Jističe do 125 A (30 kA): výhody a inovace usnadňující montáž

Objevte všechny výhody 125 A jističů BONEGA

Přehled výhod a inovací:

mimořádně malé rozměry

Mimořádně malé rozměry (především výška jen 90 mm a šířka v násobcích 1,5 modulu) nás řadí k nejmenším na světě.

 

Jističe do 125A - rozměrové schema

 

V montážní, v rozvaděči zakrytované části zůstává tedy více místa pro vedení a připojování vodičů.

 

Na obsah

uživatelský popis přímo na tělese DPN chráněný odklápěcím okénkem s aretací

I v případě demontované krycí desky rozvaděče máte stále přehled, ke kterému okruhu přístroj patří.

Každý pól (modul) je vybaven průhlednou odklápěcí krytkou s aretací v horní otevřené poloze (aby při popisování samovolně nepadala). Pod ni je možné do ohraničených výřezů (6,2 x 23 x 0,3 mm) vložit dvouřadý text s uživatelským popisem. Lze také psát přímo na plastovou plochu.

 

Popisky jsou volně ke stažení na tomto webu. Jsou ve formátu WORD s předepsanými vzory, symboly i prázdné formáty, které je možné také aktuálně doplňovat. Lze je pak vytisknout na běžný či samolepící papír.

Vytiskněte si obrázkové uživatelské popisky

s možností vložení vlastního textu

» Stáhnout

Na obsah

Blokační závora proti nesprávnému vložení vodiče

Již nikdy se vám nestane, že vodič nebude správně připojen.

 

A                B              C

Pozice A - plně otevřená svorka

Pozice B - počátek svírání vodiče do svorky

Pozice C - částečně zatažená svorka, kdy je prostor pod svorkou postupně uzavírán blokační závorou

 

Každá svorka má ve své pohyblivé spodní části takzvanou "plochou blokační závoru", která se při dotahování šroubu postupně vysunuje do prostoru pod svorkou. Zamezuje tak vsunutí vodiče pod třmen svorky, čímž by nedošlo k sevření vodiče do svorky.

 

Jedná se o unikátní řešení pro předcházení problémům při připojování vodičů v případě, kdy není do svorky přímo vidět . Tento princip tedy zcela vylučuje možnost vsunout vodič omylem pod svorku, která by pak byla sice dotažena, ale bohužel bez vodiče. Pokud se na to u konkurenčních přístrojů nepřijde ihned při montáži, dochází často ke skrytým reklamačním montážním závadám, které se mnohdy projevovaly až u uživatele (vodič mohl být sice při kontrole v kontaktu se svorkou, ale při vyšším zatížení okruhu došlo doslova k vyhoření a tím k přerušení obvodu). Výrobcům rozvaděčů tak vznikaly nepříjemné dodatečné náklady na velmi "snadné" odstranění takových závad.


Toto řešení tedy nejen předchází reklamacím, ale také velmi ZRYCHLUJE MONTÁŽ a přispívá ke SPOLEHLIVOSTI.

Na obsah

ochrana montážních firem před neoprávněnými reklamacemi

Jističe BONEGA® PEP-30J nelze zablokovat zvenčí.

zapnuto - červená I - ON

vypnuto - zelená O - OFF

 

Jako u většiny ostatních výrobců mají i jističe BONEGA® signalizaci stavu kontaktů. Ta signalizuje (narozdíl od některých výrobců) skutečný stav kontaktů a ne jen polohu zapínací páčky. V případě "spečení" kontaktů a vypnuté páčce je uživatel jasně informován o procházejícím proudu.

 

Jističe BONEGA® PEP mají však tuto signalizaci zakrytou průhledným plastovým okýnkem s čočkovým (zvětšovacím) efektem.

 

Důvody:

Tato vlastnost chrání elektromontážní firmy proti reklamacím, které si ve skutečnosti uživatel způsobí sám a jen velmi těžce se mu dokazují.

