Možnost připojení hliníkových vodičů

Svorky jsou měděné a pomocí elektrolýzy celé kvalitně postříbřené.

Jističe BONEGA PEP umožňuje připojení mj. i hlinikových vodičů protože svorky jsou měděné a pomocí elektrolýzy celé kvalitně postříbřené.

Toto technologické řešení zcela vylučuje problém jiných výrobců, kteří používají pro své přístroje jen měděné svorky bez povrchové úpravy nebo jen povrchově kadmiované nebo pozinkované. Chemicky se totiž měď s hliníkem naprosto nesnáší , protože způsobuje velmi rychle silnou oxidaci a tím velké přechodové odpory a následné zahřívání spoje. Za určitých klimatických podmínek může dokonce mezi mědí a hliníkem ve svorce nastat jiskření, které způsobuje postupné narušování spoje a to i přesto, že je vodič ve svorce pevně utažen. Postříbřená svorka má sice více jak 2 x vyšší cenu než samotná měděná, ale cesta kvality a univerzálnosti připojení se v tomto směru jistě vyplatí.