Jističe DC BONEGA P-E-P do 63 A: výhody a inovace zrychlující a usnadňující montáž

Objevte všechny výhody jističů BONEGA

Přehled výhod a inovací:

uživatelský popis přímo na tělese přístroje chráněný odklápěcím okénkem s aretací

I v případě demontované krycí desky rozvaděče máte stále přehled, ke kterému okruhu přístroj patří.

Každý pól (modul) je vybaven průhlednou odklápěcí krytkou s aretací v horní otevřené poloze (aby při popisování samovolně nepadala). Pod ni je možné do ohraničených výřezů (6,2 x 15,4 x 0,3 mm) vložit dvouřadý text s uživatelským popisem. Lze také psát přímo na plastovou plochu.

Vytiskněte si obrázkové uživatelské popisky

s možností vložení vlastního textu

» Stáhnout

Na obsah

Blokační závora proti nesprávnému vložení vodiče

Již nikdy se vám nestane, že vodič nebude správně připojen.

 

A                B              C

Pozice A - plně otevřená svorka

Pozice B - počátek svírání vodiče do svorky

Pozice C - částečně zatažená svorka, kdy je prostor pod svorkou postupně uzavírán blokační závorou

 

Každá svorka má ve své pohyblivé spodní části takzvanou "plochou blokační závoru", která se při dotahování šroubu postupně vysunuje do prostoru pod svorkou. Zamezuje tak nežádoucímu vsunutí vodiče pod třmen svorky, při kterém by nedošlo k sevření vodiče do svorky.

 

Jedná se o velmi praktické řešení pro předcházení problémům při připojování vodičů v případě, kdy není do svorky přímo vidět . Tento princip tedy zcela vylučuje možnost vsunout vodič omylem pod svorku, která by pak byla sice dotažena, ale bohužel bez vodiče. Pokud se na to u konkurenčních přístrojů nepřijde ihned při montáži, dochází často ke skrytým reklamačním montážním závadám, které se mnohdy projevovaly až u uživatele (vodič může být sice v kontaktu se svorkou, ale při vyšším zatížení okruhu dojde doslova k vyhoření a tím k přerušení obvodu). Výrobcům rozvaděčů tak vznikaly nepříjemné dodatečné reklamační náklady na velmi "snadné" odstranění takových závad.


Toto řešení tedy nejen předchází reklamacím, ale také velmi zrychluje montáž a přispívá ke spolehlivosti.

Na obsah

ochrana montážních firem před neoprávněnými reklamacemi

Jističe BONEGA® P-E-P nelze zablokovat zvenčí.

zapnuto - červená I - ON

vypnuto - zelená O - OFF

 

Tato vlastnost chrání elektromontážní firmy proti reklamacím, které si ve skutečnosti uživatel způsobí sám a jen velmi těžce se mu dokazují.

 

Jako u většiny ostatních výrobců mají jističe BONEGA® P-E-P signalizaci stavu kontaktů. Ta signalizuje (na rozdíl od ostatních výrobců) skutečný stav kontaktů a ne jen polohu zapínací páčky. V případě "spečení" kontaktů a vypnuté páčce je uživatel jasně informován o procházejícím proudu.

 

Dosud jako jediné mají jističe BONEGA® P-E-P tuto signalizaci zakrytou průhledným plastovým okýnkem s čočkovým (zvětšovacím) efektem.

 

Důvody:

O logice barevného značení zapnuto/vypnuto pojednáváme v častých dotazech.

 

Na obsah

unikátní konstrukce svorek

Ani velký průřez vodiče vás nezaskočí.

Inovovaná konstrukce svorek:

 • spodní svorka má tyto přednosti:
  • její dolní část je ve tvaru písmene "U, což "umožňuje sevření více vodičů o různých průměrech
  • pohyblivý třmen svorky má záměrnou stranovou vůli, aby se uměl přizpůsobit různým polohám především pevných vodičů, případně více vodičům v jedné svorce
 • horní svorka má tyto přednosti:
  • zamezuje roztažení kontaktů vidlicové propojovací lišty při dotahování a to díky speciální "obráceně kónické" hlavičce (způsobuje přímo přitahování vidlic k dříku šroubu)
  • spodní část hlavy šroubu obsahuje břit, který má za úkol po dotažení fixovat vložené propojovací vidlice a zvětšit přenosovou plochu
  • skosení boční části hlavy šroubu usnadňuje podvlečení vidlicové propojovací lišty pod tuto hlavu šroubu

V celém rozsahu hodnot jmenovitých proudů (až do 63 A) je možné u jističů BONEGA® P-E-P použít vodič o průřezu až 35 mm2 pro plný vodič a 25 mm2 pro slaněný vodič. Samotný geometrický průřez svorek je však 50 mm2.

