Odborné dotazy: Jističe


Nenašli jste hledanou odpověď? Zeptejte se našich odborníků

« Zpět na seznam témat

Obsah

 1. Jak lze vypočítat hodnotu jističe z předpokládaného výkonu:
 2. Jak se vypočítá vhodný jistič pro různé okruhy v domácnosti?
 3. Je možné použít Vaše jističe i na malé střídavé napětí 24V?
 4. Je možné použít Vaše jističe i na malé střídavé napětí 24V?
 5. Mohou se Vaše 2P RCBO "chráničojističe" označené PEP-15PJ používat i na nižší střídavé napětí než 230V?
 6. Máte prosím převodní tabulku starého a nového značení jističů (charakteristik)? Například nerozumím popisu starého značení jističe ze SEZ Krompachy U22? Potřebují tyto staré jističe nahradit novými.
 7. Jaký je rozdíl mezi dvoupólovým jističem, dvoupólovým jističem 1P + N (1 + N) a jističem DPN BONEGA označeným 1P+N?
 8. Jaký je rozdíl mezi jističi typu B a typu C? Jedná se mi o třífázoví jistič před měřícími hodinami.
 9. Je nutné mít u vašich jistících přístrojů přívod vždy shora nebo může být vstup i zespodu?
 10. Kdy je třeba dávat do domovních el. instalací modulární jističe se zkratovou odolnosti 10 000A a kdy nižší, to je 6000A? Když měřím impedanční smyčku v domovní instalaci, tak naměřený zkratový proud nebývá vyšší než kolem 400A.
 11. Proč vaše konkurence doporučuje použití i jističů AC do DC obvodů a vy ne?
 12. Nevím, jestli to platí jen výjimečně nebo obecně, ale při zapínání jističe se ozývá pro mě "nepřirozený" zvuk. Je to takové klapnutí, jako když se něco zasekne a pak silou překoná. Tento zvuk jsem u jiných výrobců nezaregistroval, tak nevím, jestli to je normální.
 13. Montoval jsem jističe BONEGA 6kA, ale okénko pro popisku nemají. Je okénko pouze u jističů 10kA? Nebo se jednalo o nějaký starší typ?
 14. Mohu použít váš jistič s označením na 230V AC také pro jištění 24V AC (střídavých)?
 15. Jak správně zvolit maximální hodnotu jističe pro konkrétní typ vedení?
 16. Odpínají jističe BONEGA 1P+N a 3P+N první fázi a teprve pak "N"?
 17. Proč mi v případě zkratu vlákna žárovky vypadne nejen jistič o hodnotě daného okruhu (1P 10A char. B), ale také jistič hlavní (3P 25A char. B) ?
 18. Jaké jsou hodnoty jmenovitých vypínacích proudů u jističů BONEGA s vypínací charakteristikou B, C, D ?
 19. Jaký je přesný rozdíl ve zkratové odolnosti mezi jističi C60H -multi 9 od firmy MERLIN GERIN a vašimi jističi BONEGA PEP -10J ?
 20. Mám v plánu předělání bytového rozvaděče (panelový byt). Nevím, jestli je vhodné použít jističe typu P-E-P nebo EV. Budu instalovat 2 x 16A jistič pro připojení sporáku + myčky a varné konvice + pračky a další dva 16A jističe pro připojení běžných dom. spotřebičů - TV, počítač, vysavač ... Který typ zvolit?
