podstatné zvýšení svislé stability na DIN liště

Při dotahování svorek se vám nebude přístroj na DIN liště naklánět.

Při dotahování svorek mají některé konkurenční přístroje tendenci naklánět se a je nutné je druhou rukou "předepjat". Vysoké svislé stability na DIN liště při připojování vodičů k přístroji je docíleno pomocí plastové zarážky na spodní straně, která přebírá po upevnění na DIN lištu funkci protitlaku (při namáhání celého tělesa na krut). Na rozdíl od konkurence zde pohyblivá západka plní jen přídržnou roli.

 

Druhá ruka se nemusí zabývat "předepínáním" a může se soustředit jen na přidržování připojovaného vodiče. Toto opatření výrazně zrychluje a usnadňuje montáž.