Libovolná montážní poloha

Pracovní poloha bez vlivu na bezpečnou funkci.

Vliv na funkci jističe PEP-30J v různých polohách má téměř výhradně konstrukce a uložení vyrážecí cívky pro zkratovou spoušť. V principu jde o to, zda v různých montážních polochách samotná váha jádra cívky napomáhá nebo omezuje kinetiku jejího pohybu a zda v různých polohách nemůže dojít k narušení chodu pohyblivých částí či dokonce ke zkřížení a tím ke znemožnění pohybu například jádra cívky, vypínacího mechanizmu, atd.. Tento výsledek může pak mít zásadní vliv na to, že jistič v nevýhodné poloze nevypne v případě zkratu dostatečně rychle nebo dokonce nebude reagovat vůbec, případně změní charakteristiku.

 

U jističů BONEGA je toto vyloučeno:

1) konstrukcí

2) samotným uložením

Vyrážecí cívka je posazena v krabičce tak, že v běžné (tedy svislé) poloze je orientace směru pohybu jádra při "vyrážení" proti působení tíhové síly (tedy směrem nahoru). Je to tedy z hlediska odporu ta nejnevýhodnější poloha. V této poloze se také nastavují parametry jističe. Jakákoli jiná montážní poloha jističe je tedy jen ve prospěch rychlosti vypnutí. Tíhová síla jističům BONEGA® tak tedy v jakýchkoli jiných polohách jen napomáhá bezpečnosti.