 21. Existuje přístroj, který umí dálkově vypnout a případně i pak zapnout jističe?
 22. Existuje možnost uložení uživatelského popisku jističů a dalších přístrojů řady P-E-P v mém počítači?
 23. Jaké platí obecné zásady pro použití jističů s 6 kA a 10 kA vypínací schopností v průmyslu a v bytové výstavbě?
 24. Můžu na přístroje BONEGA připojit AL vodič, popř. AL+CU?
 25. Pro zcela specifické nestandardní uložení sháníme 3f jistič 25A/B pro domovní rozvod, ale na ležatou montáž. Na Vašich stránkách jsem se dočetl o speciální konstrukci zhášecích komůrek jističů, které dodáváte. Pro Pražskou energetiku musíme doložit i atest výrobce na tento způsob uložení, je možno jističe BONEGA tímto způsobem - naležato - instalovat?
 26. Proč mi nevypnul ani po 10 minutách 1 pólový jistič o hodnotě 16A (char. B) , když byl zatížen dokonce 21A? Jde o poruchu či chybu?
 27. V jakém odvětví se dají využít jističe s N-polem (1+N,3+N) a k čemu především slouží ?
 28. Jsou páčky jističů barevně rozlišeny podle proudové hodnoty ?
 29. Přes VO jsem si objednal 2ks jističů PEP-10J-20/3+N/B. Po jejich obdržení jsem byl překvapen když jsem uviděl, že vodič N se připojuje vlevo. Potřeboval jsem je totiž doplnit již mezi stávající jističe Schrack a Moeller a oba mají vodiče N vpravo a jsou propojeny 4pólovou propojovací lištou. Totéž se týká chráničů. Dřívější typ EV-6P měl svorku N vpravo, současný typ PEP-10P má svorku N vlevo. Co Vás k tomuto kroku vedlo? Je možno výše uvedené jističe vyměnit za jističe se svorkou N vpravo? Jinak jsem s Vašimi jističi i chrániči spokojen a proto je taky v současné době používám a propaguji.
 30. Jaká je propojitelnost jističů, vypínačů a proudových chráničů pomocí lišt s jinými el. přístroji používanými v rozvaděčích při uchycení na DIN lišty?
 31. Jak jsou elektropřístroje BONEGA výškově kompatibilní s jinými el. Přístroji používanými v rozvaděčích v případě uchycení na DIN lišty ?
 32. Potřebuji dořešit konstrukci domácího rozvaděče. Mam dvoupólové jističe a chrániče BONEGA. Potřebuji doporučit typ propojení pro provedení rozvodů do jednotlivých přístrojů.
 33. Na co jsou výřezy pod vypínací páčkou jističe a nad spodní svorkou ?
 34. Lze použít jističe BONEGA také na stejnosměrný proud ?
 35. Proč se používá pro zapnutý stav jističů nebo chráničů signalizační sdělovací terčík červené barvy? Tato přeci ve svém významu značí nějaké nebezpečí či poruchu a tak když je vše v pořádku a jistič je zapnut je logičtější barva zelená.
 36. Je možné pomocí propojovací lišty spojit jističe BONEGA řady P-E-P s řadou BONEGA EV?
 37. Slyšeli jsme, že jsou vaše jističe EV shodné s jističi od firmy MERLIN GERIN s označením C60, co je na tom pravdy ?

