Jednomodulové jističe DPC pro oddělené sítě

       

   


Odborné dotazy k jednomodulovým jističům BONEGA DPN

Pro zobrazení kompletní odpovědi klikněte na název otázky:

Jak lze vypočítat hodnotu jističe z předpokládaného výkonu:

Velmi zjednodušeně lze provést výpočet takto: jednofázově I = P / Uf . cos ? třífázově I = P / ?3 . Us . cos ? I = proud [A] P = činný výkon [W] Uf = napětí fázové [V] 230 V Us = napětí sdružené [V] 400 V cos ? = účiník ten se bere podle typu spotřebiče od hodnoty 1 (třeba topná spirá...

Může se použít váš dvoupólový jednomodulový jistič DPN nebo dvoumodulový jistič 1P+N, který vypíná L a N vodiče jako obyčejný jistič bez zapojení "N " vodiče. Je i tak jistič funkční?

Ano, může se použít jistič s odpínáním "N" vodiče i tak, že k němu nepřivedete "N " vodič a jistič bude i tak plně funkční. Platí to jak pro jističe jenomodulové (DPN), tak i pro dvoumodulové 1P+N....

Když do jističe DPN vložím hřebenovou lištu, tak jak velký prostor mi zůstane pro vložení vodiče?

V případě, že do jističe DPN vložíte do jedné z třmenových svorek hřebenovou lištu o obvyklé výšce 1 mm, tak Vám zůstane pro vložení vodiče prostor o čtvercovém průřezu 5 x 5 mm. Pokud by byla tato forma nevýhodná, tak můžete použít pro připojení vodiče navíc hřebenovou přídavnou svorku s příčným ne...

Jak provedu přivedení fáze a „N“ vodiče do druhé a třetí řady u jističů DPN?

Celá otázka: V rozvaděči mám 3 řady jističů DPN. První řada začíná 3f proudovým chráničem, přičemž v ostatních řadách již proudový chránič není. Jističe v první řadě (s proudovým chráničem) mám mezi sebou propojené vaší speciální klemovací lištou: "Čtyřpólový proudový chránič a jističe DPN (lišta...

Mohou se Vaše 2P RCBO "chráničojističe" označené PEP-15PJ používat i na nižší střídavé napětí než 230V?

Ano, mohou. Pro funkci jističe není rozhodující napětí, ale proud a také proudový chránič magnetický (nezávislý na síťovém napětí) bude funkční například i při AC napětí jen 24V. Pozor však na 1P RCBO označené jako PEP-6PJe nebo PEP-10PJe ve kterých jsou použity proudové chrániče na elektronickém pr...

Zaujaly mne popsané jističe s odpínáním "N vodiče" (jistič+vypínač) ve dvoumodulovém provedení (šířka 2x 17,6 mm) či dokonce i v jednomodulovém "kombi" provedení (tzv. DPN), Existují i v třífázovém provedení?

Ano existují v provedení 3P+N a to ve všech charakteristikách, tedy „B“, „C“, „D“. Jsou vyráběné v hodnotách 1 až 63A (připravujeme také jističe do 125A) . V naší nabídce najdete jističe ve vypínacích schopnostech 6 kA, 10 kA (připravují se 15 kA a 30 kA). Všechny přístroje s odpínáním „N“ vodiče s...

Jaký je rozdíl mezi dvoupólovým jističem, dvoupólovým jističem 1P + N (1 + N) a jističem DPN BONEGA označeným 1P+N?

1. Dvoupólový jistič (označuje se obvykle jako 2P a je dvoumodulový = šířka 2 x 17,8 mm) jde o přístroj, který v sobě sdružuje dva nezávislé jističe, které fungují tak, že když dojde k reakci na zkrat nebo přetížení v jednom z nich, tak odpojí současně i ten druhý (tedy dojde k současnému odpojení o...

Jaký je rozdíl mezi jističi typu B a typu C? Jedná se mi o třífázoví jistič před měřícími hodinami.

Vážený pane, jde o pojem charakteristika jističe: B (resp. L), dříve také „V“. Nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 3 ln až 5 ln. Slouží především pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která nezpůsobují proudové rázy (světelné a zásuvkové obvody atd.) C (resp. U), dříve také ...

Je nutné mít u vašich jistících přístrojů přívod vždy shora nebo může být vstup i zespodu?

K přístrojům BONEGA pro střídavý proud (AC) jako jsou jističe DPN, EV-6J, PEP-6J, PEP-10J, PEP-30J dále proudové chrániče PEP-10P63, PEP-10P63e, PEP-10P100, dvoumodulové proudové chrániče s nadproudovou ochranou PEP-15PJ a k vypínačům PEP-10V63 a PEP-15V125, můžete dát přívod jakkoli, tedy zdola i ...

