Blokační závora proti nesprávnému vložení vodiče

Již nikdy se vám nestane, že vodič nebude správně připojen.

 

A                B              C

Pozice A - plně otevřená svorka

Pozice B - počátek svírání vodiče do svorky

Pozice C - částečně zatažená svorka, kdy je prostor pod svorkou postupně uzavírán blokační závorou

 

Každá svorka má ve své pohyblivé spodní části takzvanou "plochou blokační závoru", která se při dotahování šroubu postupně vysunuje do prostoru pod svorkou. Zamezuje tak vsunutí vodiče pod třmen svorky, čímž by nedošlo k sevření vodiče do svorky.

 

Jedná se o unikátní řešení pro předcházení problémům při připojování vodičů v případě, kdy není do svorky přímo vidět . Tento princip tedy zcela vylučuje možnost vsunout vodič omylem pod svorku, která by pak byla sice dotažena, ale bohužel bez vodiče. Pokud se na to u konkurenčních přístrojů nepřijde ihned při montáži, dochází často ke skrytým reklamačním montážním závadám, které se mnohdy projevovaly až u uživatele (vodič mohl být sice při kontrole v kontaktu se svorkou, ale při vyšším zatížení okruhu došlo doslova k vyhoření a tím k přerušení obvodu). Výrobcům rozvaděčů tak vznikaly nepříjemné dodatečné náklady na velmi "snadné" odstranění takových závad.


Toto řešení tedy nejen předchází reklamacím, ale také velmi ZRYCHLUJE MONTÁŽ a přispívá ke SPOLEHLIVOSTI.