velmi lehký chod páčky při zapínání

Velmi lehký chod páčky není porucha.

Velmi lehký chod při zapínání páčky (natahování) i u vícepólových provedení je daný vynikající, silově velmi vyváženou konstrukcí spínacího mechanismu.