, kde je k tomu účelu v horní části uzpůsobený výřez
 3. Ve spodní části zasuňte aretační západku do krajní "zavřené" polohy a otvorem v této západce přístroj druhým šroubem připevněte k rovné ploše.

 Takto vytvořené spojení je neobyčejně pevné.

Na obsah

dvě místa pro montážní popis

Montážní popis je vždy ve vhodném zorném úhlu.

Na každém tělese proudového chrániče s nadproudovou ochranou (chráničojističe) RCBO BONEGA® řady PEP 15 PJ jsou dvě plošky o rozměrech 35,2 x 4,8  x 0,5 mm s rybinovým zámkem, kde je možné z boku vložit papírový montážní popis (viz fotografie).

 

Místa jsou volena tak, aby při uložení přístroje v rozvaděči pod úrovní očí bylo možné použít horní popisovací plošku a při uložení nad úrovní očí spodní popisovací plošku.

 

Nejběžnější šablony popisek lze stáhnout z našeho webu.

Na obsah

Libovolná montážní poloha

Pracovní poloha bez vlivu na bezpečnou funkci.

Vliv na spolehlivou funkci proudové chrániče s nadproudovou ochranou (chráničojističe) RCBO BONEGA® řady PEP 15 PJ  v různých polohách má téměř výhradně konstrukce a uložení vyrážecí cívky pro zkratovou spoušť jističe, která svou vynikající konstrukcí vylučuje narušení chodu pohyblivých částí či dokonce zkřížení a tím znemožnění pohybu vypínacího mechanizmu.

 

V obecném principu jde o to, zda v různých montážních polohách samotná váha jádra cívky napomáhá nebo omezuje svou kinetikou funkci vypínacího mechanizmu.     U některých výrobků konkurence může v různých polohách dojít k negativním vlivům, jako je narušení chodu pohyblivých částí či dokonce ke zkřížení a tím ke znemožnění pohybu například jádra cívky, vypínacího mechanizmu, atd.. Tento výsledek může pak mít zásadní vliv na to, že zkratová spoušť jističe v RCBO pak v nevýhodné poloze nevypne v případě zkratu dostatečně rychle nebo dokonce nebude reagovat vůbec, případně změní charakteristiku. U chrániče v RCBO jde především o spolehlivost mechanické části a o spoje.

 

U přístrojů RCBO BONEGA® řady PEP 15 PJ je toto vyloučeno:

1) konstrukcí

2) samotným uložením

Vyrážecí cívka je posazena v krabičce tak, že v běžné (tedy svislé) poloze je orientace směru pohybu jádra při "vyrážení" proti působení tíhové síly (tedy směrem nahoru). Je to tedy z hlediska odporu ta nejnevýhodnější poloha. V této poloze se také nastavují parametry jističe. Jakákoli jiná montážní poloha RCBO je tedy jen ve prospěch rychlosti vypnutí. Tíhová síla nám tak tedy v jakýchkoli jiných polohách jen napomáhá bezpečnosti.

 

 

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (chráničojističe) RCBO BONEGA® řady PEP 15 PJ  tak lze použít i při montáži v nestandardních aplikacích.

Na obsah

západka s krajní aretací

Zrychlení montáže a demontáže.

 

Upínací mechanismus RCBO s pohyblivou západkou umožňuje:

         

a) uchycení na DIN lištu pouhým "zaklapnutím"

 1. Pokud tomu již tak není, zasuňte západku z polohy B do polohy A (poloha dodávaná z výroby).
 2. Zavěste přístroj v horní části za výstupek na horní hranu DIN lišty a kyvným pohybem zacvakněte za spodní hranu DIN lišty.

b) rychlou demontáž z DIN lišty

  1           2            3

 1. Ze zajištěného stavu v poloze 3 přesuňte západku až do polohy 1 např. pomocí šroubováku, který prostrčíte přes otvor západky a povytáhne se směrem ven.
 2. Západka zůstane zaaretována v poloze 1 a šroubovák se může vytáhnout.
 3. Nyní vyjměte přístroj z DIN lilšty.

Tuto výhodu oceníte především při demontáži, kde stačí na odjištění pouze jeden nástroj. Západku stačí povytáhnout do krajní aretační polohy (poloha 1), kde už sama drží. U některých konkurenčních přístrojů musíte k této operaci použít např. dva šroubováky a současně vyjímat přístroj z DIN lišty.

 

Demontáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou (chráničojističe) RCBO BONEGA® řady PEP 15 PJ je tak mnohem jednodušší a rychlejší.

 

Na obsah

odolnost obalu proti rozevírání při utahování svorek

Při utahování svorek nedochází k rozevírání obalu přístroje
nebo křížení samotné svorky v obalu.

U konkurenčních přístrojů se jedná o poměrně běžný problém, kdy při silném dotahování šroubů u svorek dojde k rozevření obalu nebo křížení samotné svorky v obalu. U některých dokonce dochází k poškození spojů a tím přerušení okruhu.

 

U proudových chráničů s nadproudovou ochranou (chráničojističe) RCBO BONEGA® řady PEP 15 PJ je tomuto zabráněno pomocí:

Na obsah

mimořádně pevné provedení svorek

Ani při nadměrném namáhání nelze strhnout závit.