Odborné dotazy a odpovědi

 1. Jak lze vypočítat hodnotu jističe z předpokládaného výkonu:
 2. Velmi zjednodušeně lze provést výpočet takto:

  jednofázově I = P / Uf . cos ?

  třífázově I = P / ?3 . Us . cos ?

  I = proud [A]

  P = činný výkon [W]

  Uf = napětí fázové [V] 230 V

  Us = napětí sdružené [V] 400 V

  cos ? = účiník ten se bere podle typu spotřebiče od hodnoty 1 (třeba topná spirála) do hodnoty 0,75 (motory)

  poznámka: odmocnina z 3 = 1,732

  Příklady:

  I. Jednofázový spotřebič o výkonu 3 kW (3 000 W)

  a) s účiníkem 1:

  Výkon 3000 W : (230 V x1) = 3000 : 230 = 13,04 A (hodnota jističe)

  b) s účiníkem 0,75:

  Výkon 3000 W : (230 V x0,75) = 3000 : 172,5 = 17,39 A (hodnota jističe)

  II. Třífázové spotřebiče o celkovém výkonu 40 kW (40 000 W)

  c) s účiníkem 1:

  Výkon 40 000 W : (?3 x 400 V x1) = 40000 : (1,732 x 400 x 1) = 40000 : 692,8 = 57,737 A (hodnota jističe)

  d) s účiníkem 0,75:

  Výkon 40 000 W : (?3 x 400 V x0,75) = 40000 : (1,732 x 400 x 0,75) = 40000 : 519,6 = 76,982 A (hodnota jističe)

  Zpět na obsah

 3. Jak se vypočítá vhodný jistič pro různé okruhy v domácnosti?
 4. Pro výpočet vhodného jištění je určujících mnoho vstupů. Ideální je oslovit pro návrh vhodného projektanta. Také k tomu existují dobré programy na PC. Nicméně je tato problematika i dobře popsána na: http://elektrika.cz/data/clanky/jednoduche-urceni-jisteni

  Zpět na obsah

 5. Je možné použít Vaše jističe i na malé střídavé napětí 24V?
 6. Ano, možné to je jistě u našich jističů, kde to máme i v praxi ověřeno. Rozhodující pro "vybavení" jističe je proud a ne napětí, takže můžete být bez obav.

  Zpět na obsah

 7. Je možné použít Vaše jističe i na malé střídavé napětí 24V?
 8. Ano, možné to je jistě u našich jističů, kde to máme i v praxi ověřeno. Rozhodující pro "vybavení" jističe je proud a ne napětí, takže můžete být bez obav.

  Zpět na obsah

 9. Mohou se Vaše 2P RCBO "chráničojističe" označené PEP-15PJ používat i na nižší střídavé napětí než 230V?
 10. Ano, mohou. Pro funkci jističe není rozhodující napětí, ale proud a také proudový chránič magnetický (nezávislý na síťovém napětí) bude funkční například i při AC napětí jen 24V. Pozor však na 1P RCBO označené jako PEP-6PJe nebo PEP-10PJe ve kterých jsou použity proudové chrániče na elektronickém principu (proudově závislé) u nichž je napájení postavené výhradně na 230V.

  Zpět na obsah

 11. Máte prosím převodní tabulku starého a nového značení jističů (charakteristik)? Například nerozumím popisu starého značení jističe ze SEZ Krompachy U22? Potřebují tyto staré jističe nahradit novými.
 12. Převodní tabulka ke starému značení jističů je uvedena v našich technických parametrech jističů takto:

  B (resp. L), dříve také „V“. Nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 3 ln až 5 ln. Slouží především pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která nezpůsobují proudové rázy (světelné a zásuvkové obvody atd.)

  C (resp. U), dříve také „K“. Nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 5 ln až 10 In. Slouží především pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která způsobují proudové rázy (žárovkové skupiny, motory atd.)

  D (resp. M), dříve také „-----“. Nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 10 ln až 20 In. Slouží především pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která způsobují vysoké proudové rázy (transformátory, 2-pólové motory, motory s těžkým rozběhem, obvody s velkými indukčnostmi, atd.)

  Ve vašem případě, kdy chcete nahradit typ U22 platí: Poznámka: možná nevíte, ale ve jmenovitých proudech u jističů řady PEP máme zřejmě nejširší sortiment na trhu = 1,2,3,4,6,8,10,13,15,16,20,23,25,32,40,50,63 A (v charakteristice B, C i D) .

  Zpět na obsah

 13. Jaký je rozdíl mezi dvoupólovým jističem, dvoupólovým jističem 1P + N (1 + N) a jističem DPN BONEGA označeným 1P+N?
 14. 1. Dvoupólový jistič (označuje se obvykle jako 2P a je dvoumodulový = šířka 2 x 17,8 mm) jde o přístroj, který v sobě sdružuje dva nezávislé jističe, které fungují tak, že když dojde k reakci na zkrat nebo přetížení v jednom z nich, tak odpojí současně i ten druhý (tedy dojde k současnému odpojení obou fází). Oba tedy mají zhášecí komoru. Spínání i odpínání probíhá současně. Slouží pro jištění dvoufázových obvodů.

