Odborné dotazy: Proudové chrániče


Nenašli jste hledanou odpověď? Zeptejte se našich odborníků

« Zpět na seznam témat

Obsah

 1. Proč některé proudové chrániče či „jističochrániče“ vykazují velmi výrazně sníženou hodnotu izolačního odporu v instalaci?
 2. Proč se nedoporučuje testovat proudové chrániče „vadaskou“?
 3. Měl jsem před lety špatnou zkušenost s vašimi 4P prouďáky. Jaké bylo tehdy procento reklamací a jaké je teď?
 4. Je možné použít Vaše proudové chrániče i na malé střídavé napětí 24V?
 5. Dobrý den, vložil jsem dvoupolový proudový chránič na pravý konec hřebenu v rozvaděči. Tím mi vyšel na hřebenu fázový vodič na levou zdířku chrániče (N). Tedy zapojil jsem to obráceně než je předepsáno. Při měření proudového chrániče revizním měřícím přístrojem to totiž fungovalo naprosto bez problému. Bude mít toto zapojení vliv na správnou funkci proudového chrániče?
 6. Je u proudových chráničů BONEGA závislých na síťovém napětí (elektronických) uvnitř přístroje nějaká ochrana proti přepětí. Jde mi o to, zda je elektronika nějak chráněna.
 7. Zapojení proudového chrániče ve starém domě
 8. Bude mít BONEGA také 4P elektronický proudový chránič?
 9. Kdy je vhodné používat 2P proudové chrániče magnetické a kdy elektronické?
 10. Chci si namontovat do koupelny váš proudový chránič BONEGA 2P 16A a potřebuji vědět, zda je v proudovém chrániči BONEGA i ochrana proti nadproudům ? T.j. např 16A, aby byla chráněna zásuvka 16A/230V ? Nebo se musí jistící prvek předřadit?
 11. Není mi jasné proč se u vás vyrábí proudové chrániče na různý proud, nemyslím 30mA, 100mA apod. ,ale ten který prochází chráničem za provozu. Proč nemáte jeden typ např. Na 0-63A. Na co jsou dobré ty na nižší proud (0-10A), když cena je stejná?
 12. Je nutné mít u vašich jistících přístrojů přívod vždy shora nebo může být vstup i zespodu?
 13. Při jakém napětí ještě elektronický chránič spolehlivě funguje? Jde mi o to, že při některých poruchách může dojít kromě vzniku rozdílového poruchového proudu k poklesu napětí mezi L a N, co udělá elektronický chránič když dojde k poruše, při které by kleslo napájecí napětí cca na polovinu? Umím si to představit, pokud by např. došlo v přívodu, který je jako TN-C k závadě na vodiči PEN a uzemnění v bodu rozdělení TN-C na TN-S by umožnilo pokles napětí mezi L a N a současně vznik nebezpečného dotykového napětí na neživých částech zařízení.
 14. Jak dokáže omezit proudový chránič možnost vzniku požárů?
 15. Váš chránič mi reaguje mnohem dříve na různé reziduální jevy než konkurenční. Čím to je?
 16. Velmi nepravidelně mi vypíná proudový chránič, co může být příčinou? Po dobu dvou let provozu mi to nedělal?
 17. Odpínají jističe BONEGA 1P+N a 3P+N první fázi a teprve pak "N"?
 18. Potřebuji chránič 300 mA s jističem 6A pro jištění svítidel veřejného osvětlení na stožárech a vybral jsem typ: 06-2063002 PEP 10P je pro 0-6A. Žádám o informaci, zda jsem vše správně pochopil.
 19. Občasné vybavování proudového chrániče
 20. Potřebujeme do přenosového vozu dát průtokový ohřívač, který je napájen pouze dvěma fázemi bez možnosti zapojení "N" vodiče, ale musí to být jištěné chráničem a jističem. Může tam dát 2P proudový chránič se zapojením jedné fáze do svorky pro "N" vodič nebo musíme použít 4P proudový chránič?
 21. Existuje možnost uložení uživatelského popisku jističů a dalších přístrojů řady P-E-P v mém počítači?
 22. Můžu na přístroje BONEGA připojit AL vodič, popř. AL+CU?
 23. Lze zapojit váš čtyřpólový proudový chránič BONEGA P-E-P 10P jen na jednu fázi?
 24. Mužete mi prosím říct využití proudových chráničů ?
 25. Jaké jsou vypínací hodnoty a časy u chráničů BONEGA?
 26. Přes VO jsem si objednal 2ks jističů PEP-10J-20/3+N/B. Po jejich obdržení jsem byl překvapen když jsem uviděl, že vodič N se připojuje vlevo. Potřeboval jsem je totiž doplnit již mezi stávající jističe Schrack a Moeller a oba mají vodiče N vpravo a jsou propojeny 4pólovou propojovací lištou. Totéž se týká chráničů. Dřívější typ EV-6P měl svorku N vpravo, současný typ PEP-10P má svorku N vlevo. Co Vás k tomuto kroku vedlo? Je možno výše uvedené jističe vyměnit za jističe se svorkou N vpravo? Jinak jsem s Vašimi jističi i chrániči spokojen a proto je taky v současné době používám a propaguji.
 27. Jaká je propojitelnost jističů, vypínačů a proudových chráničů pomocí lišt s jinými el. přístroji používanými v rozvaděčích při uchycení na DIN lišty?
 28. Jak jsou elektropřístroje BONEGA výškově kompatibilní s jinými el. Přístroji používanými v rozvaděčích v případě uchycení na DIN lišty ?
 29. Potřebuji dořešit konstrukci domácího rozvaděče. Mam dvoupólové jističe a chrániče BONEGA. Potřebuji doporučit typ propojení pro provedení rozvodů do jednotlivých přístrojů.
 30. Jak se rozlišují chrániče?
 31. Jak budou chrániče BONEGA reagovat po delším čase provozu ? Bude hodnota vypínacích proudů klesat, nebo stoupat ?
 32. Při měření parametrů chrániče BONEGA jsem zjistil čas potřebný pro vypnutí chrániče ve výši 30 ms a mnohdy i vyšší. Měřené hodnoty tohoto času u jednoho chrániče se opět liší.
 33. Váš chránič vypíná těsně pod hranicí 30mA (27mA až 30mA). Konkurenční proudové chrániče Moeller-Felten vypínají mnohdy už při 18mA.
 34. Jsou proudové chrániče BONEGA® P-E-P 10P selektivní ?
 35. Proč se používá pro zapnutý stav jističů nebo chráničů signalizační sdělovací terčík červené barvy? Tato přeci ve svém významu značí nějaké nebezpečí či poruchu a tak když je vše v pořádku a jistič je zapnut je logičtější barva zelená.

