mžiková spoušť

Prodlužuje mechanickou a elektrickou životnost jističů BONEGA® P-E-P.

Jde o celosvětově unikátní, nově patentovaný princip mžikového spínání (náš druhý český patent na tomto jističi). Ten spočívá v tom, že i při velmi pomalém "natahování" páčky dojde v první fázi k přiblížení vlastních kontaktů uvnitř jističe pouze na vzdálenost, kdy ještě nemůže dojít k vytvoření podmínek pro vznik elektrického oblouku. V tomto okamžiku se přibližování kontaktů zastaví, i když ruční natahování (zapínání) páčky pokračuje.

Při dalším natahování páčky dochází jen k předpružení uvnitř mžikového mechanismu. Při předem určeném předpětí dojde k poslední fázi, vlastnímu prudkému sepnutí pohyblivého kontaktu s pevným. Toto sepnutí kontaktů je tedy zcela nezávislé na rychlosti pohybu páčky. Elektrický oblouk tak téměř nemá možnost vzniknout, čímž nedochází k obvyklému opalování kontaktů. Mechanickou i elektrickou životnost tak garantujeme až na 20.000 cyklů (obvykle bývá jen 6.000 cyklů).

 

Další předností našeho řešení je také to, že jako prvním na světě se nám přenáší tlaky vždy do středu segmentů, čímž nedochází ke křížení a vyosení jednotlivých dílů. Toto konstrukce má velký vliv na prodloužení jak mechanické, tak elektrické životnosti a současně na neobvyklou lehkost chodu páčky.

 

Tento princip tedy přináší následující výhody :

  1. kontakty nelze nikdy, ani při velmi pomalém pohybu páčky ("natahování") vypálit, někdy se také používá slangový pojem "vyzkratování" nebo tzv. "vyhoření kontaktů". Tímto způsobem tedy nikdy nelze jistič znehodnotit.
  2. především při malých hodnotách jmenovitých proudů je prudkým sepnutím kontaktů zajištěn dokonalý dotek vylučující chybný přenos elektrické energie
  3. omezuje se na minimum opalování kontaktů
  4. výrazně se tím prodlužuje celková životnost jističe
  5. jistič je v souladu s normou spolehlivě použitelný i jako běžný vypínač
  6. překvapivě lehký chod páčky, který má v důsledku za následek vyloučení nežádoucího zakmitání kontaktů po jejich rozpojení a tím rychlejší vtažení oblouku do zhášecí komory