  2. Jistič s odpínáním „N“ vodiče (označený obvykle jako 1P+N nebo 1+N a je dvoumodulový = šířka 2 x 17,8 mm) je to také sdružený přístroj (jeden klasický jistič se zhášecí komorou a vedle něj je obyčejný vypínač). Když dojde k reakci jističe na zkrat nebo přetížení, tak současně zareaguje i vypínač a tím se přeruší i „N“. Ovládání pracovního vodiče "nuláku" je mechanicky provedeno tak, že při zapínání dojde nejprve k sepnutí "N" a pak teprve fáze a při vypínání dochází nejdříve k odpojení fáze a pak teprve "N" a to z důvodu bezpečnosti = "N" obvod tak chrání již od první chvíle sepnutí až do skončení procesu vypnutí. Slouží tedy pro jištění jednofázových obvodů se současným odpínáním pracovního (středního) vodiče „N“.

  3. Jistič DPN je jistič s odpínáním „N“ vodiče, ale jen v jednom modulu (označený jako DPN = šířka 17,8 mm) je to zase sdružený přístroj, kde je uvnitř klasický jistič (se zhášecí komorou) a vedle něj je vypínač. Ovšem vše je jen v jenom modulu. Když dojde k reakci jističe na zkrat nebo přetížení, tak současně zareaguje i vypínač a tím se přeruší i „N“. Ovládání pracovního vodiče "nuláku" je mechanicky provedeno tak, že při zapínání dojde nejprve k sepnutí "N" a pak teprve fáze a při vypínání dochází nejdříve k odpojení fáze a pak teprve "N" a to z důvodu bezpečnosti = "N" obvod tak chrání již od první fáze sepnutí až do skončení vypnutí. Slouží pro jištění jednofázových obvodů se současným odpínáním pracovního (středního) vodiče „N“. Tento přístroj tedy zabírá 1 místa v rozvaděči a je cenově výhodnější oproti dvoumodulovému provedení 1P +N, což je hlavní jeho rozdíl (mimo vypínací schopnosti, atd.) oproti klasickému jističi s odpínáním „N“ vodiče.

  Zpět na obsah

 15. Jaký je rozdíl mezi jističi typu B a typu C? Jedná se mi o třífázoví jistič před měřícími hodinami.
 16. Vážený pane, jde o pojem charakteristika jističe:
  V praxi to znamenám že:

  Například jistič o hodnotě jmenovitého proudu 10A v charakteristice B musí odolat při spínání nějakého spotřebiče 3 až 5 násobku jmenovitého proudu, tedy v tomto příkladu náhlému rázu 30 až 50A. Jistič o stejné hodnotě 10A avšak charakteristice C musí odolat při spínání spotřebiče 5 až 10 násobku jmenovitého proudu, tedy v tomto příkladu rázu 50 až 100A.

  Z toho tedy plyne závěr, že čím vyšší charakteristika, tím je jistič odolnější na krátkodobé zatížení převyšující jeho jmenovitou hodnotu. V praxi jde o situace kdy vám jistič „vypadne“ například při rozběhu motoru, při počátku svařování, atd..

  Zpět na obsah

 17. Je nutné mít u vašich jistících přístrojů přívod vždy shora nebo může být vstup i zespodu?
 18. K přístrojům BONEGA pro střídavý proud (AC) jako jsou jističe DPN, EV-6J, PEP-6J, PEP-10J, PEP-30J dále proudové chrániče PEP-10P63, PEP-10P63e, PEP-10P100, dvoumodulové proudové chrániče s nadproudovou ochranou PEP-15PJ a k vypínačům PEP-10V63 a PEP-15V125, můžete dát přívod jakkoli, tedy zdola i s shora. Nemá to vliv na funkci těchto přístrojů. Neplatí to však na přístroje pro stejnosměrný proud (DC), kde je naopak naprosto nutné dodržovat polaritu (z důvodu principu fungování). Uvádíme to i v technických parametrech na našem webu.

