mimořádně pevné provedení svorek

Ani při nadměrném namáhání nelze strhnout závit.

Pohyblivá svorka je vyrobena jen z jednoho kusu. Narozdíl od konkurence je spoj vyřešen přeplátováním a ne tzv. "puzzlovým spojem". Přes toto přeplátování prochází šroub (celé těleso tak drží pohromadě dřík šroubu = namáhání pouze na vysoce odolný "stříïh"), který tak má k dispozici dvojnásobnou závitovou délkou, což výrazně omezuje možnost porušení – „stržení“ závitu. Roztržení při montáži je tak vyloučeno i při překročení normou povoleného namáhání na krut (4 N.m).

 

Samotné třmenové svorky mají v dolní části ještě navíc příčné drážky, které zamezují povytažení vodiče ze svorky (po dotažení se vodič vryje do drážek) a současně omezují přechodové odpory (díky zvětšení přenosové plochy je upálení vodičů nemožné). Plochý protikus pevné části svorky přes který tlačí šroub má taktéž příčné drážkování (šroub nezasahuje tak přímo do vodiče)

 

Spojení vodiče s přístrojem je velmi pevné a tedy vysioce spolehlivé.