Odborné dotazy a odpovědi

 1. Proč některé proudové chrániče či „jističochrániče“ vykazují velmi výrazně sníženou hodnotu izolačního odporu v instalaci?
  1. Přístroje, u kterých je nutné pro řízení některých procesů konstrukčně vložit elektroniku na výstup se mohou při měření projevit nízkými hodnotami izolačního odporu.
  2. Pokud by jste však před měřením v samotném přístroji odpojili elektroniku, tak zjistíte izolační odpor ve stovkách MOhmů.
  3. Na měření izolačního odporu soustavy s přístroji obsahujícími elektroniku reaguje i norma ČSN 33 2000-6, kde se uvádí, že … přístroje obsahující elektronické prvky mohou při měření ovlivnit izolační odpor soustavy.
  4. V praxi to znamená NUTNOST odpojení takových přístrojů při měření.
  5. Na různých školeních lze od přednášejících slyšet také zkušenosti, že neodpojením takových přístrojů s elektronikou můžete některé zničit (škody až za desetitisíce Kč) či si poškodit svá měřící zařízení.
  6. Pro informovanost označujeme na čele přístroje (tedy viditelně i v zakrytovaném rozvaděči) takové proudové závislé přístroje (vybavené elektronikou) na konci typu malým písmenem „e“. Například: PEP-6PJe, PEP-10P63e, atd..

  Zpět na obsah

 2. Proč se nedoporučuje testovat proudové chrániče „vadaskou“?
 3. V praxi často dochází k mylnému očekávání, že spojení „modrého“ pracovního „N“ vodiče se „žlutozeleným“ zemnícím „PE“ vodičem v části vedení mezi proudovým chráničem a spotřebičem spolehlivě prověří kvalitu proudového chrániče. Opak je pravdou neboť na tento postup proudové chrániče totiž někdy zareagují vypnutím a někdy ne, i když je chránič ve stoprocentním stavu. Na toto nevhodné „zkratové propojení“ bude reagovat proudový chránič podle toho, zda bude obvod bez zátěže nebo se zátěží. Z obecného principu fungování proudového chrániče vyplývá, že v tomto případě není dostatečný energetický potenciál a tím pádem není důvod k tomu, aby chránič vypnul. Obecně platí:

  1. Proudový chránič musí reagovat na testovací tlačítko vždy bez ohledu na zátěž.
  2. Proudový chránič však nereaguje a ani nemá reagovat na spojení vodičů PE a N při minimální nebo nulové zátěži.
  3. Pokud po výměně nový chránič na „test“ zareaguje, znamená to pouze, že je nyní v obvodu vyšší zátěž a ne, že je původní chránič vadný (velmi častý omyl).
  4. Výměna proudového chrániče je v takovém případě zbytečná a znamená vícenáklady na straně montáže i výroby

  Ostatní chyby i při správných postupech testování:

  1. Testování se provede jen ve stavu úplného zapojení v rozvaděči. Výsledek pak může ovlivnit i stav samotného obvodu.
   Doporučení: v případě podezření poruchy je třeba proudový chránič testovat i bez zapojených výstupů !!! Pokud je v tomto případě plně funkční je třeba hledat poruchu v obvodu, spotřebiči, atd..
  2. Testovací tlačítko se drží po příliš dlouhou dobu a z proudového chrániče se po chvíli „line typický pach spálené izolace“. Elektronika není totiž stavěná na toto drastické zatížení.
   Doporučení: v případě, že proudový chránič nereaguje na krátké stlačení testovacího tlačítka je třeba zkontrolovat zda je (či jsou) přívodní fáze v pořádku. Pokud ano, tak je třeba proudový chránič vyměnit. Dlouhým držení tlačítka ještě nikdo proudový chránič „nerozhýbal“.
  3. Není dodrženo provádění pravidelných předepsaných testů. Podcenění této kontroly může vést až k zadření vypínacího mechanizmu. Intervaly předepisuje vždy výrobce. Velmi často mají výrobci část mechanizmu „zámku“ vyrobenu z kovu či mědi. Třecí plošky díky vzdušné vlhkosti korodují. Pokud se právě tato část pravidelným testováním „nečistí“ může dojít k naprostému zablokování a tím k úplnému vyřazení ochrany proti vyšším reziduálním proudům. Obvykle je předepsaný interval testování 1 x za 3 měsíce. Firma BONEGA má tuto část z plastu a proto i předepsaný interval testování je jen 1 x za 6 měsíců.

