neanonymní výroba

Zvýšená osobní odpovědnost při výrobě.

Každý kus jističe je ze spodní strany označen symboly, které značí charakteristiku, hodnotu jmenovitého proudu, výrobní měsíc a číslo konkrétního pracovníka, který výrobek složil. Tím je zajištěna dohledatelnost v případě reklamací a samotné pracovníky to tak motivuje k větší odpovědnosti za provedenou práci.