západka s krajní aretací

Zrychlení montáže a demontáže.

 

Upínací mechanismus s pohyblivou západkou umožňuje:

         

a) uchycení na DIN lištu pouhým "zaklapnutím"

  1. Pokud tomu již tak není, zasuňte západku z polohy B do polohy A (poloha dodávaná z výroby).
  2. Zavěste přístroj v horní části za výstupek na horní hranu DIN lišty a kyvným pohybem zacvakněte za spodní hranu DIN lišty.

b) rychlou demontáž z DIN lišty

  1           2            3

  1. Ze zajištěného stavu v poloze 3 přesuňte západku až do polohy 1 např. pomocí šroubováku, který prostrčíte přes otvor západky a povytáhne se směrem ven.
  2. Západka zůstane zaaretována v poloze 1 a šroubovák se může vytáhnout.
  3. Nyní vyjměte přístroj z DIN lilšty.