 

O logice barevného značení zapnuto/vypnuto pojednáváme v častých dotazech.

Na obsah

unikátní konstrukce svorek

Ani velký průřez vodiče vás nezaskočí.

Inovovaná konstrukce svorek:

 • spodní svorka má tyto přednosti:
  • její dolní část je ve tvaru písmene "U, což "umožňuje sevření více vodičů o různých průměrech
  • pohyblivý třmen svorky má záměrnou stranovou vůli, aby se uměl přízpůsobit různým polohám především pevných vodičů, případně více vodičům v jedné svorce
 • horní svorka má tyto přednosti:
  • zamezuje roztažení kontaktů vidlicové propojovací lišty při dotahování a to díky speciální "obráceně kónické" hlavičce (způsobuje přímo přitahování vidlic k dříku šroubu)
  • spodní část hlavy šroubu obsahuje břit, který má za úkol po dotažení fixovat vložené propojovací vidlice a zvětšit přenosovou plochu
  • skosení boční části hlavy šroubu usnadňuje podvlečení vidlicové propojovací lišty pod tuto hlavu šroubu

 

 

V celém rozsahu hodnot jmenovitých proudů (až do 125 A) je možné u jističů BONEGA® PEP-30J použít vodič o průřezu až 70 mm2 pro plný vodič a 50 mm2 pro slaněný vodič. Samotný geometrický průřez svorek je však 10x10mm =100 mm2

Odpadá tak nouzové řešení pomocí přídavných svorek, kde mohou vznikat přechodové odpory.

Poznámka: díky postříbření svorerk lze připojovat jak vodiče Cu (měděné) tak i Al (hliníkové)

 

Na obsah

podstatné zvýšení svislé stability na DIN liště

Při dotahování svorek se vám nebude přístroj na DIN liště naklánět.

Při dotahování svorek mají některé konkurenční přístroje tendenci naklánět se a je nutné je druhou rukou "předepjat". Vysoké svislé stability na DIN liště při připojování vodičů k přístroji je docíleno pomocí plastové zarážky na spodní straně, která přebírá po upevnění na DIN lištu funkci protitlaku (při namáhání celého tělesa na krut). Na rozdíl od konkurence zde pohyblivá západka plní jen přídržnou roli.

 

Druhá ruka se nemusí zabývat "předepínáním" a může se soustředit jen na přidržování připojovaného vodiče. Toto opatření výrazně zrychluje a usnadňuje montáž.

Na obsah

snadné připevnění i na rovnou plochu bez DIN lišty

Nebudete mít problém s upevněním ani ve starých rozvaděčích.

Především při opravách ve starých rozvaděčích oceníte možnost uchycení všech přístrojů BONEGA®  řady P-E-Pna rovnou plochu bez použití DIN lišty. Tato varianta nevyžaduje žádnou úpravu přístroje.

 

Princip:

 1. Do rovné plochy našroubujte na požadované místo šroub s plochou hlavou a necháte jej cca 5 mm nedošroubovaný od plochy.
 2. Na takto připravený šroub nasuňte přístroj, kde je k tomu účelu v horní části uzpůsobený výřez ve tvaru "T".
 3. Ve spodní části zasuňte aretační západku do krajní "zavřené" polohy a otvorem v této západce přístroj dalším šroubem připevněte k rovné ploše.

 Takto vytvořené spojení je neobyčejně pevné.

Na obsah

Možnost připojení i hliníkových vodičů

Svorky jsou měděné a pomocí elektrolýzy celé kvalitně postříbřené.

Jističe BONEGA PEP-30J umožňují připojení mj. i hlinikových vodičů protože svorky jsou měděné a pomocí elektrolýzy celé kvalitně postříbřené.