  Zpět na obsah

 4. Měl jsem před lety špatnou zkušenost s vašimi 4P prouďáky. Jaké bylo tehdy procento reklamací a jaké je teď?
 5. Bohužel k problémům došlo po náběhu nové řady proudových chráničů PEP a to na přelomu roku 2009 a 2010, kde bylo procento reklamací 4,7%. Došlo však následně k podstatným opatřením, které vedli k radikálnímu zlepšení. Někteří zákazníci nás sice podpořili tvrzením, že kdo nic nového nedělá, tak nic nepokazí nicméně nás to významně v prodeji poškodilo. Omlouváme se i Vám za způsobené potíže. Na základě výsledků však lze našim proudovým chráničům jistě důvěřovat neboť například za poslední 5 měsíc 2015 bylo procento reklamací jen 0,32%.

  Zpět na obsah

 6. Je možné použít Vaše proudové chrániče i na malé střídavé napětí 24V?
 7. Ano, i na malé napětí jako je 24V bude jistě fungovat náš magnetický proudový chránič pod označením PEP-10P63. Pozor: nefungoval by však 2P elektronický, který dodáváme pod označením PEP-10P63e.

  Zpět na obsah

 8. Dobrý den, vložil jsem dvoupolový proudový chránič na pravý konec hřebenu v rozvaděči. Tím mi vyšel na hřebenu fázový vodič na levou zdířku chrániče (N). Tedy zapojil jsem to obráceně než je předepsáno. Při měření proudového chrániče revizním měřícím přístrojem to totiž fungovalo naprosto bez problému. Bude mít toto zapojení vliv na správnou funkci proudového chrániče?
 9. Takto zapojený proudový chránič je sice z pohledu běžného měření funkční, ale nevyhovuje předepsané normě v této podstatné podmínce:

 10. ovládání pracovního vodiče "nuláku" musí být tak, že při zapínání dojde nejprve k sepnutí "N" a pak teprve fáze a při vypínání dochází nejdříve k odpojení fáze a pak teprve "N" a to z důvodu bezpečnosti
 11. "N" obvod tak chrání již od první fáze sepnutí až do skončení vypnutí
 12. Ve vašem případě zapojení to bude obráceně, což je z pohledu bezpečnosti špatně.

  Zpět na obsah

 13. Je u proudových chráničů BONEGA závislých na síťovém napětí (elektronických) uvnitř přístroje nějaká ochrana proti přepětí. Jde mi o to, zda je elektronika nějak chráněna.
 14. Ano, ochrana elektroniky proti přepětí je řešena pomocí varistoru s označením MYG3 10k 360. Pochopitelně tato ochrana není rovnocená klasické přepěťové ochraně, ale běžné „napěťové nárůsty“ zvládá.

  Zpět na obsah

 15. Zapojení proudového chrániče ve starém domě
 16. Celá otázka:
  Nejsem elektrikář, a zatím mi žádný nedokázal prakticky odpovědět.
  Starý dům, původní rozvody hliník, dvojžilově – myslím v elektrické řeči soustava l, P+N – prostě k zásuvce vedou jen dva dráty – vlevo fáze, vpravo „odvod“ spojený s kolíkem.
  Jelikož není reálné vyměnit všechny rozvody, budou stále některé zásuvky takto. Když do rozvaděče dám na kabel co vede k zásuvce proudový chránič, tak bude vybavovat pokud při poruše někdo či něco svede proud do země. Takže pokud se mi dostane napětí na povrch pračky, tak nevybaví (chybí ochranný vodič mimo chránič), ale pokud se pračky někdo dotkne, svede se proud do země – chránič vybaví. Jediný rozdíl vidím pouze v tom, že dvojžilové zapojení vybaví až po dotyku osoby, třížilové vybaví ihned při poruše. Ale stále je to dle mého bezpečnější než nechráněný okruh.
  Je prosím má úvaha správná (vím, že toto zapojení norma nepovoluje), anebo chránič bude z nějakého důvodu vybavovat předčasně pokud mu třetí drát chybí? (indukce na rozvodech,….). Instalovat chránič do zásuvky nechci, to mi přijde ještě více nebezpečné (při upadnutí nefázového modrého drátu před chráničem, chránič nevybaví ani při dotyku).

  Odpověď:
  Váš technický dotaz má relativní logiku, ale když to tak zapojíte, tak bude proudových chránič „vybavovat“ stále. De facto jej ani nezapnete. Je to proto, že potenciál obalu pračky PE (který je trvale spojený s „N“ a zapojený na proudový chránič je jiný než potenciál okolních předmětů a stěn…. Atd. I přes to, že jde o velmi malé napětí, tak k „vybavení“ proudového chrániče to bude stačit.Takže bez třívodičového rozvodu (oddělení PE a N proudových chránič nepůjde).

