možnost zaplombování páčky v poloze zapnuto i vypnuto

Možnost zaplombování i pro speciální účely.

Zaplombování páčky je umožněno tím, že v obou bočních vodících stěnách vypínací páčky jsou otvory, kterými lze protáhnout plombovací drátek. Ten prochází současně drážkou v pohyblivé páčce, která je na ní vytvořena v zapnuté i vypnuté poloze a tím znemožňuje pohyb vlastní páčky.

 

V případě, že je páčka zaplombovaná v poloze zapnuto, nebrání tato nehybnost vlastní funkčnosti jističe. V případě zkratu či přetížení bude elektrický okruh odstaven (nezávisle a bez omezení na fixované poloze páčky).

 

Obal jističe umožňuje zaplombování páčky bez vlivu na umístění sousedních přístrojů.