Toto technologické řešení zcela vylučuje problém jiných výrobců, kteří používají pro své přístroje jen měděné svorky bez povrchové úpravy nebo jen povrchově kadmiované nebo pozinkované. Chemicky se totiž měď s hliníkem naprosto nesnáší , protože způsobuje velmi rychle silnou oxidaci a tím velké přechodové odpory a následné zahřívání spoje.

Za určitých podmínek může dokonce mezi mědí a hliníkem ve svorce nastat jiskření, které způsobuje postupné narušování spoje a to i přesto, že je vodič ve svorce pevně utažen. Postříbřená svorka má sice více jak 2 x vyšší cenu než samotná měděná, ale cesta kvality se v tomto směru jistě vyplatí.

Na obsah

dvě místa pro montážní popis

Montážní popis je vždy ve vhodném zorném úhlu.

Na každém tělese jsou dvě plošky o rozměrech 4,8 x 26,4 x 0,5 mm s rybinovým zámkem, kde je možné z boku vložit montážní popis (viz fotografie).

 

Místa jsou volena tak, aby při uložení přístroje v rozvaděči pod úrovní očí bylo možné použít horní popisovací plošku a při uložení nad úrovní očí spodní popisovací plošku.

 

Nejběžnější šablony popisek lze stáhnout z našeho webu.

Na obsah

Libovolná montážní poloha

Pracovní poloha bez vlivu na bezpečnou funkci.

Vliv na funkci jističe PEP-30J v různých polohách má téměř výhradně konstrukce a uložení vyrážecí cívky pro zkratovou spoušť. V principu jde o to, zda v různých montážních polochách samotná váha jádra cívky napomáhá nebo omezuje kinetiku jejího pohybu a zda v různých polohách nemůže dojít k narušení chodu pohyblivých částí či dokonce ke zkřížení a tím ke znemožnění pohybu například jádra cívky, vypínacího mechanizmu, atd.. Tento výsledek může pak mít zásadní vliv na to, že jistič v nevýhodné poloze nevypne v případě zkratu dostatečně rychle nebo dokonce nebude reagovat vůbec, případně změní charakteristiku.

 

U jističů BONEGA je toto vyloučeno:

1) konstrukcí

2) samotným uložením

Vyrážecí cívka je posazena v krabičce tak, že v běžné (tedy svislé) poloze je orientace směru pohybu jádra při "vyrážení" proti působení tíhové síly (tedy směrem nahoru). Je to tedy z hlediska odporu ta nejnevýhodnější poloha. V této poloze se také nastavují parametry jističe. Jakákoli jiná montážní poloha jističe je tedy jen ve prospěch rychlosti vypnutí. Tíhová síla jističům BONEGA® tak tedy v jakýchkoli jiných polohách jen napomáhá bezpečnosti.

 

Na obsah

možnost vytváření sdružených přístrojů

Nemusíte kupovat drahé kombinované přístroje.

Výška svorek jističe PEP-30J odpovídá dalším elektrickým přístrojům značky BONEGA® jako jsou proudové chrániče do 100A, vypínače do 125A, atd.. Vzájemné propojení tak umožní vytváření sdružených přístrojů. 

 

Tohoto propojení lze snadno docílit pomocí hřebenové 1P,2P,3P nebo 4P propojovací lišty.

Na obsah

západka s krajní aretací

Zrychlení montáže a demontáže.

 

Upínací mechanismus s pohyblivou západkou umožňuje:

         

a) uchycení na DIN lištu pouhým "zaklapnutím"

 1. Pokud tomu již tak není, zasuňte západku z polohy B do polohy A (poloha dodávaná z výroby).
 2. Zavěste přístroj v horní části za výstupek na horní hranu DIN lišty a kyvným pohybem zacvakněte za spodní hranu DIN lišty.

b) rychlou demontáž z DIN lišty

  1           2            3

 1. Ze zajištěného stavu v poloze 3 přesuňte západku až do polohy 1 např. pomocí šroubováku, který prostrčíte přes otvor západky a povytáhne se směrem ven.
 2. Západka zůstane zaaretována v poloze 1 a šroubovák se může vytáhnout.
 3. Nyní vyjměte přístroj z DIN lilšty.