  Zpět na obsah

 17. Bude mít BONEGA také 4P elektronický proudový chránič?
 18. Určitě 4P proudový chránič závislý na síťovém napětí (elektronický) mít zatím nebudeme. Víme, že jej mají i někteří renomovaní výrobci, ale jsou to přístroje doslova životu nebezpečné. Nikdo totiž doposud nevymyslel napájení elektroniky ze všech tří fází. U jakéhokoli 4P elektronického chrániče je to tak, že elektroniku napájí jen jedna fáze. V případě, že dojde k přerušení této fáze, pak je chránič nefunkční, ale bohužel tím zůstávají zbývající dvě fáze „živé“ a tím životu nebezpečné. Evropská legislativa na tuto možnost vůbec nemyslela (normy to přímo nezakazují) a někteří výrobci toho bohužel zneužívají. Netvrdím však, že po čas se napájení elektroniky ze všech tří fází vyřeší a pak se budou takové proudové chrániče bez obav vyrábět a prodávat. Nicméně dneska je to velký hazard.

  Zpět na obsah

 19. Kdy je vhodné používat 2P proudové chrániče magnetické a kdy elektronické?
 20. Dovolím si tady nejprve trošku teorie, ze které vyplývá i vhodnost použití:

  Závěry:

  A. Z pohledu bezpečnosti jsou jistě vhodnější „magnetické“, protože nejsou závislé na zdroji energie. Naopak u „elektronických“ v případě přerušení napájení je chránič nefunkční. Vedou se kolem toho velké odborné polemiky, protože jedna strana říká, když nemám napájení, pak nehrozí také žádné nebezpečí. Druhá strana říká, že proud se může do okruhu dostat i jinou než běžnou cetou přes samotný chránič.

  B. Z hlediska spolehlivosti jsou zase naopak vhodnější elektronické, protože:

  Je to tedy spíš na rozhodnutí pro jaké aplikace bude kdo chtít proudový chránič použít a co od něj očekává.

  Zpět na obsah

 21. Chci si namontovat do koupelny váš proudový chránič BONEGA 2P 16A a potřebuji vědět, zda je v proudovém chrániči BONEGA i ochrana proti nadproudům ? T.j. např 16A, aby byla chráněna zásuvka 16A/230V ? Nebo se musí jistící prvek předřadit?
 22. V našich chráničích BONEGA typu PEP-10P63 nebo PEP-10P63e či PEP-10P100 není nadproudová ochrana. Musí se jim pro vámi uvedené účely předřadit příslušný jistič. Jinak to vyplývá i ze schématu uvedeném na samotném proudovém chrániči. Hodnota v Amperech na proudovém chrániči uvádí jen dovolené maximální zatížení svorek.

  Ovšem 2P proudové chrániče s nadproudovou ochranou tzv. RCBO již máme v naší nabídce, a to pod označením BONEGA PEP-15PJ.

  Jsou celosvětové unikátní v několika faktorech:

  Zpět na obsah

 23. Není mi jasné proč se u vás vyrábí proudové chrániče na různý proud, nemyslím 30mA, 100mA apod. ,ale ten který prochází chráničem za provozu. Proč nemáte jeden typ např. Na 0-63A. Na co jsou dobré ty na nižší proud (0-10A), když cena je stejná?
 24. Uvažujete naprosto shodně jako my na začátku prodeje proudových chráničů před několika lety. Prodej začínal tak, že byly proudové chrániče 40A a dále proudové chrániče pro 50A a 63A. Ty se mezi sebou skutečně konstrukčně liší dimenzováním vodičů uvnitř chráničů vedoucích ke svorkám a dalšími detaily.

  Postupně jsme se však setkávali se zoufalými elektrikáři, kterým investor nebyl ochoten převzít práci s tím, že v projektu je například uveden 2P proudový chránič 25A/30 mA a nenechal si vysvětlit, že nejpodstatnější hodnota u chrániče je právě těch 30 mA a hodnota 40A znamená jen maximální možné proudové zatížení svorek od nuly do 40A. Elektrikáři tak byli nesmyslně nuceni tyto naše chrániče vyměnit za "ty správné". Postupně jsme tak začali vyhovovat obdobným případům. Z toho vzniklo, že dnes máme proudové chrániče pro 6,10,13,16,20,25,32,40A, ale de facto je to jeden typ chrániče jen má jiný potisk a proto jsou i za stejnou cenu.

  Takže shrnuto: uvažujete velmi správně logicky, ale bohužel ne všichni mají takové myšlení .... :-) a proto jsme se přizpůsobili požadavkům trhu.

  Zpět na obsah

 25. Je nutné mít u vašich jistících přístrojů přívod vždy shora nebo může být vstup i zespodu?
 26. K přístrojům BONEGA pro střídavý proud (AC) jako jsou jističe DPN, EV-6J, PEP-6J, PEP-10J, PEP-30J dále proudové chrániče PEP-10P63, PEP-10P63e, PEP-10P100, dvoumodulové proudové chrániče s nadproudovou ochranou PEP-15PJ a k vypínačům PEP-10V63 a PEP-15V125, můžete dát přívod jakkoli, tedy zdola i s shora. Nemá to vliv na funkci těchto přístrojů. Neplatí to však na přístroje pro stejnosměrný proud (DC), kde je naopak naprosto nutné dodržovat polaritu (z důvodu principu fungování). Uvádíme to i v technických parametrech na našem webu.

