stabilita nastavené charakteristiky

Charakteristiku jističe není možné změnit pádem ani otřesem.

Jističe BONEGA P-E-P: Cívka

Elektromagnetická rychlospoušť s vyrážecí kotvou pro ochranu před zkratem je konstrukčně řešena tak, že nemá žádný nastavitelný prvek. Charakteristika jističe je daná volbou průřezu měděného drátu cívky, počtem závitů a předpětím pružiny v jádře cívky. Toto konstrukční řešení tedy vylučuje, že by naše jističe pádem nebo otřesem mohly jakkoli změnit uvedenou charakteristiku.