výstupní kontrola

Každý kombinovaný přístroj DPN projde několikanásobnou výstupní kontrolou.

 

Vysoké kvality je dosaženo kromě vhodné volby materiálů, samotné konstrukce a pečlivé montáže také několikanásobnou výstupní kontrolou všech parametrů u každého DPN. Za tímto účelem je vivinuta  na zakázku speciální zkušební stolice včetně zkušebního softwaru.

 

Aby se při kontrole eliminovali nepřesnosti způsobené změnami podmínek prostředí (teplota atd.), provádí se několikrát v průběhu směny kalibrace. Pro každou hodnotu jmenovitého proudu i charakteristiku je vytvořen kalibrační vzorek.

Kontrola probíhá v následujících fázích:

  1. trojnásobná kontrola elektromagnetické rychlospouště s vyrážecí kotvou pro ochranu před zkratem. Tímto se navozuje situace, kdy došlo v jištěném okruhu ke zkratu.
    Každý vyrobený kus prochází přes počítačem řízenou speciální zkušební stolici, na které se nejprve prověřuje funkce jističe na spodní hranici požadované jmenovité proudové hodnoty dané charakteristiky (B,C nebo D), při které ještě nesmí dojít k vypnutí, a na ni ihned navazuje zkouška proudem horní hranice jmenovité proudové hodnoty dané charakteristiky, kde už musí dojít k vypnutí a rychlost vypnutí jističe při zatížení tímto proudem musí být menší než 0,1s. Tento zkušební cyklus se opakuje třikrát !
  2. minimálně 2-násobná kontrola opožděně pracující tepelné spouště pro ochranu před přetížením. Navozuje se situace, kdy sice nedošlo k poškození elektrického obvodu, ale k výraznému tepelnému přetížení, které by mohlo el. instalaci poškodit.
    Pokud bimetal nezareaguje přesně, jeho funkce se mechanicky doladí. Mezi jednotlivými zkouškami se nechá DPN vždy zchladit.
    Minimálně jedenkrát za pracovní směnu se provádí ještě kompletní test podle ČSN EN 60898 - dlouhodobá zkouška tepelné spouště u náhodně vybraných vzorků.
  3. minimálně 5-násobná kontrola mechanické spolehlivosti. Tato zkouška je součástí dvou předchozích, kdy dochází k prověřování vlastních zapínacích a vypínacích mechanismů.