definované připojování vstupu a výstupu

Pozor na zapojení DC přístrojů

Vstup a výstup je díky speciální konstrukci přesně definován.

 

Proč dodržet správné zapojení (+/-)

Zásadní odlišnost speciálně vyvinutých jističů pro DC (na stejnosměrný proud) od klasických jističů AC (na střídavý proud) je zjednodušeně v tom, že v okamžiku odpojovaní se při vyšších napětích musí vzniklý DC oblouk mezi kontakty „vtáhnout“ do zhášecí komory pomoci permanentních magnetů, které jsou po stranách vynašeče (což je cesta od kontaktů do zhášecí komory). Pokud by se tomuto oblouku „nepomohlo do komory“, tak by zůstal mezi kontakty až do doby, kdy je „upálí“.

 

Je proto u jističů na DC velmi důležité dodržení připojení vodičů na svorky + a -. Pokud by se provedlo opačné zapojení, tak by použité magnety nepomáhaly vtažení oblouku, ale naopak by vstupu oblouku do zhášecí komory bránily.