Aparatura modułova »Wyłączniki nadprądowe BONEGA® -seria P-E-P-6J przeznaczona dla nn (niskie napięcie)- wytrzymałość zwarciowa 6 kA


Dzia� zbytu :  pani Libuse Moznarova  tel. +420 518 335 216 [email protected]
Drzedstawiciel firmy:  in�. Roman Hude�ek  tel.kom�rkowy +420 603 542 347 [email protected]
Dyrektor exportu:  Michal Hude�ek  tel.kom�rkowy +420 605 518 724 [email protected]

Chodzi o og�lnoświatowie unikatową, opatentowaną naszą nową serię czeskich wyłącznik�w zabezpieczających P-E-P – żargonowo nazywaną także "p�p�čkov� řada"

Česk� vlajka Produkt czeski

Znacie w dzisiejszej dobie na świecie inną serię modułowych wyłącznik�w takiej samej kategorii, kt�ra by w sobie mieściła tyle zalet i własności użytecznych jak ma ta nasza czeska "P-E-P" seria?

Spis treści:
Pozostałe informacje:
Odr�ka Cenn�k wyłącznik�w BONEGA® P-E-P-6J do ściągnięcia dla MS Excel
Odr�ka Gatunki pokryć (IP) i ich wartości (in Czech )
Odr�ka Tabelka danych między stopńem pokrycia a znakiem graficznym (in Czech )
Odr�ka

Warunki dostaw  (in English )

Odr�ka

Informacje o reklamacji (in English  )

Odr�ka

Certyfikaty i potwierdzenia w dziedzinie elektro (in English  )

Odr�ka

Jak u nas kupovać (in English  )

 

Chodzi o genialną serią wyłącznik�w do 63A, kt�ra stoi na szczycie wsp�łczesnego og�lnoświatowego poziomu technicznego
Ta seria jest wyjątkowa jak w rozmiarze swych własności

WYMIAROWY WYŁąCZNIK�W BONEGA® P-E-P-6J

powr�t do spisu

CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE NASZYCH CZESKICH WYŁąCZNIK�W BONEGA® P-E-P-6J

Ograniczające wyłączniki zabezpieczające BONEGA® P-E-P-6J mają dwa r�Ľne bezpieczniki dzialające na mechanizm wlączający:

1.) z op�Ľnieniem pracujący cieplny bezpiecznik dla ochrony przed przeciążeniem

2.) .) elektromagnetyczny szybkobezpiecznik z wybijającym wirnikiem dla szybkiej ochrony przed zwarciem.
Są więc przeznaczone tak dla ochrony elektrycznych rozdzieleń i urządzeń przeciw zwarciu (w przypadku kdy doszło do blędu z powodu uszkodzenia lub nieprawidlowego podlączenia), tak dla ochrony rozdzieleń elektrycznych przeciwko przeciąĽeniu (w przypadku kdy nie doszło do uszkodzenia elektrycznego obwodu, ale doszło do wyraĽnego cieplnego przeciążenia, kt�re mogłoby uszkodzić instalację elektryczną).

Są przeznaczone przede wszystkim do powszechnej instalacji do tablic rozdzielczych i rozdzielnic końcovych obvodu niskiego napięcia (nn). Są konstruowane przede wszystkim dla prądu przemiennego, ale możliwe jest ich używanie dla prądu stałego , kdy konieczne jest liczyć się (dzięki wyższemu wysiłku kontakt�w) ze zniżeniem wytrzymałości na zwarcie o około 20%.

Konstrukcją i swymi technicznymi parametrami wyłączniki BONEGA® P-E-P-6J odpowiadają wsp�łczesnemu najwyższemu technicznemu światowemu poziomowi.

Oznaczone są logiem ze znakiem zastrzeżonym BONEGA®. Chodzi o znak wprowadzony w roku 1992, kt�ry zaczynamy teraz wykorzystywać i na targach og�lnoświatowych. Nazwa BONEGA� Pochodzi z języka ESPERANTO, w kt�ym to znaczy – doskonały(a), dobry(a).

Oznaczenie serii P-E-P ukrywa w sobie angielskie znaczenie - Perfect Elecktric Protector (perfekcyjny elektryczny obrońca), co ma zwyraĽnić wyjątkowo wysoką jakość garantovaną także długą gwarancją).

Są produkowane według wymagającej Europejskiej normy ČSN EN 60898 i jej uzupełnień. Są zdolne spełniać i te najbardziej wymagające projekcyjne żądania połączenia wyłącznik�w z braniem pod uwagę dotrzymania selektywności a także wymagania na poszczeg�lne charakterystyki B, C i D.

Wyąłczniki BONEGA® serii P-E-P mają więcej niż 51 zalet użytkowych.

Wyłączniki nadprądowe BONEGA® serii P-E-P można między sobą przełączać za pomocą jedno do czterobiegunowych łączających widełkowych i języczkowatych (grzebieniowych) listw (in English  )

Wyłączniki BONEGA® serii P-E-P umożliwiają bardzo łatwe skompletowanie całej serii wyposażenia (in English  ) jednego z najlepszych producent�w w Europie tj. MERLIN - GERIN . Ten system zawiera między innymi podpięciowe spouątě, napięciowe spouątě, cewki wybijające, kontakty pomocnicze, i innej., kt�re regulują zabezpieczanie, łatwą obsługę regulacji, obsługę zdalaczynną, zdalaczynną sygnalizację włączonej i wyłączonej pozycji wyłącznika, programowanie i mierzenie i posuwają tym wykorzystanie naszych wyłącznik�w także do dziedziny automatyzacji sterowania r�żnymi procesami przemysłowymi.Te elementy można także między sobą przełączać i wytwarzać w ten spos�b r�żne kombinacje dla dokładnej informacji eksploatacyjnej.