  Zpět na obsah

 27. Při jakém napětí ještě elektronický chránič spolehlivě funguje? Jde mi o to, že při některých poruchách může dojít kromě vzniku rozdílového poruchového proudu k poklesu napětí mezi L a N, co udělá elektronický chránič když dojde k poruše, při které by kleslo napájecí napětí cca na polovinu? Umím si to představit, pokud by např. došlo v přívodu, který je jako TN-C k závadě na vodiči PEN a uzemnění v bodu rozdělení TN-C na TN-S by umožnilo pokles napětí mezi L a N a současně vznik nebezpečného dotykového napětí na neživých částech zařízení.
 28. Děkuji však za váš dotaz, který mě motivoval dát vámi požadovaný údaj i do technických parametrů. Dávám vám jistě za pravdu, že za určitých podmínek může dojít k výraznému poklesu napětí mezi L a N. Naše konstrukce elektronických chráničů s tímto jevem počítá. Předpokládá se, že může dojít prakticky až k 50% poklesu napětí. Grantujeme tedy funkci i při 50% poklesu napětí. Máme však odzkoušené, že hraniční oblast, do které ještě elektronický chránič stavěný na 230V spolehlivě funguje je okolo 50V.

  Zpět na obsah

 29. Jak dokáže omezit proudový chránič možnost vzniku požárů?
 30. Je to dané tím, že proudový chránič reaguje odpojením například na počátek probíjející izolace. V případě okruhu s ochranou jen jističem nemusí toto probíjení ještě vyvolat zkrat, na který by reagoval odpojením okruhu jistič. Může však docházet k postupnému zvyšování teploty až na hranici zápalné hodnoty a tím ke vzniku požáru. Jde o velmi opomíjenou avšak důležitou funkci proudového chrániče. Obvykle si běžná veřejnost představuje prostřednictvím proudového chrániče jen ochranu zdraví.

  Zpět na obsah

 31. Váš chránič mi reaguje mnohem dříve na různé reziduální jevy než konkurenční. Čím to je?
 32. Je to dané vysokou citlivostí a následnou vysokou rychlostí vypnutí, což dělá náš chránič v tomto smyslu nejbezpečnějším na trhu. Pro okruhy, kde je však taková citlivost v neprospěch spotřebičů (zdravotnictví, výpočetní technika, atd..), tak tam je třeba použít proudové chrániče se zpožděním. Tyto typy nyní vyvíjíme.

  Zpět na obsah

 33. Velmi nepravidelně mi vypíná proudový chránič, co může být příčinou? Po dobu dvou let provozu mi to nedělal?
 34. V 99% případů je to způsobené tím, že do okruhu přibude další spotřebič (především indukční zdroje) a tím že se nasčítávají hodnoty dílčích reziduálních proudů (např. v myčce, pračce, mikrovlnce, atd..) nad stanovenou mez (např. 30 mA), kterou tento proudový chránič hlídá, tak dojde k odpojení okruhu. Není to tedy téměř nikdy problém proudového chrániče. Je třeba především vypozorovat ,při kterém sepnutí spotřebiče (varná konvice, atd..) takový jev nastane. Pak je třeba se zaměřit na hledání příčiny spíš v samotném spotřebiči.

  Zpět na obsah

 35. Odpínají jističe BONEGA 1P+N a 3P+N první fázi a teprve pak "N"?
 36. Nejen naše jističe 1P+N a 3P+N, ale i všechy naše proudové chrániče i DPN splňují podmínku zapnutí ‘nuláku’ v předstihu před fázemi a při vypnutí naopak. Je to velmi podstatný prvek zvyšující bezpečnost uvedených přístrojů.

  Zpět na obsah

 37. Potřebuji chránič 300 mA s jističem 6A pro jištění svítidel veřejného osvětlení na stožárech a vybral jsem typ: 06-2063002 PEP 10P je pro 0-6A. Žádám o informaci, zda jsem vše správně pochopil.
 38. Pokud máte zájem o kombinovaný přístroj jistič + chránič pak jste si nevybral dobře protože pod označením 06-2063002 PEP 10P pro 0-6A je pouze proudový chránič. Označení 0-6A znamená pouze rozsah zatížení přívodních svorek a ne jištění.

  Požadovaný kombinovaný přístroj si můžete buď:

  a) vyrobit sestavením vámi vybraného chrániče pod označením 06-2063002 PEP-10P + jističe BONEGA PEP-10J (10 kA) 1P+N B 6A (nebo jen jistič BONEGA PEP-6J (6 kA) 1P+N B 6A 6kA. Chránič je funkčně nezávislý na síťovém napětí (princip magnetický). Tato sestava vám však zabere šířku 4 modulů = 4 x 17,6 mm. Na výšku jen 81 mm.

  b) koupit si od nás požadovaný kombinovaný přístroj RCBO v jednom modulu pod označením 27-106B3001 PEP-1P 10RCBO RCBO BONEGA (10 kA) - 6A char. B / 300 mA. Chránič je funkčně závislý na síťovém napětí (princip elektronický). Výhodou je to, že je RCBO v šířce jen jednoho modulu = 17,6 mm s jističem 10 kA. Nevýhodou je jeho výška 114 mm (jde o to, zda se vám vejde do vymezeného prostoru).

  c)máme již ukončen vývoj 2 modulového přístroje = 2 x 17,6 mm s jističem 10 kA, který bude v prodeji tak za půl roku