Na obsah

odolnost obalu proti rozevírání při utahování svorek

Při utahování svorek nedochází k rozevírání obalu jističe nebo ke řížení samotné svorky v obalu.

U jiných přístrojů se jedná o poměrně běžný problém, kdy při neúměrném dotahování šroubů u svorek dojde k rozevření obalu nebo křížení samotné svorky v obalu. U některých dokonce dochází k poškození spojů a tím přerušení okruhu.

U přístrojů BONEGA® PEP je tomuto zabráněno pomocí:

Na obsah

 

mimořádně pevné provedení svorek

Ani při nadměrném namáhání nelze strhnout závit.

Pohyblivá svorka je vyrobena jen z jednoho kusu. Narozdíl od konkurence je spoj vyřešen přeplátováním a ne tzv. "puzzlovým spojem". Přes toto přeplátování prochází šroub (celé těleso tak drží pohromadě dřík šroubu = namáhání pouze na vysoce odolný "stříïh"), který tak má k dispozici dvojnásobnou závitovou délkou, což výrazně omezuje možnost porušení – „stržení“ závitu. Roztržení při montáži je tak vyloučeno i při překročení normou povoleného namáhání na krut (4 N.m).

 

Samotné třmenové svorky mají v dolní části ještě navíc příčné drážky, které zamezují povytažení vodiče ze svorky (po dotažení se vodič vryje do drážek) a současně omezují přechodové odpory (díky zvětšení přenosové plochy je upálení vodičů nemožné). Plochý protikus pevné části svorky přes který tlačí šroub má taktéž příčné drážkování (šroub nezasahuje tak přímo do vodiče)

 

Spojení vodiče s přístrojem je velmi pevné a tedy vysioce spolehlivé.

 

Na obsah

rychlé vyjmutí jističe z DIN lišty, i když jsou propojeny lištou

Nemusíte demontovat celou propojovací lištu.

Unikátní pomocný mechanismus umožňuje snadné vyjmutí přístroje z řady elektropřístrojů propojených mezi sebou hřebenovou (jazýčkovou) propojovací lištou bez jinak nutné demontáže celé propojovací lišty (po nadzvednutí přístroje o cca 1 mm).

 

Další výhody tohoto řešení:

Přehrát video

Na obsah

vyjímečná pevnost tělesa jističe

Zvýšená mechanická spolehlivost.

U jističů BONEGA® řady PEP-30J je spojení krabičky (obalu) vyjímečně pevné. Pevnost je daná:

 

Na obsah

velmi lehký chod páčky při zapínání

Velmi lehký chod páčky není porucha.

Velmi lehký chod při zapínání páčky (natahování) je daný vynikající, silově velmi vyváženou konstrukcí spínacího mechanismu.

Na obsah

snadná návaznost příslušenství z levé strany jističe

Jednoduché a rychlé připojení příslušenství.

Navázání celé řady příslušenství je vyřešeno z levé strany jističe PEP-30J. Připojení příslušenství se provádí následujícím způsobem:

 1. Odstraňte šedou krycí destičku překrývající propojovací otvor na levé straně (např. šroubovákem).
 2. Nastavte pačku jističe do polohy vypnuto.
 3. Jednoduchým „zaklapnutím“ bez použití nástrojů připojte příslušenství k jističi.

Na jističe lze navázat řadu příslušenství (podpěťové spouště, napěťové spouště, pomocné kontakty, aj.). Rozšiřuje se tak jejich uplatnění o jištění předpětí nebo podpětí, ovládání, regulaci, dálkové ovládání, dálkovou signalizaci zapnuté a vypnuté polohy, programování, měření a další. Tyto kombinace tak umožňují použití i při řízení složitých automatizačních procesů.