powr�t do spisu

DANE TECHNICZNE WYŁąCZNIK�W BONEGA® P-E-P-6J

Dane techniczne

Ilość biegun�w: 1,2,3,4, 1+N,3+N
Prądy znamionowe ln (A): 1,2,3,4,6,10,13,16,20,25,32,40,50,63
Charakterystyka: B (lub L), wcześniej też "V". Nastawienie zwarcioego bezpiecznika jest 3 ln do 5 ln. Służy przede wszystkim do zabezpieczania obwod�w elektrycznych z urządzeniami, kt�re niepowodują uderzeń prądowych (świetlne i gniazdkowe obwody itd.)
C (lub U), wcześniej też "K". Nastawienie zwarciowego bezpiecznika jest od 5 ln do10 In. Służy przede wszystkim do zabezpieczania obwod�w elektrycznych z urządzeniami, kt�re powodują uderzenia prądowe (grupy żarowkowe, motory itd.)
D (lub. M), wcześniej także"-----". Nastawienie zwarciowego bezpiecznika jest na 10 ln do 20 In. Służy przede wszystkim do zabezpieczenia elektrycznych obwod�w z urządzeniami, kt�re powodują wysokie uderzenia prądowe (transformatory, 2-biegunowemotory, motory z ciężkim rozbiegiem, itd.)
Napięcie znamionowe: 1 P (biegunowe) ~ 230/400 V 50/60 Hz
3 P (biegunowe) ~ 400 V 50/60 Hz
Zdolność wyłączania: EN 60898 - 6.000 A (znamionowa zwarciowa i eksploatacyjna)
Stopień pokrycia:

IP 20 dla samodzielnego wyłącznika - swą konstrukcją chroni przed niebezpiecznym dotykiem palcem i przed wniknięciem obcych małych przedmiot�w, przed dostaniem się wody jest bez ochrony (ochroną przed wodą jest np.wlasna konstrukcja skrzynki rozdzielczej)
IP 40 dla zabudowanego wyłącznika - swą konstrukcją chroni przed niebezpiecznym dotykiem i narzędziem i przed wniknięciem obcych bardzo drobnych przedmiot�w, przed dostaniem się wody jest bez ochrony (ochroną przed wodą jest np.wlasna konstrukcja skzynki rozdzielczej)
Min. temperatura okolna: -40 �C
Max. temperatura okolna: 125 �C
Temperatura działania: - 5 ºC do +40 ºC według ČSN EN 60898
Temperatura kalibrowa: +30 ºC
Max předřazen� bezpiecznik: 100 A gG (>10 kA)
�ywotność mechaniczna: >= 20.000 cykl�w
�ywotność elektryczna: >= 8.000 cykl�w
Pozycja działania: dowolna
Przymocowanie: szybkospinającym unikatnym opatentowanym mechanizmem (z zatrzymaniem w skrajnych pozycjach) na nośną DIN listwę EN 50022 o szerokości 35 mm lub i na r�wną powierzchnię przy pomocy śrub
Wyjęcie z DIN listwy: Za pomocą unikatnego pomocniczego opatentowanego mechanizmu i z rzędu elektronarzędzi połączonych między sobą widełkową lub grzebieniową (języczkowatą) listwą łączącą bez (koniecznego w innym przypadku) demontażu tej całej listwy przyłączającej
Zaciski doprowadzające: - zaciski(z barierą) z opatentowaną blokadą przed nieprawidłowym włożeniem przewodu - można mienić wejście z wyjściem - umożliwiają doprowadzenie więcej przewod�w i listw łączących
Przyłączalność przewod�w (maksymalne przekroje) 35 mm2 pełny przew�d, 25 mm2 przeplatany przew�d
Pokrycie zacisk�w: IP 20
Moment dociągnięcia zacisk�w: 6 Nm (kombinowana śruba – krzyż z rowkiem)
Produkcja według normy: ČSN EN 60898
Kategoria selektywności : 3

Kolorowe dĽwigienki:

Dla przejrzystości między elektrycznymi obwodami v rozdzielnicach dostarczamy także wyłączniki z rozr�żnieniem wartości prąd�w znamionowych wyłącznik�w przy pomocy kolorowych dĽwigienek w harmonii z kolorami wkładek bezpiecznik�w instalacyjnych :

0,2 A - 1,6 A czarna
2 A r�żova
4 A brązowa
6 A zielona
8 A jasna zielona
10 A czerwona
13 A piaskowa
16 A szara
20 A niebieska
25 A ż�łta
32 A fioletowa
40 A czarna
50 A biała
63 A miedziana
Można dostarczyć też tylko z dĽwigienkami w czarnym kolorze 1-63 A czarna  

Wpływ temperatury otoczenia na prądy znamionowe wyłącznik�w BONEGA® P-E-P-6J
Znamionowy prąd
wyłącznika (A)
 
Op�r wewnętrzny
(mOhm)
 
Moc
stratowa
(W)
 
Max.impedancja
pętlicy wyłączającej (Ohm)
 
Cieplna korekcja prąd�w znamionowych

Char.
B

Char.
C
Char.
D
Temp. otoczenia 20�C Temp. otoczenia 30�C Temp. otoczenia 40�C Temp. otoczenia 50�C Temp. otoczenia 60�C
1 1215,69 1,24 46,20 25,70 14,40 1,05 1 0,95 0,90 0,85
2 343,28 1,38 21,60 12,02 6,73 2,08 2 1,92 1,84 1,74
3 128,09 1,15 16,90 9,40 5,26 3,18 3 2,82 2,61 2,37
4 105,53 1,68 10,68 5,94 3,33 4,24 4 3,76 3,52 3,24
6 29,22 1,08 7,14 3,97 2,22 6,24 6 5,76 5,52 5,30
10 14,49 1,55 3,87 2,15 1,21 10,60 10 9,30 8,60 7,80
16 10,00 2,56 2,24 1,25 0,70 16,80 16 15,20 14,20 13,30
20 8,02 3,32 1,55 0,86 0,48 21,00 20 19,00 17,80 16,80
25 3,11 2,00 2,43 1,35 0,76 26,20 25 23,70 22,20 20,70
32 3,05 3,17 1,27 0,71 0,40 33,50 32 30,40 28,40 27,50
40 2,16 3,40 0,60 0,33 0,19 42,00 40 38,00 35,60 33,20
50 1,65 4,20 0,71 0,39 0,22 52,50 50 47,40 44,00 40,50
63 1,68 6,30 0,47 0,26 0,15 66,20 63 58,00 54,20 49,20

Graf charakterystyk

(W celu powiększenia kliknąć na obrazek) (in English  )

powr�t do spisu

51 ZALETY UŻYTKOWANIA WYŁąCZNIK�W BONEGA® P-E-P-6J:

GŁ�WNE ZALETY :

 

1. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: garantovana wytrzymałość zwarciowa

Garantovana wytrzymałość zwarciowa nie tylko 6 kA i 10 kA w całej rozpiętości aż do 63 A, ale do wartości ….. A ma ta seria P-E-P wytrzymałość zwarciową aż 15 kA !!!


2. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: gwarancją 36 miesięcy kalendarzowych = garantovana wysoka jakość i solidność !!!


3. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: świetny stosunek ceny i jakości (patrz cennik)

Dlaczego płacić więcej?


4. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: duża szybkość wyłączania

Nadzwyczajnie wysoka szybkość wyłączania od momentu zwarcia i bezproblemowe spełnianie warunk�w energetycznych i nawiązujące selektyvity numer 3. Te wszystkie faktory zapewniają razem bardzo czułą ochronę os�b, elektrotechniki i elektroinstalacji.


5. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: środkowa sygnalizacyjna pozycja poruch

Mechanizm bezpiecznika umożliwia środkową sygnalizacyjną pozycję, kt�ra informuje użytkownika, że wyłącznik nie był wyłączony ręcznie, ale wpływem cieplnej czy zwarciowej ochrony (wyłączenie dĽwigienki odbywa się tylko do połowy swojego ruchu). Wyłączeniem ręcznym wyłącznik się więc zawsze przesunie aż do końcowej dolnej pozycji. Umożliwi to bardzo łatwe rozpoznanie, czy w obwodzie el. nie doszło do uszkodzenia, lub doszło tylko do ręcznego wyłączenia przez obsługę.


6. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: r�wnoczesne włączanie u więcejmodułowych wyłącznik�w

Og�lnoświatowie unikatny, nowo opatentovany system mechanizmu włączającego zapewniający bezpieczne, dokładniejsze i prawie r�wnoczesne włączenie wszystkich kontakt�w u więcejmodułowych (biegunowych) wyłącznik�w a to osiągnięciem 3x dłuższej włączającej odległości niż osiąga najlepsza konkurencja na świecie.


7.zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: natychmiastowe włączanie kontakt�w niezależne od szybkości ruchu dĽwigienki

Og�lnoświatowie unikatny, nowo opatentowana zasada natychmiastowego włączenia, gdzie jest przenos ciśnienia tylko do środka segment�w, przez co nie dochodzi do krzyżowania (do tej pory tego sposobu nie zastosował żadny światowy producent !!!). To rozwiązanie ma wielki wpływ na przedłużenie zar�wno mechanicznej, jak i elektrycznej żywotności w związku z ilością cykl�w włączających. Tę funkcję natychmiastowego włączenia ma na świecie do teraz uregulowaną tylko jeden producent.

Ta unikatna z�sada natychmiastowego włączenia kontakt�w spoczywa w tym, że i przy bardzo powolnym "naciąganiu" wyłącznikowej dĽwigienki dojdzie w pierwszej fazie tylko do przybliżenia własnych kontakt�w wewnątrz wyłącznika na odległość, gdy jeszcze nie może dojść do wytworzenia warunk�w dla powstania elektrycznego łuku. W tym momencie kontakty przestaną się przybliżać, chociaż naciąganie (włączanie) dĽwigienki trwa nadal. W tej chwili nadchodzi druga faza, tj. předpruľen� tylko wewnątrz natychmiastowego mechanizmu, gdy kontakty się już do siebie dalej nie przybliżają, ale dĽwigienka się dalej posuwa. Po do przodu ustalonym przedpięciu dojdzie do trzeciej fazy, tj. własnego gwałtownego sepnut� kontakt�w wewnętrznych. To sepnut� kontakt�w jest więc już całkiem niezależne od szybkości ruchu wyłącznikowej dĽwigienki.Ta z�sada przynosi następujące korzyści :

a) kontakt�w nie można nigdy, ani przy bardzo powolnym ruchu dĽwigienki wyłącznika ("naciąganiu") wypalić, nieraz używa się też żargonowego słowa "wyzwarciowanie" lub tzw. "spalenie kontakt�w". W ten spos�b nie można więc nigdy pozbawić wyłącznika jego wartości.

b) przede wszystkim przy małych wartościach prąd�w znamionowych jest zapewniony przez gwałtowne włączenie kontaktu doskonały styk wykluczający błędne przenoszenie energii elektrycznej,

c) ogranicza się do minimum opalanie kontakt�w,

d) wyraĽnie się tym przedłuża całkowita żywotność wyłącznika.


8. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: nadzwyczajnie małe rozmiary

Rozměrov� schema jističe BONEGA<sup>�</sup> E6000 E

Wyjątkowo małe rozmiary (przede wszystkim szerokość tylko 81 mm) nas według dostępnych informacji, u tej naszej P-E-P serii wyłącznik�w, umieszczają w kategorii z wytrzymałością zwarciową do 10 kA wśr�d najmniejszych na świecie a w kategorii do 15 kA mamy w og�le najmniejsze rozmiary na świecie (patrz schemat wymiarowy).

W montażowej, w rozdzielającej zakrytej części zostaje więc więcej miejsca na prowadzenie i przyłączanie przewod�w. Tę własność można docenić przede wszystkim przy poużyciu tych wyłącznik�w w małych plastikowych mieszkaniowych tablicach rozdzielczych.


9. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: ruchome zaciski są wyposażone w barierę blokującą przeciw nieodpowiedniemu włożeniu wyłącznika

 

Schemat zacisku z barierą blokującą:

Chodzi o unikatne rozwiązanie dla zapobieganiu problemam, w przypadkach gdy przy montażu nie widać zacisku. Ta zasada wyklucza wsunięcie przewodu pod zacisk. Zapobiegnie się tak częstym (ukrytym) reklamacyjnym montażowym defektom, kt�re często objawiały się dopiero u użytkownika a dla producent�w tablic rozdzielczych powstawały w ten spos�b nieprzyjemne dodatkowe dodatečn� koszty na "łatwe" zlikwidowanie takich defekt�w.

Konstrukcja jest założona na tym, że każdy zacisk ma w spodniej części tak zwaną "płaską barierę", kt�ra się stopńowo objawia przy dośrubowywaniu śruby w otworze wejściowym i tak zamyka przestrzeń pod zaciskiem. Ogranicza tak wsunięcie przewodu pod třmen zacisku, gdzie by przez to niedoszło do jego mocnego przyłączenia z doprowadzeniem czy odprowadzeniem z wyłącznika.