  Zpět na obsah

 19. Kdy je třeba dávat do domovních el. instalací modulární jističe se zkratovou odolnosti 10 000A a kdy nižší, to je 6000A? Když měřím impedanční smyčku v domovní instalaci, tak naměřený zkratový proud nebývá vyšší než kolem 400A.
 20. Domnívám se, že váš dotaz by měl být spíš směřovaný na distributory elektřiny, výrobce kabelů a na projektanty než na výrobce jistících přístrojů. Výrobce přístrojů je neosazuje, ten jen vykryje tuto poptávku na trhu. Jde tedy o stanovení velikosti energie, která se může k jistícím přístrojům v extrémním případě dostat. To, jak velká se tato energie přenese k samotnému přístroji je otázkou více faktorů, jako je průřez vodičů, ztráty a také toho, zda energetici vůbec takový zdroj v blízkosti mají. Jistič má pak za úkol se s danou energií už jen spolehlivě vypořádat = odpojit a být schopen opětovně chránit proti dalšímu zkratu.

  V praxi je dost častý zjednodušený přístup k volbě zda použít přístroje s vypínací schopností 6.000A nebo 10.000A ten, že pokud jde o hlavní jistič větší než 25A, tak rozvaděč osazují spíše 10 kA jističi.

  Při sériovém zapojení se totiž energie a doba působení případného předpokládaného 10 kA zkratu rozdělí přibližně v poměru 1:1 . Tedy 5 kA na hlavní jistič a 5 kA na jističe DPN. Vypínací schopnost použitých 6kA DPN jističů pro dílčí obvody je tudíž pro toto zapojení naprosto dostačující.

  Profesionální přístup je však v přesném posouzení jaká maximální energie se může k jističi dostat. Obecně pro bytové a domovní aplikace platí (pokud není v blízkosti transformátor a přivody nejsou předimenzované), že dostačující jsou i jističe s vypínací schopností do 6.000A. Pro vyšší jistotu lze použít však tuto kombinaci:Jediným logickým důvodem předimenzování (tedy použití 10 kA jističů i tam, kde nebude nikdy tak vysoké energie dosaženo) je teoreticky vyšší životnost. Jde o to, že tyto přístroje jsou zkonstruované na vyšší zkraty. Nižší hodnoty zkratů je jen minimálně opotřebovávají (menší opalování kontaktů, menší tepelné namáhání, atd.).

  Naopak v průmyslových instalacích je trend jít ještě výše než na 10 kA vypínací schopnost. Je to právě tlak na vyšší životnost jističů. Jistě nejsou velkou výjimkou průmyslové provozy, kde 10 kA jistič nevydrží ani půl roku. Tak vysoce odolné jističe doposud na trhu chybí.

  Proto připravujeme i jističe s 15 kA vypínací schopností a již jsme vyvinuli dvoupólové RCBO (jistič + chránič) do 32A s vypínací schopností až 15 kA.

  Zpět na obsah

 21. Proč vaše konkurence doporučuje použití i jističů AC do DC obvodů a vy ne?
 22. Celá otázka:
  Dobrý den, píšete, že i jističe jiných výrobců vyrobené pro AC nejsou vhodné pro jištění DC obvodů. Posílám Vám katalogový list základní řady jističů Merlin Gerin C60H,u kterých výrobce uvádí možnost použití ve stejnosměrných obvodech a to i u jističů nejnižších hodnot při zachování vypínací schopnosti. Proč tedy vaše konkurence doporučuje použití i jističů AC do DC obvodů a vy ne? Chtěl bych vědět, co si o tom myslíte.