 

Odpadá tak nouzové řešení pomocí přídavných svorek, kde mohou vznikat přechodové odpory.

 

Poznámka: díky postříbřeným kontaktům lze připojovat jak vodiče Cu (měděné) tak i Al (hliníkové), více v prohlášení: zde

 

Na obsah

podstatné zvýšení svislé stability na DIN liště

Při dotahování svorek se vám nebude přístroj na DIN liště naklánět.

Při dotahování svorek mají některé konkurenční přístroje tendenci naklánět se a je nutné je druhou rukou "předepjat". Vysoké svislé stability na DIN liště při připojování vodičů k přístroji je docíleno pomocí plastové zarážky na spodní straně, která přebírá po upevnění na DIN lištu funkci protitlaku (při namáhání celého tělesa na krut). Na rozdíl od konkurence zde pohyblivá západka plní jen přídržnou roli.

 

Druhá ruka se nemusí zabývat "předepínáním" a může se soustředit jen na přidržování připojovaného vodiče. Toto opatření výrazně zrychluje a usnadňuje montáž.

Na obsah

mimořádně malé rozměry

V rozvaděči získáte další místo pro montáž.

Mimořádně malé rozměry (především výška jen 81 mm) řadí jističe BONEGA® P-E-P v kategorii vypínací schopnosti 10 kA k těm nejmenším.

 

V rozvaděči tedy zůstává více místa pro vedení a připojování vodičů. Tuto vlastnost oceníte především při použití v malých plastových bytových rozvaděčích.

 

Na obsah

snadné připevnění i na rovnou plochu bez DIN lišty

Nebudete mít problém s upevněním ani ve starých rozvaděčích.

Především při opravách ve starých rozvaděčích oceníte možnost uchycení přístrojů BONEGA® P-E-P na rovnou plochu bez použití DIN lišty. Tato varianta nevyžaduje žádnou úpravu přístroje.

 

Princip:

 1. Do rovné plochy našroubujte na požadované místo šroub s plochou hlavou a nechte jej 5 mm nedošroubovaný od plochy.
 2. Na takto připravený šroub nasuňte přístroj, kde je k tomu účelu v horní části uzpůsobený výřez.
 3. Ve spodní části zasuňte aretační západku do krajní "zavřené" polohy a otvorem v této západce přístroj druhým šroubem připevněte k rovné ploše.

 Takto vytvořené spojení je až překvapivě pevné.

Na obsah

Možnost připojení hliníkových vodičů

Svorky jsou měděné a pomocí elektrolýzy celé kvalitně postříbřené.

Jističe BONEGA PEP umožňuje připojení mj. i hlinikových vodičů protože svorky jsou měděné a pomocí elektrolýzy celé kvalitně postříbřené.

Toto technologické řešení zcela vylučuje problém jiných výrobců, kteří používají pro své přístroje jen měděné svorky bez povrchové úpravy nebo jen povrchově kadmiované nebo pozinkované. Chemicky se totiž měď s hliníkem naprosto nesnáší , protože způsobuje velmi rychle silnou oxidaci a tím velké přechodové odpory a následné zahřívání spoje. Za určitých klimatických podmínek může dokonce mezi mědí a hliníkem ve svorce nastat jiskření, které způsobuje postupné narušování spoje a to i přesto, že je vodič ve svorce pevně utažen. Postříbřená svorka má sice více jak 2 x vyšší cenu než samotná měděná, ale cesta kvality a univerzálnosti připojení se v tomto směru jistě vyplatí.

Na obsah

dvě místa pro montážní popis

Montážní popis je vždy ve vhodném zorném úhlu.

Na každém tělese jsou dvě plošky o rozměrech 4,8 x 17,6 x 0,5 mm s rybinovým zámkem, kde je možné z boku vložit montážní popis (viz fotografie).

 

Místa jsou volena tak, aby při uložení jističe v rozvaděči pod úrovní očí bylo možné použít horní popisovací plošku a při uložení nad úrovní očí spodní popisovací plošku.