Same zaciski mają w dolnej części jeszcze poprzeczne rowki, kt�re ograniczą wyciągnięcie przewodu z zacisku lub po dociągnięciu przew�d się "wryje" do rowk�w i jednocześnie dochodzi przez to do zwiększenia powierzchni przekaĽnikowej, więc do wyraĽnego ograniczenia opor�w przejściowych.


10. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: unikatna komora zgaszająca

Komora zgaszająca ma absolutnie nową koncepcję. Umożliwia opr�cz innych ważnych funkcji wykorzystanie na początku procesu zwarciowego jeszcze nieogrzanego powietrza vzduchu wewnątrz komory w celu ochłodzenia kontakt�w zaraz po ich rozpięciu.


11. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: bardzo lekka praca dĽwigienki przy włączaniu

Bardzo lekka praca przy włączaniu dĽwigienki (naciąganiu) i u więcejbiegunowych wykonań wynika z doskonałej, siłowie bardzo wyważonej konstrukcji włączającego mechanizmu.


12. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: unikatny pomocniczy mechanizm w celu przymocowania i wyjęcia wyłącznika z DIN listwy

Unikatny pomocniczy mechanizm dla przymocowania i wyjęcia umożliwia opr�cz zwykłego przymocowania na DIN listwie także łatwe wyjęcie wyłącznika z rzędu elektronarzędzi połączonych między sobą widełkową lub grzebieniową (języczkowatą) listwą łączącą bez (koniecznego w innym przypadku) demontażu tej całej listwy łączącej. Inne plusy tego rozwiązania:

- mechanizm nievypadnie z korpusu wyłącznika

- ma zatrzymanie w skrajnych pozycjach

- nie ma żadnej stalowej sprężynki


13. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: wyraĽne zwyższenie pionowej stabilności na DIN listwie

Nowe bardzo wyraĽne zlepszenie pionowej stabilności po przyłączeniu wyłącznika na DIN listwę spoczywa w wytworzonemu plastikowemu ogranicznikowi na dolnej stronie, kt�ry po przymocowaniu wyłącznika na DIN listwie bierze na siebie funkcję przeciwciśnienia w przypadku naprężenia całego korpusu wyłącznika na skręt. W odr�żnieniu od konkurencji zapadka pełni u nas tylko rolę przytrzymującą.


14. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: solidność korpusu wyłącznika i u wykonania więcejmodułowego

Konstrukcja obudowy jest uregulowana tak, że zapewnia bardzo wysoką trwałość nie tylko u jednomodułovego wykonania, ale i u więcejmodułowych wyłącznik�w. Trwałość wynika nie tylko z bardzo przemyślonego wyboru miejsca i ilością nit�w, ale także własnym wykonaniem paczuszki z zamkami stabilizującymi i złączeniami czopowymi.


15. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: bardzo wysoka odporność zacisk�w przed naprężeniem na skręt

Bardzo korzystnie wybrane plastikowe prowadnice i wytłoczki w korpusie obudowy służące do ułożenia ruchomej i stałej części zacisk�w i miejsca na nity stwarzają razem wysoką odporność przed naprężeniem zacisk�w na skręt. Ta konstrukcja wyklucza, żeby i przy niewsp�łmiernym dośrubowaniu śrub u zacisk�w nadeszło rozwarcie obudowy (paczuszki) lub krzyżowanie samego zacisku w obudowie.


16. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: obły, sprawiający wrażenie estetycznego wygląd


17. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: miejsce dla dwurzędowego opisu chronione otwierającym okienkiem z zatrzymaniem

 

Każdy biegun posiada nad dĽwigienką wyłączającą estetyczną prześwitującą otwieranym kołpakiem, pod kt�rym jest włożona, do ograniczających wycięć, papierowa dwurzędowa etykietka, lub można pisać także bezpośrednio na powierzchni plastikowej. Kołpak jest także wybawiony zatrzymaniem w g�rnej otwartej pozycji.


18. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: kolorowa sygnalizacja stanu kontakt�w z ochroną przed kurzem

Wyłącznik jest wyposażony w kolorową sygnalizację stanu kontakt�w niezależną od pozycji dĽwigienki, ale od realnego stanu kontakt�w. Pozatym ta sygnalizacja jest chroniona przed dostaniem się kurzu do wnętrza wyłącznika przy pomocy prześwitującego plastiku z soczewkowym (powiększającym) efektem.

włączone - czerwona I - ON

wyłączone - zielona O - OFF


19. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: uniwersalne zaciski dla r�żnych listw przyłączających

   

Zaciski są przeznaczone jak dla listw łączących widełkowych tak i grzebieniowych (języczkowatych)


20. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: korekcja zacisk�w przed międzyfazowym zwarciem przy połączeniu więcejmodułowych wykonań za pomocą listwy widełkowej

 

Korpus wyłącznika jest w poziomie g�rnej części zacisku (służący do połączenia za pomocą listwy widełkowej) wybawiony z obu stron odłamującymi przegr�dkami. Te przegr�dki mają za zadanie zabronić możliwemu zwarciu międzyfazowemu w przypadku połączenia więcejmodułowych wykonań za pomocą więcejfazowych listw łączących.


21. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: tolerancja i dylatacja bez wpływu na funkcję

Cała konstrukcja jest wykonana tak, aby akceptovała możliwe luzy (rozciągliwość, wstrząs, zużywanie) bez jakiegokolwiek wpływu na własną funkcję ruchomych części jaką jest mechanizm włączający, ruchomy kontakt, cewka wybijająca, sygnalizacja, itd. To unikatne rozwiązanie posuwa wyraĽnie na g�rę jak poziom jakości, tak przede wszystkim gwarantuje niezawodność w r�żnych, i w bardzo ekstremalnych warunkach eksploatacji.


22. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: wytłoczki tylko z form dwustronnych

Wytłoczki wszystkich plastik�w opr�cz dĽwigienki są tylko z form dwustronnych. Tą technologią osiągnęliśmy dużo większe rozmiarowe dokładności a przez to lepszą jakość a co za tym idzie niezawodność eksploatacyjną.


23. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: brak możliwości zamiany komponent�w

Jest zapewniona jednoznaczna niezamienitelność komponent�w przy produkcji (zapobieganie pomyłkom produkcyjnym). Jest to kolejny element naszego podejścia do jakości.


24. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: uniwersalne jednomodułowe wykonanie umożliwiające jakiekolwiek kombinacje (1P,2P,3P,4P,1P+N,3P+N, itd)

Cała koncepcja dla jednotliwych skład�w jest oparta korzystnie na produkcji tylko jednomodułowych wyłącznik�w zabezpieczających, z kt�rych możliwe jest wytworzenie jakiejkolwiek kombinacji, na przykład: 1P (biegunowe), 2P, 3P, 4P, 1P + N (zero = wyłącznik), 3P + N.

To rozwiązanie przyczynia się do szybkiego przystosowania się produkcji do r�żnych wymagań naszych klient�w.


25. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: jednolita koncepcja designu dla pozostałych produkt�w

Nawiązanie designu nowej serii wyłącznik�w BONEGA® P-E-P na inne przygotowywane produkty:

- modułowe wyłączniki

- ochraniacze prądowe

- DPN (1P+N) do wartości 40 A (zgrupowany kontakt i wyłącznik do jednego modułu o szerokości 17 mm) – dzięki opatentowanej komorze i mechanizmowi wyłączającemu spodziewamy się osiągnięcia 6 kA odporności zwarciowej (na świecie są znane produkty tylko do wytrzymałości zwarciowej 4 kA)

- styczniki modularne

- ochraniacz prądowy i wyłącznik zabezpieczający (zgrupowane do dw�ch moduł�w – 2 x 17 mm)

- DPN + ochraniacz prądowy w dw�ch modułach (2 x 17 mm)

- modułowa seria wyłącznik�w od 60 A do 125 A


26. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: patentowa ochrona

Wyłączniki i nawiązujące produkty są chronione patentem. Z uwagi na międzynarodowe konwencje i ewentualne ogromne konsekwencje nie myślimy, żeby ktoś pr�bował kopiować (co znamy u innych produkt�w). Staramy się w ten spos�b zabronić gł�wnie możliwemu pozbawieniu wartości produkt�w. W przypadku łącznika chodzi przede wszystkim o og�lnoświatowe patenty na mechanizm wyłączający, natychmiastową spouą�, itd. a w dalszej kolejności także o og�lnoświatowe użytkowe wzory jakim jest mocujący mechanizm na DIN listwę i podobnie.


27. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: r�żnicowanie wartości i wykonań AC i DC

Można wyprodukować wartości od 0,5 aż do 63 A (w jakimolwiek amperażu, to jest zr�żnicowaniu np. tylko po 1 A).

Są konstruowane przede wszystkim dla prądu przemiennego, ale możliwe jest ich użycie też dla prądu stałego, gdy jest konieczne liczyć się (dzięki wyższemu wysiłkowi kontakt�w) ze zniżeniem wytrzymałości zwarciowej o około 20%.

Według dotychczasowych ustaleń i por�wnań tylko wyżej wymienionych gł�wnych zalet, jesteśmy przekonani, że z tym naszym CZESKIM wyłącznikiem zabezpieczającym rozwojowej serii BONEGA® P-E-P stanęliśmy na pomyślnym wierzchołku najlepszych producent�w wyłącznik�w na świecie.

 

II. INNE ZALETY U�YTKOWE:

 


28. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: zmienne przyłączanie wejścia lub wyjścia

   

Wejście lub wyjście przyłączyć jak na g�rny tak i na dolny zacisk, bez naruszenia jakiejkolwiek funkcji wyłącznika. Ta własność wam umożliwi jak łatwiejszy montaż tak i r�żne zmienne regulacje składu rozdzieleń w samych rozdzielnicach.


29. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P:  brak możliwości zmiany charakterystyki w wyniku spadnięcia, wstrząsu

Elektromagnetyczna rychlospouą� z wybijającym wirnikiem dla ochrony przed zwarciem jest skonstrułowana tak, że nie ma żadnego nastawianego elementu. Charakterystyka jest określona wyborem przekroju miedzianego drutu cewki, ilością gwint�w a przedpięciem sprężyny v jądrze cewki. To konstrukcyjne rozwiązanie wyklucza więc możliwość zmiany prezentowanych wartości naszych wyłącznik�w pod wpływem upuszczenia lub wstrząsu.


30. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: duża odporność eksploatacyjna na wstrząsy- są więc odpowiednie także w wykorzystaniu w budowlanych tablicach rozdzielczych

Przeciwwstrząsowa odporność występuje dzięki bardzo trafnemu uloľen�u własnych konstrukcyjnych element�w.


31. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: wyższe pokrycie samego wyłącznika

   

Pokrycie IP 20 ma sam wyłącznik - svą konstrukcją chroni przed niebezpiecznym dotykiem palcem i przed wniknięciem obcych małych przedmiot�w.


32.zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: dokładna - kilkakrotna kontrola wyjściowa wszystkich parametr�w u każdego wyłącznika

Wysoka jakość wynika jak z wyboru odpowiednich materiał�w i z konstrukcji tak r�wnocześnie z dokładnej kilkakrotnej kontroli wyjściowej wszystkich parametr�w u każdego wyłącznika :

 1. trzykrotna kontrola elektromagnetycznej szybkobezpiecznika z wybijającym wirnikiem dla ochrony przed zwarciem (w przypadku , gdy doszło do uszkodzenia z powodu uszkodzenia lub nieprawidłowego przyłączenia)

  Każdy wyrobiony egzemplarz przechodzi przez kierowany komputerem sprawdzający „st�ł warsztatowy“, na kt�rym najpierw sprawdza się funkcje wyłącznika na dolnej granicy wymaganej znamionowej wartości prądowej danej charakterystyky (B,C lub D) przy kt�rej jeszcze nie może dojść do wyłączenia a z nią związany jest test prądem g�rnej granicy znamionowej wartości prądowej określonej charakterystyki, gdzie szybkość wylączenia wyłącznika zabezpieczającego przy obciążeniu tym prądem mus� być mniejsza niż 0,1s. Ten cykl sprawdzający powtarza się trzykrotnie !
   