  Zpět na obsah

 39. Občasné vybavování proudového chrániče
 40. Celé znění otázky:

  Před časem jsem si pořizoval proudový chránič BONEGA PEP10P 63A / 30mA 4pólový. Za proudovým chráničem je napájen Integrovaný zásobník teplé vody s max. příkonem 10kW (elektrické spirály). Chod spirál je blokován spínáním HDO a řízen termostatem zásobníku.
  Od prvopočátku montáže se potýkám s občasným vybavením proudového chrániče. Bohužel se mi nepodařilo zjistit přesné pravidlo, dle kterého chránič vybaví, leč pokud už k vybavení dojde, pak se tak stane následkem sepnutím jedné ze spirál - zásobník obsahuje celkem tři spirály (4+4+2 kW), které mohou být spínány do jisté míry nezávisle. Vybavení chrániče není závislé na sepnutí některé ze spirál, proudový chránič vybaví při zapnutí kterékoliv spirály.
  Spirály spínají dle potřeby několikrát denně a někdy se stane, že chránič drží po několik dní - jindy vybaví několikrát denně. Někdy při zapínání chrániče po předešlém vybavení opět vybaví, ale při následném zapnutí už drží - může to být způsobeno přechodovými jevy při zapínání spirál (napájení spirál přes stykače)? Pokud ano, máte nějaký nápad, co by se s tím dalo dělat? Stálé zapínání chrániče sice ‘pouze’ otravuje, ale tím že vypadne celkové napájení int. zásobníku teplé vody, vypadne tak i celá regulace včetně bezpečnostních funkcí, což s příhlédnutím k faktu, že zásobník je bivalentně natápěn i solárními panely může být nebezpečné.

  Odpověď:

  Není to první případ, na který odpovídáme . Celý problém je podle dosavadních zkušeností buď:
  a) v samotném zásobníku teplé vody. Jde o to, zda totiž konstrukce zásobníku připouští nadproudovou ochranu proti reziduálním proudům pomocí proudových chráničů s maximální hodnoutou 30 mA nebo 100 mA. Mnozí výrobci zásobníků to uvádějí přímo v manuálu a někteří bohužel až na technický dotaz. Prověřte si tedy prosím nejprve údaje výrobce zásobníku.
  b) v případě, že na proudový chránič je napojen nejen zásobník, ale i další spotřebiče (jakože ve vašem případě ano) může docházet ke sčítání reziduálních proudů, které v určitém okamžiku převýší povolenou hranici a chránič tak správně na tuto situaci zareaguje

  Zpět na obsah

 41. Potřebujeme do přenosového vozu dát průtokový ohřívač, který je napájen pouze dvěma fázemi bez možnosti zapojení "N" vodiče, ale musí to být jištěné chráničem a jističem. Může tam dát 2P proudový chránič se zapojením jedné fáze do svorky pro "N" vodič nebo musíme použít 4P proudový chránič?
 42. Zpět na obsah

 43. Existuje možnost uložení uživatelského popisku jističů a dalších přístrojů řady P-E-P v mém počítači?
 44. Do počítače lze uložit jak uživatelské tak i montážní popisky. Naleznete je v levém menu v Odborné sekci.

  Zpět na obsah

 45. Můžu na přístroje BONEGA připojit AL vodič, popř. AL+CU?
 46. Do našich přístrojů můžete zapojit obojí, tedy hliníkové vodiče i měděné. Obecně se však i při rekonstrukcích dává přednost výměně hliníkových vodičů za měděné. Jistě vám však žádný z výrobců nedoporučí vkládat do jedné přístrojové svorky jak hliníkový, tak i měděný vodič, protože oba materiály mají velmi rozdílné vlastnosti. Konstrukce našich svorek však umožňuje vložení i dvou vodičů o různém průřezu a garantujeme, že spojení bude dostatečně pevné. Pro upřesnění je průřez svorek u našich jističů 35 mm2 pro plný vodič a 25 mm2 pro slaněný vodič.

  Zpět na obsah

 47. Lze zapojit váš čtyřpólový proudový chránič BONEGA P-E-P 10P jen na jednu fázi?
 48. Ano, u našich proudových chráničů je to možné. Pro fungování testovacího tlačítka je však důležité vědět, že fázi musíte zapojit na první svorku vedle 'nuláku' (označenou číslem 5 a 6). Chránič by jinak byl funkčí i při zapojení na svorky 1-2 nebo 3-4 (chránil by stále proti reziduálním proudům), ale nefungoval by vám test, který se má provádět pravidelně po 6 měsících provozu.

  Zpět na obsah

 49. Mužete mi prosím říct využití proudových chráničů ?
 50. Dovolím si toto zjednodušené, polopatické vysvětlení využití proudových chráničů:

  pro případ kdy dojde například k nežádoucímu 'probití elektřiny' na ocelový rám pračky se pro elektrický obvod, ve kterém není prodový chránič tento stav jeví jako normální, neboť nedošlo k žádnému přímému zkratu a ani k žádnému tepelnému přetížení, takže jistič či pojistka nemá důvod tento problém řešit. Při dotyku člověka s takovouto poškozenou pračkou však může v konečném důsledku dojít i k usmrcení.

  Proudový chránič však takovouto situaci umí rozpoznat (kdy dochází k úbytku proudu) a příslušný el. obvod ihned vypne. Pro vaši informaci se pro ochranu člověka používá hodnota proudových chráničů do 30 mA.

