odolnost proti dilatacím

Zaručená spolehlivost i při rychlém střídání provozních teplot.

Funkce mechanismu kombinovaného přístroje BONEGA® PEP - 6DPN není ovlivněna tepelnou dilatací. Celá konstrukce je řešena tak, aby akceptovala možné vůle (roztažností, otřesem, opotřebením) bez jakéhokoli vlivu na vlastní funkci pohyblivých částí jako je spínací mechanismus, pohyblivý kontakt, vyrážecí cívka, signalizace, atd. Toto unikátní řešení posunuje výrazně nahoru jak kvalitativní úroveň, tak především zaručuje spolehlivost i ve velmi extrémních provozních podmínkách.