 

I toto příslušenství lze nadále mezi sebou propojovat (např. jistič + podpěťová spoušť + pomocný signalizační kontakt, atd.) a vytvářet tak různé kombinace.

 

Na obsah

propojení pomocí hřebenových lišt z obou stran

Můžete si zvolit libovolný systém pro propojení svorek.

 

   

 

U přístrojů BONEGA P-E-P lze použít jak vidlicové, tak i hřebenové (jazýčkové) normalizované propojovací lišty.

 

Názory na použití těchto dvou typů se však různí. viz. rozdíly mezi vidlicovými a hřebenovými propojovacími lištami

 

Jednopólové provedení lze propojit i tzv. "německých" způsobem a to speciální lištou bez izolace. Při tomto způsobu je nutné odlomit obě zábrany proti mezifázovému zkratu.

Na obsah

připojování vstupu nebo výstupu z obou stran

Možnost zapojení přívodu podle potřeby.

 

Vstup nebo výstup lze připojit jak na horní tak i na dolní svorku, aniž by byla jakkoli narušena funkce přístroje. Tato výhoda vám umožní jak snadnější montáž, tak i různé variability řešení skladby rozvodů v samotných rozvaděčích. Oceníte především v rozvaděčích s víceřadým uspořádáním, kde lze přivést přívod mezi dvě řady (úspora vodičů i času).  

Na obsah

vyšší krytí IP

Bezpečnější údržba a oprava rozvaděčů.

   

Všechny svorky jsou vhodnou konstrukcí obalu chráněny před dotykem prstem a vniknutí cizích malých předmětů (splňuje krytí IP 20).

Na obsah

zamezení vypadnutí šroubů ze svorek

Tvar obalu neumožňuje vypadnutí šroubů.

Otvor pro šroubovák v obalu má menší průměr než průměr hlavy šroubu, a proto nemohou šrouby z tělesa vypadnout.  Hlava šroubu je vyrobena tak, aby umožňovala dotažení pomocí křížového šroubováku typu POZIDRIVE i pomocí plochého.

Na obsah

připevnění i na DIN lišty s rozdílnou tloušťkou

Nebudete zaskočeni ani nestandardními DIN lištami.

 

Jističe  BONEGA P-E-P jsou primárně určeny pro připevnění na lištu DIN EN 50 022 (šířka - 35 mm, s rozsahem tloušťky 0,8 - 2 mm). Na evropském trhu se však vyskytují DIN lišty i mimo tento rozsah.

 

Konstrukce pohyblivé i pevné západky u přístrojů BONEGA® umožňuje uchycení i na méně přesné provedení DIN lišt.

Na obsah

možnost zaplombování páčky v poloze zapnuto i vypnuto

Možnost zaplombování i pro speciální účely.

Zaplombování páčky je umožněno tím, že v obou bočních vodících stěnách vypínací páčky jsou otvory, kterými lze protáhnout plombovací drátek. Ten prochází současně drážkou v pohyblivé páčce, která je na ní vytvořena v zapnuté i vypnuté poloze a tím znemožňuje pohyb vlastní páčky.

 

V případě, že je páčka zaplombovaná v poloze zapnuto, nebrání tato nehybnost vlastní funkčnosti přístroje. V případě zkratu či přetížení bude elektrický okruh odstaven (nezávisle a bez omezení na fixované poloze páčky).

 

Obal jističe umožňuje zaplombování páčky bez vlivu na umístění sousedních přístrojů.

 

Na obsah

barevné ovládací páčky

Barevné páčky zvyšují přehlednost a splňují požadavky rozvodných závodů.

Dodáváme standardně v barevném provedení podle hodnot jmenovitých proudů (odpovídajícím značení paticových pojistek).

20 A modrá  
25 A žlutá  
32 A fialová  
40 A černá  
50 A bílá  
63 A měděná  
80 A stříbrná  
100 A červená  
125 A žlutá  
Speciálně lze dodat i jen s páčkami v černém provedení černá  

Na obsah

 

Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216