 

Nejběžnější šablony popisek lze stáhnout z našeho webu.

Na obsah

Libovolná montážní poloha

Pracovní poloha bez vlivu na bezpečnou funkci.

Vliv na funkci jističe v různých polohách má téměř výhradně konstrukce a uložení vyrážecí cívky pro zkratovou spoušť. V principu jde o to, zda v různých montážních polohách nám samotná váha jádra cívky napomáhá nebo omezuje kinetiku jejího pohybu a zda v různých polohách nemůže dojít k narušení chodu pohyblivých částí či dokonce ke zkřížení a tím ke znemožnění pohybu například jádra cívky, vypínacího mechanizmu, atd.. Tento výsledek může pak mít zásadní vliv na to, že jistič v nevýhodné poloze nevypne v případě zkratu dostatečně rychle nebo dokonce nebude reagovat vůbec, případně změní svoji charakteristiku.

 

U jističů BONEGA je toto vyloučeno:

1) samotným uložením

Vyrážecí cívka je posazena v krabičce tak, že v běžné (tedy svislé) poloze je orientace směru pohybu jádra při "vyrážení" proti působení tíhové síly (tedy směrem nahoru). Je to tedy z hlediska odporu ta nejnevýhodnější poloha. V této poloze se také nastavují parametry jističe. Jakákoli jiná montážní poloha jističe je tedy jen ve prospěch rychlosti vypnutí. Tíhová síla nám tak tedy v jakýchkoli jiných montážních polohách jen napomáhá bezpečnosti.

 

2) konstrukcí

Na obsah

možnost vytváření sdružených přístrojů

Nemusíte kupovat drahé kombinované přístroje.

Výška svorek jističe odpovídá dalším elektrickým přístrojům značky BONEGA® jako jsou proudové chrániče, modulové vypínače, atd. Vzájemné propojení tak umožní vytváření sdružených přístrojů. 

 

Např. kombinace jističe 1P+N spolu s dvoupólovým proudovým chráničem nebo jističe 3P+N spolu s čtyřpólovým proudovým chráničem (viz. chrániče). Tohoto propojení lze snadno docílit pomocí 2P nebo 4P propojovací lišty).

Na obsah

západka s krajní aretací

Zrychlení montáže a demontáže.

 

Upínací mechanismus s pohyblivou západkou umožňuje:

         

a) uchycení na DIN lištu pouhým "zaklapnutím"

 1. Pokud tomu již tak není, zasuňte západku z polohy B do polohy A (poloha dodávaná z výroby).
 2. Zavěste přístroj v horní části za výstupek na horní hranu DIN lišty a kyvným pohybem zacvakněte za spodní hranu DIN lišty.

b) rychlou demontáž z DIN lišty

  1           2            3

 1. Ze zajištěného stavu v poloze 3 přesuňte západku až do polohy 1 např. pomocí šroubováku, který prostrčíte přes otvor západky a povytáhne se směrem ven.
 2. Západka zůstane zafixována v poloze 1 a šroubovák se může vytáhnout.
 3. Nyní vyjměte přístroj z DIN lilšty.

Tuto výhodu oceníte především při demontáži vícepólových provedení, kde stačí na odjištění pouze jeden nástroj, neboť západky stačí povytáhnout do krajní aretační polohy (poloha 1). Vyjmutí se pak můžete věnovat už bez nástroje. U některých konkurenčních přístrojů musíte k této operaci použít např. dva šroubováky a současně vyjímat přístroj z DIN lišty. Demontáž přístrojů BONEGA® P-E-P je tak mnohem jednodušší a rychlejší.

 

Praktický trik na vyjmutí přístroje z propojené řady:

 

Někteří výrobci se snaží konstrukčně vyřešit vyjmutí přístroje z propojené řady a to pomocí různých mechanizmů. I přes tuto snahu jsou případy, kdy ani sebelepší mechanizmus situaci nevyřeší. Z našeho pohledu jde tedy o zbytečnou konstrukční komplikaci neboť praxe si sama našla vhodnou „fintu“, která je již dlouhá léta prověřená. Více v instruktážním videu: zde

Na obsah

odolnost obalu proti rozevírání při utahování svorek

Při utahování svorek nedochází k rozevírání obalu jističe
nebo křížení samotné svorky v obalu.

