připojování vstupu nebo výstupu z obou stran

Možnost zapojení přívodu podle potřeby.

 

Vstup nebo výstup lze připojit jak na horní tak i na dolní svorku, aniž by byla jakkoli narušena funkce přístroje. Tato výhoda vám umožní jak snadnější montáž, tak i různé variability řešení skladby rozvodů v samotných rozvaděčích. Oceníte především v rozvaděčích s víceřadým uspořádáním, kde lze přivést přívod mezi dvě řady (úspora vodičů i času).