  Zpět na obsah

 51. Jaké jsou vypínací hodnoty a časy u chráničů BONEGA?
 52. Podrobný přehled vypínacích časů naleznete v technických parametrech

  Zpět na obsah

 53. Přes VO jsem si objednal 2ks jističů PEP-10J-20/3+N/B. Po jejich obdržení jsem byl překvapen když jsem uviděl, že vodič N se připojuje vlevo. Potřeboval jsem je totiž doplnit již mezi stávající jističe Schrack a Moeller a oba mají vodiče N vpravo a jsou propojeny 4pólovou propojovací lištou. Totéž se týká chráničů. Dřívější typ EV-6P měl svorku N vpravo, současný typ PEP-10P má svorku N vlevo. Co Vás k tomuto kroku vedlo? Je možno výše uvedené jističe vyměnit za jističe se svorkou N vpravo? Jinak jsem s Vašimi jističi i chrániči spokojen a proto je taky v současné době používám a propaguji.
 54. Vážený pane, děkuji že jste se ozval. Rádi vám pomůžeme s vyřešením vašeho problému a rád vám také vysvětlím logiku proč to tak je. Pro případy jako je váš, tedy uplatnění ve starých aplikací jsme vám schopni dodat na objednávku jističe ještě s N vpravo. U chráničů však už vám vyhovět nebudeme moci.

  Důvodů, proč nyní dáváme N vlevo je několik:
  1. Je dnes běžným trendem v bytových aplikacích používat proudový chráničsoučasně jako hlavní vypínač. Já osobně nejsem sice zastáncem tohoto řešenía jistě na to mám jen malý vliv. Z logiky uspořádání je vhodné mít pak tentopřístroj jako první z leva. Pro další montáž je pak více než účelné míttento chránič se svorkami pro N vodič vlevo, protože pak můžete pro přívodyjističů vyvést z chrániče propojovací lištu (vidlicovou nebo hřebenovou)směrem doprava a urychlíte si tak velmi montáž.
  2. Je to dnes běžný trend v západních zemích (především Francie, Španělsko,Rakousko, atd..). Jde hlavně o země, kde se v bytech více něž klasické jističe použivají jednomodulové DPN (jistič + vypínač). Připravuje se dokonce směrnice pro EU, která má toto sjednocovat (právě sN vlevo).
  Poznámky:

  Pokud by jste s námi strávil třeba jen jeden den na výstavě AMPER sám by
  jste byl překvapen, kolik montážních firem právě toto řešení s N vlevo vítá
  a velmi rádi to použivají. Rozhodně tedy u uživatelů jednoznačně převažuje
  požadavek na N vlevo!

  Zpět na obsah

 55. Jaká je propojitelnost jističů, vypínačů a proudových chráničů pomocí lišt s jinými el. přístroji používanými v rozvaděčích při uchycení na DIN lišty?
 56. Je to pomocí jazýčkové propojovací lišty pro šířkové moduly 17,5 až 17,8 mm a při výšce svorek 15 - 21 mm od hrany DIN lišty.

  Zpět na obsah

 57. Jak jsou elektropřístroje BONEGA výškově kompatibilní s jinými el. Přístroji používanými v rozvaděčích v případě uchycení na DIN lišty ?
 58. Se všemi, které splňují výšku 44 - 61 mm od hrany DIN lišty. Více ve srovnání jističů

  Zpět na obsah

 59. Potřebuji dořešit konstrukci domácího rozvaděče. Mam dvoupólové jističe a chrániče BONEGA. Potřebuji doporučit typ propojení pro provedení rozvodů do jednotlivých přístrojů.
 60. Pokud máte:

  a) dvoupólové jističe ve dvoumodulovém provedení (šířka 2 x 17,8 mm), pak propojení s dvoumodulovým chráničem může být jak pomocí dvoupólových hřebenových lišt, tak i pomocí dvoupólových vidlicových lišt 
  b) dvoupólové jističe v jednomodulovém provedení = DPN (šířka 17,8 mm), pak propojení s dvoumodulovým chráničem může být jen pomocí dvoupólových hřebenových lišt (musíte všek mezi DPN a chráničem nechat malou vůli, aby vám rozteč hřebenů umožnila jejich vložení do svorek) jednopólových hřebenových lišt prodrátováním = "klemováním"
  více na: http://www.bonega.cz/elektro/pep_dpn_technicke.htm    

  Poznámky:

  1. Propojovací lišty hřebenové 1P,2P,3P,4P i vidlicové 1P,2P,3P,4P máme skladem, ale jde o standartní typy, které jsou k dostání kdekoli v ČR .
  2. Sortiment samostatných vstupních svorek nevedeme, doporučuji však typy s obdélníkovým průřezem "jazýčku".
  3. Na DIN lišty můžete ukládat všechny naše přístroje. Všechny řady do 63A mají stejnou výšku, takže problém není žádný.

  Zpět na obsah

 61. Jak se rozlišují chrániče?
 62. Podle časového zpoždění:
  Podle citlivosti na různé druhy proudů:

  Zpět na obsah

 63. Jak budou chrániče BONEGA reagovat po delším čase provozu ? Bude hodnota vypínacích proudů klesat, nebo stoupat ?
 64. Na tuto otázku je celkem jednoznačná odpověď. Po delším čase provozu mají proudové chrániče pracující na principu přerušení vyváženosti magnetického pole tendenci k přecitlivělosti, tedy k poklesu dolů od původně nastavené hodnoty. Je to způsobené postupnou ztrátou magnetizmu. Ztráta 'stárnutím' je sice téměř zanedbatelná, ale je. Tady je tedy druhý náš důvod, proč se u nás nastavují výšší vypínací hodnoty.

  Samotné vlastní nastavení proudových chráničů se provádí na speciální stolici buď zvýšením nebo snížením magnetizmu (pokud nás někdy osobně navštívíte, tak vám to rádi předvedeme). 