U jiných jističů se jedná o poměrně běžný problém, kdy při neúměrném dotahování šroubů u svorek dojde k rozevření obalu nebo křížení samotné svorky v obalu. U některých dokonce dochází k poškození spojů a tím přerušení okruhu.

U jističů BONEGA® P-E-P je tomuto zabráněno pomocí:

Na obsah

mimořádně pevné provedení svorek

Ani při nadměrném namáhání nelze strhnout závit.

Pohyblivá svorka je vyrobena jen z jednoho kusu. Na rozdíl od některé konkurence je spoj vyřešen přeplátováním a ne tzv. "puzzlovým spojem". Přes toto přeplátování prochází šroub, který tak má k dispozici dvojnásobnou závitovou délkou, což výrazně omezuje možnost porušení – „stržení“ závitu. Možnost roztržení při montáži je vyloučena i při překročení normou povoleného namáhání na krut (2 N.m). Maximální dotahovací moment pro jističe BONEGA P-E-P je 4 N.m.

 

Samotné třmenové svorky mají v dolní části ještě navíc příčné drážky, které zamezují povytažení vodiče ze svorky (po dotažení se vodič vryje do drážek) a současně omezují přechodové odpory (díky zvětšení přenosové plochy je upálení vodičů nemožné).

 

Spojení vodiče s přístrojem je velmi pevné a tedy spolehlivé.

Na obsah

rychlé vyjmutí jističe z DIN lišty, i když jsou propojeny lištou

Nemusíte demontovat celou propojovací lištu.

Unikátní pomocný mechanismus umožňuje snadné vyjmutí jističe z řady elektropřístrojů propojených mezi sebou vidlicovou nebo hřebenovou (jazýčkovou) propojovací lištou bez jinak nutné demontáže celé propojovací lišty (po nadzvednutí přístroje o cca 1 mm). 

 

Další výhody tohoto řešení:

 

Praktický trik na vyjmutí přístroje z propojené řady:

 

Někteří výrobci se snaží konstrukčně vyřešit vyjmutí přístroje z propojené řady a to pomocí různých mechanizmů. I přes tuto snahu jsou případy, kdy ani sebelepší mechanizmus situaci nevyřeší. Z našeho pohledu jde tedy o zbytečnou konstrukční komplikaci neboť praxe si sama našla vhodnou „fintu“, která je již dlouhá léta prověřená. Více v instruktážním videu: zde

Na obsah

vyjímečná pevnost tělesa jističe

Zvýšená mechanická spolehlivost u vícemodulových provedení.

Přestože jsou vícepólové provedení řešena stavebnicovým systémem je spojení jednotlivých modulů vyjímečně pevné. Pevnost je daná:

 

Na obsah

velmi lehký chod páčky při zapínání

Velmi lehký chod páčky není porucha.

Velmi lehký chod při zapínání páčky (natahování) i u vícepólových provedení je daný vynikající, silově velmi vyváženou konstrukcí spínacího mechanismu.

Na obsah

snadná návaznost příslušenství z obou stran jističe

Jednoduché a rychlé připojení příslušenství.

 

Navázání celé řady příslušenství je vyřešeno z obou stran jističe. Propojení s jističem se provádí následujícím způsobem:

 1. Podle typu příslušenství odlepte šedou samolepící destičku překrývající propojovací otvor buď na levé nebo pravé straně (nehtem, šroubovákem).
 2. Nastavte jistič do polohy vypnuto.
 3. Jednoduchým „zaklapnutím“ bez použití nástrojů připojte příslušenství k jističi.

Na jističe lze navázat řadu příslušenství (podpěťové spouště, napěťové spouště, pomocné signalizační kontakty, pomocné signalizační kontakty v jednom modulu spolu s napěťovou či podpěťovou spouští, aj.)  Rozšiřuje se tak jejich uplatnění o jištění předpětí nebo podpětí, ovládání, regulaci, dálkové ovládání, dálkovou signalizaci zapnuté a vypnuté polohy jističe, programování, měření a další. Tyto kombinace tak umožňují použití i při řízení složitých automatizačních procesů.

 

I toto příslušenství lze nadále mezi sebou propojovat (např. jistič + podpěťová spoušť + pomocný signalizační kontakt, atd.) a vytvářet tak různé kombinace.

 

Na obsah

propojení pomocí vidlicových i hřebenových lišt z obou stran

Můžete si zvolit libovolný systém pro propojení svorek.