Pohyblivá svorka je vyrobena jen z jednoho kusu. Narozdíl od konkurence je spoj vyřešen přeplátováním a ne jen tzv. "puzzlovým spojem". Přes toto přeplátování prochází šroub, který tak má k dispozici dvojnásobnou závitovou délku, což výrazně omezuje možnost porušení – „stržení“ závitu. Možnost roztržení při montáži je vyloučena i při překročení normou povoleného namáhání na krut (2 N.m). Maximální dotahovací moment pro proudové chrániče s nadproudovou ochranou (chráničojističe) RCBO BONEGA® řady PEP 15 PJ je 4 N.m.

 

Samotné třmenové svorky mají v dolní části ještě navíc příčné drážky, které zamezují povytažení vodiče ze svorky (po dotažení se vodič vmáčkne do drážek). Současně se tak omezují přechodové odpory (díky zvětšení přenosové plochy). Plochý protikus pevné části svorky přes který tlačí šroub má taktéž příčné drážkování (šroub nezasahuje tak přímo do vodiče)

 

Spojení vodiče s přístrojem je velmi pevné a tedy vysoce spolehlivé.

Na obsah

rychlé vyjmutí RCBO z DIN lišty, i když jsou propojeny lištou

Nemusíte demontovat celou propojovací lištu.

Unikátní zajišťovací pomocný mechanismus umožňuje snadné vyjmutí proudových chráničů s nadproudovou ochranou (chráničojističe) RCBO BONEGA® řady PEP 15 PJ z řady elektropřístrojů propojených mezi sebou vidlicovou nebo hřebenovou (jazýčkovou) propojovací lištou bez jinak nutné demontáže celé propojovací lišty.

Viz video ...

Další výhody tohoto řešení:

 

 

Na obsah

vyjímečná pevnost tělesa RCBO

Zvýšená mechanická spolehlivost.

RCBO - boční pohled

U proudových chráničů s nadproudovou ochranou (chráničojističe) RCBO BONEGA® řady PEP 15 PJ je spojení krabičky (obalu) vyjímečně pevné. Pevnost je daná:

 

Na obsah

velmi lehký chod páčky při zapínání

Velmi lehký chod páčky RCBO není porucha.

Velmi lehký chod při zapínání páčky (natahování) je daný vynikající, silově velmi vyváženou konstrukcí spínacího mechanismu.

Na obsah

vyšší krytí IP

Bezpečnější údržba a oprava rozvaděčů.

   

Všechny svorky RCBO BONEGA® řady PEP 15 PJ  jsou vhodnou konstrukcí obalu chráněny před dotykem prstem a vniknutí cizích malých předmětů (splňuje krytí IP 20).

Na obsah

zamezení vypadnutí šroubů ze svorek RCBO

Tvar obalu neumožňuje vypadnutí šroubů.

Otvor pro šroubovák v obalu má menší průměr než průměr hlavy šroubu, a proto nemohou šrouby z tělesa vypadnout.  Hlava šroubu je vyrobena tak, aby umožňovala dotažení pomocí křížového šroubováku typu POZIDRIVE i pomocí plochého.

Na obsah

připevnění i na DIN lišty s rozdílnou tloušťkou

Nebudete zaskočeni ani nestandardními DIN lištami.

 

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (chráničojističe) RCBO BONEGA® řady PEP 15 PJ jsou primárně určeny pro připevnění na lištu DIN EN 50 022 (šířka - 35 mm, s rozsahem tloušťky 0,8 - 2 mm). Na evropském trhu se však vyskytují DIN lišty mimo tento rozsah.

 

Provedení pohyblivé i pevné západky u RCBO BONEGA® řady PEP umožňuje uchycení i na méně přesné provedení DIN lišt.

Na obsah

možnost zaplombování páčky v poloze zapnuto i vypnuto

Možnost zaplombování i pro speciální účely.

Zaplombování páčky proudového chrániče s nadproudovou ochranou (chráničojističe) RCBO BONEGA® řady PEP 15 PJ je umožněno tím, že v obou bočních vodících stěnách vypínací páčky jsou otvory, kterými lze protáhnout plombovací drátek. Ten prochází současně drážkou v pohyblivé páčce, která je na ní vytvořena v zapnuté i vypnuté poloze a tím znemožňuje pohyb vlastní páčky.

 

V případě, že je páčka zaplombovaná v poloze zapnuto, nebrání tato nehybnost páčky vlastní funkčnosti přístroje. V případě zkratu či přetížení bude elektrický okruh odstaven (nezávisle a bez omezení na fixované poloze páčky).

 

Obal RCBO umožňuje zaplombování páčky bez vlivu na umístění sousedních přístrojů.

 

Na obsah

barevné i černé ovládací páčky

Barevné páčky zvyšují přehlednost a splňují požadavky rozvodných závodů.

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (chráničojističe) RCBO BONEGA® řady PEP 15 PJ jsou dodávány standardně s páčkami v barevném provedení podle hodnot jmenovitých proudů (odpovídajícím značení paticových pojistek). Vzhledem k signalizaci příčiny poruchy je páčka rozdělená na dvě části, z toho levá je bílá (signalizuje chování proudového chrániče) a pravá je barevná (signalizuje chování jističe).  Dělené páčky pak rozlišují reakci proudového chrániče či jističe na poruchy v obvodech nn. 

0,2 A - 1,6 A černá  
2 A růžová  
4 A hnědá  
6 A zelená  
8 A světle zelená  
10 A červená  
13 A písková  
16 A šedá  
20 A modrá  
25 A žlutá  
32 A fialová  
40 A černá  
50 A bílá  
63 A měděná  

Na obsah

 

Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216