vysoká provozní odolnost proti vibracím

Jističe BONEGA® P-E-P lze použít i v prostředích se silnými vibracemi (např. vojenská vozidla, železniční vagóny, staveništní rozvaděče)

Silné vibrace mohou u jiných jističů způsobit buď samovolné vypínání nebo vyřazení zkratové spouště (ztratí ochrannou funkci) nebo rozpojení bodových svarů (přerušení proudu).

 

a) opatření zamezující vyřazení zkratové spouště:

Jistič BONEGA P-E-P: Uložení cívky Jističe BONEGA® P-E-P jsou proti tomuto chráněny vhodným uložením vlastních konstrukčních prvků, především vyrážecí cívky, která je uložena v unikátní "kolébce" (viz. obrázek). Vyloučila se tak možnost vyosení a následného zadření pohyblivého jádra v cívce.

 

b) opatření zamezují rozpojení bodových svarů:

Počet bodových svarů je jednoduše radikálně snížen. Propojení prvků je řešeno pomocí stavebnicové konstrukce a nebo jsou díly vyrobeny rovnou z jednoho kusu.