   

 

U přístrojů BONEGA P-E-P lze použít jak vidlicové, tak i hřebenové (jazýčkové) normalizované propojovací lišty.

 

Názory na použití těchto dvou typů se však různí. viz. rozdíly mezi vidlicovými a hřebenovými propojovacími lištami

 

Jednopólové provedení lze propojit i tzv. "německých" způsobem a to speciální lištou bez izolace. Při tomto způsobu je nutné odlomit obě zábrany proti mezifázovému zkratu.

 

Na obsah

definované připojování vstupu a výstupu

Pozor na zapojení DC přístrojů

Vstup a výstup je díky speciální konstrukci přesně definován.

 

Proč dodržet správné zapojení (+/-)

Zásadní odlišnost speciálně vyvinutých jističů pro DC (na stejnosměrný proud) od klasických jističů AC (na střídavý proud) je zjednodušeně v tom, že v okamžiku odpojovaní se při vyšších napětích musí vzniklý DC oblouk mezi kontakty „vtáhnout“ do zhášecí komory pomoci permanentních magnetů, které jsou po stranách vynašeče (což je cesta od kontaktů do zhášecí komory). Pokud by se tomuto oblouku „nepomohlo do komory“, tak by zůstal mezi kontakty až do doby, kdy je „upálí“.

 

Je proto u jističů na DC velmi důležité dodržení připojení vodičů na svorky + a -. Pokud by se provedlo opačné zapojení, tak by použité magnety nepomáhaly vtažení oblouku, ale naopak by vstupu oblouku do zhášecí komory bránily.

 

Na obsah

vyšší krytí IP

Bezpečnější údržba a oprava rozvaděčů.

   

Všechny svorky jsou vhodnou konstrukcí obalu chráněny před dotykem prstem a vniknutí cizích malých předmětů (splňuje krytí IP 20).

 

Zobrazit tabulku druhy krytí IP a jejich hodnot

Na obsah

zamezení vypadnutí šroubů ze svorek

Tvar obalu neumožňuje vypadnutí šroubů.

Otvor pro šroubovák v obalu má menší průměr než průměr hlavy šroubu, a proto nemohou šrouby z tělesa vypadnout.  Hlava šroubu je vyrobena tak, aby umožňovala dotažení pomocí křížového šroubováku typu POZIDRIVE i pomocí plochého.

Na obsah

připevnění i na DIN lišty s rozdílnou tloušťkou

Nebudete zaskočeni ani nestandardními DIN lištami.

 

Přístroje BONEGA P-E-P jsou primárně určeny pro připevnění na lištu DIN EN 50 022 (šířka - 35 mm, s rozsahem tloušťky 0,8 - 2 mm). Na evropském trhu se však vyskytují DIN lišty mimo tento rozsah.

 

Provedení pohyblivé i pevné západky u jističů BONEGA® P-E-P umožňuje uchycení i na méně přesné provedení DIN lišt.

 

Na obsah

možnost zaplombování páčky v poloze zapnuto i vypnuto

Možnost zaplombování i pro speciální účely.

Zaplombování páčky je umožněno tím, že v obou bočních vodících stěnách vypínací páčky jsou otvory, kterými lze protáhnout plombovací drátek. Ten prochází současně drážkou v pohyblivé páčce, která je na ní vytvořena v zapnuté i vypnuté poloze a tím znemožňuje pohyb vlastní páčky.

 

V případě, že je páčka zaplombovaná v poloze zapnuto, nebrání tato nehybnost vlastní funkčnosti jističe. V případě zkratu či přetížení bude elektrický okruh odstaven (nezávisle a bez omezení na fixované poloze páčky).

 

Obal jističe umožňuje zaplombování páčky bez vlivu na umístění sousedních přístrojů.

 

Na obsah

barevné i černé ovládací páčky

Barevné páčky zvyšují přehlednost a splňují požadavky rozvodných závodů.

Dodáváme standardně jak v barevném provedení podle hodnot jmenovitých proudů (odpovídajícím značení paticových pojistek), tak na zakázku i v černém provedení.

 

0,2 A - 1,6 A černá  
2 A růžová  
4 A hnědá  
6 A zelená  
8 A světle zelená  
10 A červená  
13 A písková  
16 A šedá  
20 A modrá  
25 A žlutá  
32 A fialová  
40 A černá  
50 A bílá  
63 A měděná  

Na obsah

 

Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216