mimořádně pevné provedení svorek

Ani při nadměrném namáhání nelze strhnout závit.

Pohyblivá svorka je vyrobena jen z jednoho kusu. Na rozdíl od některé konkurence je spoj vyřešen přeplátováním a ne tzv. "puzzlovým spojem". Přes toto přeplátování prochází šroub, který tak má k dispozici dvojnásobnou závitovou délkou, což výrazně omezuje možnost porušení – „stržení“ závitu. Možnost roztržení při montáži je vyloučena i při překročení normou povoleného namáhání na krut (2 N.m). Maximální dotahovací moment pro jističe BONEGA P-E-P je 4 N.m.

 

Samotné třmenové svorky mají v dolní části ještě navíc příčné drážky, které zamezují povytažení vodiče ze svorky (po dotažení se vodič vryje do drážek) a současně omezují přechodové odpory (díky zvětšení přenosové plochy je upálení vodičů nemožné).

 

Spojení vodiče s přístrojem je velmi pevné a tedy spolehlivé.