odvod tepla

Jednotlivé moduly nejsou navzájem tepelně ovlivňovány.

Při vývoji jističů jsme mysleli i na řešení problematiky vzájemného tepelného ovlivňování jednotlivých pólů, či modulových přístrojů navzájem. Tento problém je u všech výrobců největší při třípólových provedeních, kdy prostřední modul je ohříván bočními. Obvykle je bimetal u středového pólu pak nastavován na menší citlivost.

 

U našich jističů řady P-E-P je tento problém odvodu tepla elegantně vyřešen pomocí drážek po stranách obalu. Při svislém uložení je tak umožněn komínový efekt proudění vzduchu.