 2. minimalnie 2 krotna kontrola pracującej z op�Ľnieniem cieplnego bezpiecznika dla ochrony przed przeciążeniem (w przypadku gdy niedoszło do uszkodzenia elektrycznego obwodu, ale doszło do wyraĽnego cieplnego przeciążenia, kt�re by mogło uszkodzić instalację el.).
  Test cieplnej spouątě przeprowadza się minimalnie dwa razy, do czasu , gdy bimetal mechanicznie nastavi się na wymaganą wartość.Między poszczeg�lnymi testami wyłącznik pozostawia się zawsze do wychłodnięcia.

  Minimalnie jeden raz podczas zmiany pracowniczej przeprowadza się jeszcze kompletny test według ČSN EN 60898 - długotrwały test cieplnej spouątě u przypadkowo wybranych wzork�w.
   
 3. minimalnie 5 krotna kontrola solidności mechanicznej

  T
  en test jest częścią dw�ch poprzednich , gdy dochodzi do sprawdzania własnych włączających i wyłączających mechanizm�w.


33. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: możliwość łatwego podłączania z innymi przyrządami

 

Wysokość zacisk�w�� odpowiada innym naviązującym elektrycznym przyrządom firmy BONEGA® jakimi są ochroniacze, modułowe wyłączniki, itd.


34. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: duże przekroje zacisk�w

W całym zakresie do ln 63 A jest ustalony przekr�j 35 mm2 dla przewodu pełnego a 25 mm2 dla przewodu przeplatanego. Geometryczny przekr�j zacisk�w wynosi 50 mm2. Przekr�j 35 mm 2 u wszystkich znamionowych wartości z pewnością docenicie przy montażu większych przekroj�w przewodnik�w, gdy istnieje konieczność ich wymiarowania dla większej dostarczanej mocy. Odpada tak rozwiązywanie tych problem�w przy pomocy zacisk�w dodatkowych, gdzie mogą pojawić się opory przejściowe.

 


35. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: solidne wykonanie zacisk�w

Nove wykonanie zacisk�w (wytworzone są z jednego kawałka z podw�jnym przeplataniem, przez kt�e przechodzi śruba, co całkowicie wyklucza możliwość rozerwania przy montażu i wyraĽnie ogranicza możliwość zciągnięcia gwintu).

Same zaciski strzemieniowe mają w dolnej części jeszcze rowki poprzeczne, kt�re ograniczą wyciągnięcie przewodnika z zacisku lub po dociągnięciu przew�d wryje się do rowk�w i jednocześnie dochodzi przez to do zwiększenia powierzchni przekaĽnikowej, tzn. do wyraĽnego ograniczenia opor�w przejściowych.


36. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: śruby z zacisk�w strzemieniowych są chronione przed wypadnięciem z korpusu wyłącznika

Zaciski stzremieniowe są ułożone we własnej obudowie wyłącznika tak, że śruby zacisk�w nie mogą z korpusu wyłącznika wypaść i v przypadku, że są cakowicie wyśrubowane z własnego zacisku. Ta zaleta jest zapewniona tym, że otw�r na śrubokręt w plastikowej paczuszce (obudowie) wyłącznika ma mniejszą średnicę niż średnica gł�wki śruby. Głowa śruby jest przystosowana jak dla krzyżowego tak jednocześnie i dla płaskiego śrubokręta.


37. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: możliwość połączania wyłącznik�w między sobą za pomocą widełkowych lub grzebieniowych (języczkowatych) łączających listw

U serii P-E-P można użyć jak widełkowych, tak i grzebieniowych (języczkowatych) łączających listw. Jednak poglądy na używanie tych dw�ch typ�w się r�żnią.

Widełkowe:

a) plusy

o tym, że się wkładają pod gł�wkę śruby do g�rnej części dwuczęściowego zacisku niezabierają tak żadnej przestrzeni w dolnej części zacisku, czym umożliwiają bezproblemowe przyłączenie przewod�w doprowadzających.

b) minusy

o przy dośrubowaniu śruby zacisku widełki się mogą rozciągnąć do stron, przez co się zasadniczo zniży powierzchnia przenośna a co za tym idzie nośność prądowa (czasami może takie niedoskonałe połączenie powodować dosłownie "wypalenie�" połączeniaa potem może dojść do kompletnej utraty wartości tak połączonych wyłącznik�w czy innych urządzeń między sobą)

o u niekt�rych typ�w wyłącznik�w, gdzie nie ma dostatecznej izolacji między jednotliwymi zaciskami może dojść w pewnych okolicznościach nawet zwarcia międzyfazowego. Nasze wyłączniki P-E-P temu zjawisku umieją zabronić (patrz zaleta 20) !!!

Grzebieniowe (języczkowate):

a) plusy

o grzebień (języczek) tworzy także r�wnocześnie dociskową (drugą) powierzchnię zacisku na wsadzony przew�d a ogranicza na minimum możliwe opory przejściowe

o jeśli listwy podłączające są s v�vody na okraju listwy umożliwia wysokościowe umieszczenie zacisku włożyć naprzeciw sobie dwie takie podłączające listwy i osiągać tak dwukrotność nośności przekaĽnikowej.

Nośność prądowa jednej takiej listwy przy zasilaniu od okraju jest 80 A , u dw�ch naprzeciw siebie umieszczonych listw jest więc aż 160 A, przy zasilaniu od środka jednej listwy jest nośność prądowa 130 A a u dw�ch naprzeciw sobie umieszczonych listw wynosi aż 260 A !!!

b) minusy

o tym, że się wkładają do dolnej części zacisku zabierają tak część jego przekroju,czym komplikują przyłączenie przewod�w doprowadzających

Listwy się dostarcza albo w przekrojach 16 mm2 albo 10 mm2, z izolacją ze samozgaszającego ABS-VO (własności ABS), u kt�rych są miedziane kontakty (języczki) zaraz u okraju listw. Patrz nasza oferta wyposażenia do wyłącznik�w.


38. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: umocowanie na DIN listwę z r�żniącą się grubością

 

Wyłączniki są przeznaczone do przymocowania na listwie DIN EN 50 022 (szerokość - 35 mm, grubość 0,8 - 2 mm). Na rynku europejskim się objawiają DIN listwy z wyższymi tolerancjami rozmiar�w, kt�rym nasze bardziej zmienne rozwiązanie ruchomej zapadki jest bardziej przystosowawcze (odpowiada więc i mniej dokładnym wykonaniom DIN listw).