Prosím o informaci, zda je možné u Vás objednat jednomodulový jistič s odpínáním N vodiče, tzv.DPN s vypínací schopností 10 kA v charakteristice B,C,D až do 32A. Pokud ne, tak mi sdělte prosím, kdy je budete vyrábět.

Asi vás moc nepotěším, ale jednomodulové DPN s 10 kA vypínací schopností až do 32A je za stávajících teoretických i praktických poznatků vývoje jistících přístrojů dost nereálné vyrobit. Při 10 kA jde u vyšších jmenovitých hodnot o obrovské energie (u menších hodnot tlumí významně velikos...

Podle jaké normy se mají používat jističe s odpínáním "N" (fáze a současně i nuly) ve zdravotnictví?

Tuto problematiku řeší norma ČSN 332140. Rozvody musí být řešeny tak, že před trafem je podmínka odpínání jedné fáze a současně 'N' a za trafem (ZIS) musí být dvoupólové jističe (s odpínáním 2 fází)....

Odpínají jističe BONEGA 1P+N a 3P+N první fázi a teprve pak "N"?

Nejen naše jističe 1P+N a 3P+N, ale i všechy naše proudové chrániče i DPN splňují podmínku zapnutí ‘nuláku’ v předstihu před fázemi a při vypnutí naopak. Je to velmi podstatný prvek zvyšující bezpečnost uvedených přístrojů....

Jak lze propojovat jističe BONEGA DPN? Máte na to nějaké speciální propojovací lišty? Lze použít vaše svorky pro připojení AL vodičů?

Naše jističe 1+N lze propojovat pomocí 2P propojovacích lišt a to jak vidlicových tak i hřebenových. Nejde o speciální typy lišt. Jedná se o standardní. My je však také vedeme a jsou skladem jak 1P, 2P(pro 1P+N), 3P, 4P (pro 3P+N) . Pokud budete do budoucna potřebovat i propojení přístrojů DPN (jist...

Existuje možnost uložení uživatelského popisku jističů a dalších přístrojů řady P-E-P v mém počítači?

Do počítače lze uložit jak uživatelské tak i montážní popisky. Naleznete je v levém menu v Odborné sekci....

Můžu na přístroje BONEGA připojit AL vodič, popř. AL+CU?

Do našich přístrojů můžete zapojit obojí, tedy hliníkové vodiče i měděné. Obecně se však i při rekonstrukcích dává přednost výměně hliníkových vodičů za měděné. Jistě vám však žádný z výrobců nedoporučí vkládat do jedné přístrojové svorky jak hliníkový, tak i měděný vodič, protože oba materiály mají...

Jak lze propojovat jističe BONEGA DPN pomocí propojovacích lišt?

Propojení jednotlivých jednomodulových přístrojů DPN mezi sebou z PŘÍVODNÍ strany je možné jak "klemováním" tak pomocí hřebenových vidlicových lišt. Je libovolné zda zvolíte přívod zhora nebo ze spodu. Z důvodu odvodu tepla ze samotné propojovací lišty však doporučuji dávat propojení z hor...

Kde lze využít jističe BONEGA DPN?

Všude tam, kde je potřeba SOUČASNĚ odpínat fázi s 'nulákem'. V ČR je to například povinné u aplikací ve zdravotnictví, při ochraně elektrických podlahových topení, při elektrickém odmražování rýn, při elektrickém vyhřívání chodníků, ve výbušném prostředí, do kterého dnes spadají i dřevovýroby jako j...

V jakém odvětví se dají využít jističe s N-polem (1+N,3+N) a k čemu především slouží ?

Vážený pane,jističe s N-pólem se využívají všude tam, kde je potřeba současně s odpojením fáze (fází) odpojit i nulový vodič. Využití to nachází především:- ve zdravotnictví- v průmyslových aplikacích- v bytových rozvaděčích v ČR zatím jen velmi omezeněToto řešení také například velmi oceňují revizn...

Jsou páčky jističů barevně rozlišeny podle proudové hodnoty ?

Ano, jsou v souladu s barvami vložek závitových pojistek....

Jak jsou elektropřístroje BONEGA výškově kompatibilní s jinými el. Přístroji používanými v rozvaděčích v případě uchycení na DIN lišty ?

Se všemi, které splňují výšku 44 - 61 mm od hrany DIN lišty. Více ve srovnání jističů...

Na co jsou výřezy pod vypínací páčkou jističe a nad spodní svorkou ?

Na plastové popisky (uživatelský popis jističe a schematický popis), které budou vkládány právě do těchto výřezů. Tyto popisky jsou dodávány jako nedílná součást jističů.... 
 

 


Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216