  Odpověď:
  Mohu vám sdělit, že jde o velmi nekorektní a zavádějící informace v případě napětí nad 60V. Jistič vyrobený pro AC (tedy bez permanentních magnetů) v nízkých proudových hodnotách nedokáže v okruhu DC vůbec 'vtáhnout' vzniklý oblouk do zhášecí komory. Zůstane stále hořet mezi kontakty. Takový jistič bude reagovat jako špatná tavná pojitka: oblouk a tedy proud v chráněném obvodu poteče do té doby, než zcela uhoří kontakty. Pak jistě dojde k přerušení obvodu, ale takový jistič už znovu 'nenahodíte'. Bude to jistič jen na jedno použití. Možná právě s tímto faktem kalkulují někteří výrobci a spoléhají, že se vyhořený jistič prostě vymění za jiný a nikdo nebude zkoumat příčinu proč nevydržel. Výjimku tvoří jen možné použití klasických jističů AC pro napětí do 60V DC. Toto napětí dokáže velmi zjednodušeně prerušit jen vzdušná vzdálenost po samotném odtržení kontaktů.

  Zpět na obsah

 23. Nevím, jestli to platí jen výjimečně nebo obecně, ale při zapínání jističe se ozývá pro mě "nepřirozený" zvuk. Je to takové klapnutí, jako když se něco zasekne a pak silou překoná. Tento zvuk jsem u jiných výrobců nezaregistroval, tak nevím, jestli to je normální.
 24. Mohu vás ubezpečit, je to normální projev. Mechanizmus totiž v sobě obsahuje unikátní systém mžikového spínání, který se při spínání takto projeví. Jde o celosvětově unikátní, nově patentovaný princip spínání (náš druhý český patent na tomto jističi). Ten spočívá v tom, že i při velmi pomalém "natahování" páčky dojde v první fázi k přiblížení vlastních kontaktů uvnitř jističe pouze na vzdálenost, kdy ještě nemůže dojít k vytvoření podmínek pro vznik elektrického oblouku. V tomto okamžiku se přibližování kontaktů zastaví, i když natahování (zapínání) páčky pokračuje.

  Při dalším natahování páčky dochází jen k předpružení uvnitř mžikového mechanismu. Při předem určeném předpětí dojde k poslední fázi, vlastnímu prudkému sepnutí pohyblivého kontaktu s pevným. Toto sepnutí kontaktů je tedy zcela nezávislé na rychlosti pohybu páčky. Elektrický oblouk tak téměř nemá možnost vzniknout, čímž nedochází k obvyklému opalování kontaktů.

  Další předností tohoto řešení je také to, že jako prvním na světě se nám přenáší tlaky vždy do středu segmentů, čímž nedochází ke křížení a vyosení jednotlivých dílů. Toto konstrukce má velký vliv na prodloužení jak mechanické, tak elektrické životnosti (výrazně prodlužuje počet spínacích cyklů) a současně na neobvyklou lehkost chodu páčky jističů BONEGA® P-E-P. .

  Tento princip přináší následující výhody :

  Zpět na obsah

 25. Montoval jsem jističe BONEGA 6kA, ale okénko pro popisku nemají. Je okénko pouze u jističů 10kA? Nebo se jednalo o nějaký starší typ?
 26. K vašemu dotazu:

  Řada jističů P-E-P má oproti řadě EV mimo odklápěcího okénka navíc:

  Nešlo tedy ve vašem případě o starší typ, ale o řadu EV. Pokud budete používat příště raději řadu PEP, dodáváme již v krabičkách předtištěné popisky nebo si je můžete stáhnout z http://www.bonega.cz/elektro/download/uzivatelske_popisky.doc a dále si je sám doplňovat.

  Zpět na obsah

 27. Mohu použít váš jistič s označením na 230V AC také pro jištění 24V AC (střídavých)?
 28. Ano, můžete. Na technické parametry toto nemá vliv.

