Elektroinstalační materiál a technika

Nové elektronické proudové chrániče

přepis informačního emailu (květen 2009)

 

dovolujeme si Vás informovat o naší novince, kterou jsou 1 fázové, dvoumodulové elektronické proudové chrániče (závislé na síťovém napětí). Nabízíme tak nyní zákazníkům možnost vybrat si mezi elektronickými a magnetickými chrániči. V tomto emailu naleznete výhody a nevýhody obou konstrukčních řešení a také stručné vysvětlení problematiky elektronických a magnetických proudových chráničů, na základě kterého můžete zvolit pro Vaše potřeby vhodnější variantu.

Jaké výhody přináší nové elektronické proudové chrániče?

Co mají společného se současnými magnetickými proudovými chrániči BONEGA?

Technická specifikace elektronických proudových chráničů BONEGA

Sortiment proudových chráničů BONEGA

A. Proudové chrániče:

B. Proudové chrániče s nadproudovou ochranou:

Problematika elektronických a magnetických proudových chráničů

Jelikož téma závislosti a nezávislosti proudových chráničů na síťovém napětí je poslední dobou velmi diskutované téma, rozhodli jsme se objasnit základní fakta této problematiky. V prvé řadě je třeba vědět, že závislost či nezávislost na síťovém napětí je dána principem chrániče (elektronický = závislý na síťovém napětí, magnetický = nezávislý na síťovém napětí).

Jak rozpoznat na první pohled elektronický a magnetický proudový chránič?

 Protože rozdíly mezi oběma typy jsou dány vnitřní konstrukcí, nijak se nemění vnější vzhled přístroje. Je tedy třeba se spoléhat na výrobce, že proudové chrániče správně označí jak schématem na přístroji tak také v typovém označení v katalogu. Bohužel již i na českém trhu se objevují případy, kdy z důvodu levnějších výrobních nákladů přechází výrobci na elektronické proudové chrániče, aniž by o této změně zákazníky informovali. Vlastnosti a možnosti použití elektronických a magnetických chráničů jsou však odlišné a zákazník by měl vždy vědět, co kupuje. Rozlišení podle normy ČSN EN 61008-1

Norma ČSN EN 61008-1 umožňuje výrobu i použití obou konstrukčních typů chráničů, které rozlišuje takto:

a) proudové chrániče RCCB funkčně nezávislé na síťovém napětí (kapitola 3.3.4)

Jde o proudové chrániče vyráběné na principu magnetickém (reagují na nevyváženosti v obvodu svou magnetickou citlivostí)

 

VÝHODY:
NEVÝHODY

b) proudové chrániče RCCB funkčně závislé na síťovém napětí (kapitola 3.3.5)

Jde o proudové chrániče vyráběné na principu elektronickém (reagují na reziduální proud elektronikou)

 

VÝHODY:
NEVÝHODY:

Při výběru elektronických proudových chráničů věnujte pozornost tomu, zda při poruše napájení vypíná či nevypíná páčku

Některá provedení elektronických chráničů (ne však elektronické proudové chrániče BONEGA) reagují při poruše napájecího napětí vypnutím páčky, takže jejich činnost se musí obnovit ručním mechanických pohybem „natažením“ páčky. Takové chrániče tedy nejsou vhodné pro bytovou výstavbu. Tato nevýhoda je pro některé aplikace současně však i výhodou (například při ochraně točivých strojů)

Pozor na 4-pólové elektronické proudové chrániče!

Velkým nedostatkem normy je podle našeho názoru to, že neomezuje použití elektronického principu výhradně na 1 fázové provedené proudových chráničů. Někteří výrobci tohoto nedostatku využívají a na trh dodávají i 4 pólové (3-fázové) proudové chrániče funkčně závislé na síťovém napětí. U nich lze pak mluvit o životu nebezpečných přístrojích, protože pokud je nám známo žádný z nich nemá vyřešeno napájení jinak, než jen z jedné fáze. V případě přerušení této „napájecí“ fáze se stává takovýto elektronický proudový chránič nefunkční. Pokud jsou zbývající dvě fáze „pod proudem“ a dojde k probití některé z fází například na rám spotřebiče, chránič reziduální proud nijak nevyhodnotí a okruh tak neodpojí.

4-pólové chrániče BONEGA proto existují pouze v magnetické verzi.

Elektronická verze (ačkoliv levnější na výrobu) by byla naprosto proti našemu profesnímu cítění.

 

Věříme, že jsme Vám pomohli se alespoň trochu lépe zorientovat při výběru elektronických či magnetických proudových chráničů

 


Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216