ochrana montážních firem před neoprávněnými reklamacemi

Jističe BONEGA® PEP-30J nelze zablokovat zvenčí.

zapnuto - červená I - ON

vypnuto - zelená O - OFF

 

Jako u většiny ostatních výrobců mají i jističe BONEGA® signalizaci stavu kontaktů. Ta signalizuje (narozdíl od některých výrobců) skutečný stav kontaktů a ne jen polohu zapínací páčky. V případě "spečení" kontaktů a vypnuté páčce je uživatel jasně informován o procházejícím proudu.

 

Jističe BONEGA® PEP mají však tuto signalizaci zakrytou průhledným plastovým okýnkem s čočkovým (zvětšovacím) efektem.

 

Důvody:

Tato vlastnost chrání elektromontážní firmy proti reklamacím, které si ve skutečnosti uživatel způsobí sám a jen velmi těžce se mu dokazují.

 

O logice barevného značení zapnuto/vypnuto pojednáváme v častých dotazech.