  S tímto principem nastavování souvisí další problematická záležitost proudových chráničů pracujících na tomto principu a to je, že pokud se dostanou do velmi silného magnetického pole (viz. v odborné literatuře publikovaný případ chrániče nacházejícího se v těsné blízkosti elektrické lokomotivy) může dojít k přenastavení a to jak směrem dolů, tak i nahoru. Při montáži je třeba na toto pamatovat.
  Zpět na obsah

 65. Při měření parametrů chrániče BONEGA jsem zjistil čas potřebný pro vypnutí chrániče ve výši 30 ms a mnohdy i vyšší. Měřené hodnoty tohoto času u jednoho chrániče se opět liší.
 66. Rychlost vypnutí proudového chrániče závisí především na dvou skutečnostech (pokud pomineme mechanické záležitosti jakým je například tření vypínacího mechanizmu) :

  a) místo na "sinusovce" střídavého proudu v okamžiku impulzu pro vypnutí chrániče

  Čas průběhu sinusovky při našich frekvencích je 20 ms. Jestliže například maximum sinusovky je postaveno na hodnotě 40 mA a vypínací hodnota chrániče je nastavena na 30 mA, a okamžik impulzu pro vypnutí je až v druhé polovině první (horní) půlvlny, pak reakce cívky na okamžik impulzu nastane až ve druhé (spodní) půlvlně. Mezi tím může uběhnout čas a tím prodlení až 10 ms. To znamená že tak velký rozdíl se může projevit mezi dvěma po sobě jdoucími měřeními a jednoho a totéž proudového chrániče !!!

  b) velikost proudu, který je schopen naindukovat vypínací cívku

  ČSN EN 61 008, která se týká proudových chráničů jasně definije pro rychlost vypnutí maximální časové hranice v zavislosti na proudu IN :

  pro 1 x IN čas nutný k vypnutí maximálně 0,3 s to je 300 ms
  pro 2 x IN čas nutný k vypnutí maximálně 0,1 s to je 100 ms
  .....
  ..... 
  pro 5 x IN čas nutný k vypnutí maximálně 40 ms

  To znamená, že například u hodnoty proudového chrániče 30 mA je to:

  pro případ 1 x IN - 30 mA = 30 mA nejpozději do 300 ms 
  pro případ až 5 x IN - 30 mA = 150 mA, kdy musí zareagovat nejpozději za 40 ms.

  Norma tedy pamatuje na případy prodlení uvedných výše za a) když při maximálním pětinásobném zatížení poskytuje čas až 40 ms. Stejně tak zohledňuje čas pro naindukování cívky, kdy při IN může být až do 300 ms.

  Všechno v normě vychází zase s ohledem na to, aby čas pro vypnutí byl více než dostačující pro záchranu lidského života i lidí se zvýšenou přecitlivělostí.

  Váš naměřený čas vypnutí cca 30 ms byl tedy vždy v normě ČSN. Záleželo tedy jakému zatížení jste proudový chránič vystavil, dále na okamžiku stavu sinusovky, přesnosti vašeho měřícího přístroje atd. Rozdílný čas vypnutí u jednoho a totéž vámi měřeného proudového chrániče jsem vysvětlil v bodě a)

  Zpět na obsah

 67. Váš chránič vypíná těsně pod hranicí 30mA (27mA až 30mA). Konkurenční proudové chrániče Moeller-Felten vypínají mnohdy už při 18mA.
 68. Nastavení provádíme záměrně co nejblíže horní hranici uváděného vypínacího proudu, například u hodnoty 30 mA je to v rozmezí od 25 mA do 30 mA. Je to však věcí každého výrobce (prezentuji tím jakousi část našeho výrobního tajemství). Vede nás k tomu zkušenost, že přílišná přecitlivělost okruhů při nízkém nastavení chrániče má nepříznivý vliv na zbytečné výpadky spotřebičů. Stačí pak jen například zvlhnutí 'opomenuté omítky' na vodiči, mírně zvýšená vlhkost vlastního prostředí, ....atd. a proudový chránič okamžitě okruh odpojí, aniž by ještě hrozilo nebezpečí úrazu el. proudem či závada.. 

  Hodnota 30 mA je více než dostačující pro záchranu lidského života i lidí se zvýšenou přecitlivělostí.

  Zpět na obsah

 69. Jsou proudové chrániče BONEGA® P-E-P 10P selektivní ?
 70. Ne nejsou, jedná se o standardní typ pro běžné použití v domovních a průmyslových elektrických instalacích sloužící pro ochranu živých a neživých částí.

  Zpět na obsah

 71. Proč se používá pro zapnutý stav jističů nebo chráničů signalizační sdělovací terčík červené barvy? Tato přeci ve svém významu značí nějaké nebezpečí či poruchu a tak když je vše v pořádku a jistič je zapnut je logičtější barva zelená.
 72. Váš dotaz má jistě svou logiku (nejste také ani první ani poslední komu to přijde nelogické). Jedná se však o dlouhodobě zavedený systém značení, který ve své podstatě má právě upozorňovat před nebezpečím zapnutého stavu jističe, či jiného el. přístroje. Červený terčík tedy má jasně a výrazně upozornit uživatele že zařízení je pod proudem a hrozí případný úraz. Červená barva v el. rozvodech = pozor proud (například i označení nebezpečí úrazu na sloupech vysokého napětí, atd.).

  Zpět na obsah

Pro přečtení více dotazů vyberte téma


Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216