39.zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: umocowanie na DIN listwę z wykorzystaniem skrajnego zatrzymania zapadki

 

na listwę DIN EN 50 022 (szerokość - 35 mm, grubość 0,8 - 2 mm)

Zatrzymanie zapadki w skrajnych pozycjach ułatwia jak montaż wyłącznik�w na DIN listwę, tak ich demontaż.

a) montaż wyłącznika na DIN listwę

Pozycja nr. 1 według przedstawionego obrazku pokazuje stan włączony. W tym stanie wyłącznik się mocno zawiesi w g�rnej części za wypust (patrz pozycja A) na DIN listwie a spodnią stroną dotyka DIN listwy zciętą powierzchnią aretacyjną zaplatky. Po naciśnięciu na wyłącznik z czołowej (użytkowej) strony a to tylko ręką zapadka się posunie w kierunku na zewnątrz, ale nie aż do skrajnej - wyłączonej powierzchni zatrzymującej, lecz tylko przejdzie okraj DIN listwy a bez jakiejkolwiek pomocy innym przyrządem zapadka się przypewni sama na DIN listwie – patrz pozycja nr..2.

b) demontaż wyłącznika z DIN listwy

Przy demontażu, gdy jest zapadka zatrzymująca wyłącznika w pozycji nr. 2, jest potrzeba dostać zapadkę zatrzymującą do pozycji nr. 3 a to za pomocą na przykład śrubokrętu, kt�ry się przeciągnie przez otw�r z�platky i wyciągnie się na zewnątrz, gdzie zostanie zatrzymana a śrubokręt można odłożyć. Tę korzyść docenicie przede wszystkim przy montażu więcejbiegunowych wyłącznik�w, gdzie wystarczy na odaretowanie tylko jeden przyrząd a to jeszcze bez użycia przez cały czas demontażu z DIN listwy, lub z�platky wystarczy wyciągnąć tylko do skrajnych pozycji zatrzymania.


40. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: możliwość łatwego umocowania na r�wną powierzchnię i bez DIN listwy

   

Przede wszystkim przy naprawach w starych tablicach rozdzielczych docenicie tę korzyść możliwego zaczepienia naszych wyłącznik�w na r�wną powierzchnię bez użycia DIN listwy. Ten wariant nie wymaga żadnej korekcji wyłącznika. Zasada polega na tym, że do r�wnej powierzchni na wymagane miejsce przyśrubujecie śrubę z płaską gł�wką i zostawicie ją około 5 mm niedośrubowaną od powierzchni. Na tak przygotowaną śrubę nasuniecie wyłącznik zabezpieczający, gdzie w tym celu w g�rnej części jest wycięcie. W spodniej części wysuniecie zapadkę zatrzymującą do skrajnej "otwartej" pozycji z otworem w tej zapadce przymocujecie drugą śrubą wyłącznik do r�wnwj powierzchni.


41. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: kolorowe dĽwigienki obsługi

Dostarczamy jak w wykonaniu kolorowym według wartości prąd�w znamionowych (odpowiadających oznaczeniu paticov�ch bezpiecznik�w), tak w czarnym wykonaniu.


42. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: możliwość zaplombovania dĽwigienki w pozycji włączonej i wyłączonej

 

Zaplombowanie dĽwigienki jest umożliwione tym, że w obu bocznych przewodzących ścianach vyp�nac� dĽwigienki są otwory, kt�rymi można przeciącnąć plombujący drucik. Ten plombujący drucik przechodzi rowkiem w ruchomej dĽwigience, kt�ry jest na niej wytworzony w obu pozycjach (jak włączonej, tak wyłączonej) a tym uniemożliwia ruch dĽwigienki. W przypadku, że dĽwigienka jest zaplombowana w pozycji wąłczonej, ten brak ruchu nie zabrania własnej funkcjonalności wyłącznika to jest, że w przypadku zwarcia czy przeciążenia obieg elektryczny będzie odstawiony (niezależnie od pozycji dĽwigienki).


43. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: łatwe nawiązanie r�żnych kontakt�w pomocniczych, bezpiecznik�w itd. z obu stron wyłącznika zabezpieczającego

 

Nawiązanie całej serii wyposażenia jest uregulowane z obu stron wyłącznika a to bardzo łatwym "zaklapnięciem" bez użycia narzędzi. Na lewej i prawej stronie jest samolepiący plastikową płytką przelepiony otw�r, na kt�ry navazuje wewnątrz ruchomy mechanizm dĽwigienki, gdy przez element łączący jest sygnalizowany stan dĽwigienki albo drugim otworem jest mechanizm wyłączający bezpośrednio obsługiwany. Chodzi o př�sluąenstv� jednego z najlepszych producent�w w Europie, tj. MERLIN - GERIN. Ten ich bardzo doskonały system zawiera opr�cz tego podpięciowe cewki, cewki wybijające, kontakty pomocnicze,i inne., kt�re regulują� zabezpieczanie, obsługę regulacji,obsługę zdalaczynną, zdalaczynną sygnalizację włączonej i wyłączonej pozycji wyłącznika, programowanie i mierzenie i posuwają tym wykorzystanie naszych wyłącznik�w zabezpieczających i do obszaru automatyzacji sterowania r�żnymi procesami.Te elementy można także między sobą łączyć i wytwarzać tak r�żne kombinacje dla dokładnej informacji. Więcej patrz nasza oferta wyposażenie do wyłącznik�w.


44. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: połączenie wyłącznika i ochraniacza prądowego

Wyłączniki nadprądowe serii P-E-P umożliwiają wytworzenie zgrupowanego urządzenia z ochraniaczem prądowym BONEGA® (składy takich całości) a to za pomocą kombinacji 1P+N z dwubiegunowym ochraniaczem prądowym lub 3P+N z czterobiegunowym ochraniaczem prądowym (patrz. ochraniacze ) za pomocą 2P a 4P listw łączących (patrz. wyposażenie wyłącznik�w i ochraniaczy prądowych)


45. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: nieanonimowa produkcja

Każda sztuka wyłącznika jest ze spodniej strony opieczętowana symbolami, kt�re oznaczają charakterystykę, wartość prądu znamionowego, miesiąc produkcji (od początku produkcji) numer konkretnej pracownicy (pracownika), kt�ry produkt złożył (a). Tym jest zapewniony nadz�r w przypadku reklamacji a samych pracovnk�w to motywuje do większej odpowiedzialności za wykonaną pracę.


46. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: niezawodnie pracują przy częstotliwości jak 50, tak 60 Hz

Dzięki tej zalecie można te wyłączniki zastosować także na rynku amerykańskim.


47. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: bezproblemove dostawy naszych wyłącznik�w zakomponovan�ch do jakichkolwiek produkt�w (przede wszystkim tablic rozdzielczych) do całej Europy a to dzięki zyskanemu certyfikatowi SEMKO dla całej EUROPY


48. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: proces produkcji

Szybkie i elastyczne przystosowanie produkcji do wymagań odbiorc�w spoczywające w prostym procesie postępowania ,gdzie możliwe jest produkowanie kilka typ�w r�wnocześnie. Przygotowuje się kolejne kierowane przez komputer wyjściowe kontrolne urządzenie, kt�re umożliwi bardzo znaczące zwiększenie objętości produkcji.


49. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: spos�b pakowania i opis

Paczuszki są przeznaczone na 12 modul�w, więc w paczce jest albo 12 sztuk jednobiegunowych, 6 szt. dwubiegunowych, 4 szt. trzybiegunowych lub 3 szt. czterobiegunowych wyłącznik�w (całkowita waga wyłącznik�w w jednej paczuszce wynosi według typu około 1,3 kg).

Dokładne wagi wyłącznik�w patrz Warunki dostaw - přepravn� informacje dla elektromateriału.

W przypadku, że w paczuszce jest tylko jeden typ wyłącznik�w jest z jednej strony paczuszki strzałka z kodem kreskowym (patrz obrazek w lewo), gdzie jest między innymi opisany przede wszystkim typ, charakteyisyika, wartość prądu znamionowego i ilość sztuk.

W przypadku, że w paczuszce jest więcej typ�w są na strzałce wyznaczone typy i ilość sztuk (viz. obrazek w prawo), kt�re się tam dopisuje ręcznie dopiero przy pakowaniu.Na pewno ten spos�b oznaczania docenicie nie tylko przy odbiorze dostarczonego towaru, ale także przy własnym montażu już na stanowisku pracy.


50. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: szybkość dostaw w ČR u zwykłego asortymentu do 48 godzin

Ta zaleta wynika jednak z vytwarzania dość wysokich zapas�w rozporządzalnych w najczęściej żądanych typach a także z tego, że produkcja ma miejsce bezpośrednio w jednym arealu naszej firmy, co umożliwia natychmiastową komunikację działu handlowego z produkcją. Sama szybkość dostaw wynika przede wszystkim z wykorzystania służb dostawczych PROFI - PRZESYŁKI , kt�re wam dostarczą przesyłkę w odr�żnieniu od zwykłej przesyłki Czeskiej poczty bezpośrednio na wskazany adres w większości do 24 godzin i za bardzo dobre ceny.

Na przykład dostarczenie samych wyłącznik�w o wartości 23.000,- Kč bez VAT, co odpowiada mniej więcej vadze 30 kg ze Sudoměřic nad Moravou do Aąe (cca 500 km) kosztuje przy dostawie PROFI PRZESYŁKą tylko 65,- Kč, co obciąży cenę sprzedaży tylko wartością koszt�w 0,28% (patrz szczeg�łowy cennik hasło - lewa listwa - "jak kupować" (in English  )).


51. zaleta naszych wyłącznik�w BONEGA® serii P-E-P: dostawy dokładnie według zam�wień - bez uwarunkowań przy odbiorach po całych paczkach.

   Abyście nie musieli składować żadnych zapas�w magazynowych lub aby były tylko minimaln�e zabezpieczamy dostawy dokładnie na sztukę bez uwarunkowań odbio�w po całych opakowaniach. Ponadto w celu uproszczenia tych zakup�w faxem lub emailem są na tych www stronach do waszej dyspozycji do wydruku formularze zam�wień (patrz hasło >> lewa listwa >> "jak kupować" (in English  )), kt�re sobie wasi pracownicy zajmujący się kupnem, mogą skopiować i wpisywać do nich tylko ilość sztuk i potem odfaxować bądĽ posłać je emailem. Naturalnie przyjmujemy r�wnież zam�wienia telefoniczne. Przygotowujemy zakupy przez internet.

» CERTYFIKATY I GWARANCJE NA WYŁąCZNIKI BONEGA® P-E-P-6J:

Są produkowane według bardzo wymagającej Europejskiej normy ČSN EN 60898 i jej uzupełnień. Są zdolne w znacznym stopniu spełniać wymagania projekcyjne na połączenie wyłącznik�w z braniem pod uwagę zachowania selektywności a także wymagania dotyczące poszczeg�lnych charakterystyk B i C.

- produkt ma certyfikat Elektrotechnicznego instytutu doswiadczalnego Czech
- produkt spelnia warunki ustalone czeskimi przepisami
CB TEST - produkt spelnia europejskie warunki użytkowania
- produkt spełnia europejskie warunki oświadczenia o zgodnosci z przepisami
- produkt zyskał prestiżowy certyfikat SEMCO

3 roky z�ruka

Wszelkie certyfikaty i potwierdzenia o zgodności są do waszej dyspozycji do druku na haśle >> lewa listwa >> "certyfikaty i potwierdzenia�" (in English  ).
Na naszych produktach jest możliwe dzięki uzyskanym certyfikatom zastosować te symbole : CE, esč, SEMKO

W przypadku reklamacji wymienilibyśmy sztukę za sztukę.


yczymy wam z naszymi czeskimi produktami większych sukces�w w prowadzonej dziaůalno)ci gospodarczej dzięki jakości, dobrej cenie, solidności i powadze w stosunkach handlowych, ponieważ w każdym produkcie odnajdziecie opr�cz wyżej wymienionych zalet także i kawałek nas samych

powr�t do spisu


Oferta | Certyfikaty i gwarancje | Kontakty | O firmie

, spol. s r.o. Sudom��ice nad Moravou 302 [email protected], tel.: 518 335 333-5, 335 216

Webmaster: Michal Hude�ek