Oscilogramy a grafy charakteristik

Obsah:

 

Graf charakteristik:

Zpět na obsah


Průběh napětí a proudu při zkratu "O" v závislosti na čase u jističe BONEGA® P-E-P 10 J (63 A)

kde jeden dílek na vodorovné ose = 0,5 ms

 

Z grafu č.1 vyplývá, že rychlost vypnutí jističe je 4 ms, při velmi příznivém průběhu napětí.


Vysvětlivka: pozice "O" je stav, kdy je jistič zapnutý a do zkratu jej dostáváme impulsem z vlastního elektrického okruhu (například vypínačem)
 

Zpět na obsah


Průběh napětí a proudu při zkratu "CO" v závislosti na čase u jističe BONEGA® P-E-P 10 J (63 A)

kde jeden dílek na vodorovné ose = 1 ms

 

 

Z grafu č.2 vyplývá, že rychlost vypnutí jističe je 4,5 ms, při velmi příznivém průběhu napětí.

 

Vysvětlivka: pozice "CO" je stav, kdy je jistič vypnutý a zapíná se do zkratu, který je v samotném elektrickém okruhu

Zpět na obsah


Průběh napětí a proudu při zkratu "CO" v závislosti na čase u jednoho z nejlepších konkurenčních jističů

kde jeden dílek na vodorovné ose = 1 ms

 

 

Z grafu č.3 vyplývá, že rychlost vypnutí jednoho z nejlepších konkurenčních jističů je 10 ms, což je více jak dvojnásobný čas oproti jističům BONEGA® P-E-P (graf č.4), navíc při velmi nepříznivém průběhu napětí.

Zpět na obsah


Průběh napětí a proudu při zkratu "CO" v závislosti na čase u jističe BONEGA® P-E-P 10 J (63 A)

které je pro přesné srovnání provedeno ve stejném měřítku jako graf č.3

(jeden dílek = 1 ms)

 

Zpět na obsah


Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216