ochrana montážních firem před neoprávněnými reklamacemi

Jističe BONEGA® P-E-P nelze zablokovat zvenčí.

zapnuto - červená I - ON

vypnuto - zelená O - OFF

 

Tato vlastnost chrání elektromontážní firmy proti reklamacím, které si ve skutečnosti uživatel způsobí sám a jen velmi těžce se mu dokazují.

 

Jako u většiny ostatních výrobců mají jističe BONEGA® P-E-P signalizaci stavu kontaktů. Ta signalizuje (na rozdíl od ostatních výrobců) skutečný stav kontaktů a ne jen polohu zapínací páčky. V případě "spečení" kontaktů a vypnuté páčce je uživatel jasně informován o procházejícím proudu.

 

Dosud jako jediné mají jističe BONEGA® P-E-P tuto signalizaci zakrytou průhledným plastovým okýnkem s čočkovým (zvětšovacím) efektem.

 

Důvody:

O logice barevného značení zapnuto/vypnuto pojednáváme v častých dotazech.