  Zpět na obsah

 29. Jak správně zvolit maximální hodnotu jističe pro konkrétní typ vedení?
 30. Jednoduchý výpočet naleznete na serveru elektrika.cz na adrese http://elektrika.cz/data/clanky/jednoduche-urceni-jisteni

  Zpět na obsah

 31. Odpínají jističe BONEGA 1P+N a 3P+N první fázi a teprve pak "N"?
 32. Nejen naše jističe 1P+N a 3P+N, ale i všechy naše proudové chrániče i DPN splňují podmínku zapnutí ‘nuláku’ v předstihu před fázemi a při vypnutí naopak. Je to velmi podstatný prvek zvyšující bezpečnost uvedených přístrojů.

  Zpět na obsah

 33. Proč mi v případě zkratu vlákna žárovky vypadne nejen jistič o hodnotě daného okruhu (1P 10A char. B), ale také jistič hlavní (3P 25A char. B) ?
 34. Tuto situaci nezpůsobuje jistič jako takový (nepomohla by vám ani výměna za jinou značku), ale několik jiných faktorů:

  a) špatně naprojektované rozvody

  V okruhu je zřejmě velmi malý impedanční odpor zkratové smyčky. Jsou pravděpodobně zvoleny příliš velké průřezy přívodních vodičů, které nejsou schopny dostatečně omezit velikost přenášené energie. Bohužel se jedná o běžnou tendenci v ČR = raději předimenzovat přívodní vodiče. Pro světelné okruhy by dostačoval jistě průřez 1,5 mm2, nejčastěji se však používají 2,5 mm2 a vyšší.

  b) vysoká strmost nárůstu energie daná zdrojem

  To znamená, že rozvaděč je v blízkosti transformátoru. Slengově se to nazývá, že je tam příliš "tvrdá" síť.

  c) zavislost okamžiku zkratu na tom, v jakém úseku průběhu střídavého proudu (sinusovky) k němu došlo

  Na to jistě nemá nikdo vliv.

  d) Typ zkratu

  Na ten nemá taktéž nikdo vliv. Běžným uživatelům se však zdá, že šlo "jen" o praskutí žárovky, ale toto je jeden z příkladů právě těch velmi "tvrdých" průběhů zkratů. Vznikají v těchto okamžicích obrovské zkratové proudy.

  Závěr:

  - problém nezpůsobuje jistič, ale zákonitosti chování elektrické energie
  - řešení může být několik:

  a) pořídit velmi nákladné selektivní jističe
  b) nechat projektantem přepočítat dimenzování vodičů
  c) na základě návrhu pak vyměnit větší průřezy vodičů za menší nebo vytvořit dodatečný odpor (pozor však na to, že takový článek bude zdrojem tepelné energie)
  d) vyměnit hlavní jistič v chrakteristice "B" za charakteristiku "C" (pokud to však rozvodné závody umožní - v případě "tvrdé" sítě by mohli vyhovět)

  Zpět na obsah

 35. Jaké jsou hodnoty jmenovitých vypínacích proudů u jističů BONEGA s vypínací charakteristikou B, C, D ?
 36. a) u řady PEP

  1,2,3,4,6,8,10,13,15,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C i D) a to v provedení 1P,2P,3P,4P,1P+N, 3P+N (kombi 1P+N a 3P+N při spínání sepnou z bezpečnostních důvodů nejprve N a pak fáze a při odpínání obráceně)

  a) u ekonomicky výhodné řady EV

  1,2,3,4,6,10,13,15,16,20,25,32,40 A (v char. B, C) a to v provedení 1P a 3P

  Zpět na obsah

 37. Jaký je přesný rozdíl ve zkratové odolnosti mezi jističi C60H -multi 9 od firmy MERLIN GERIN a vašimi jističi BONEGA PEP -10J ?
 38. Zásadní rozdíly jsou především tyto:

  a) Jističe C60H - muti 9 od firmy MERLIN GERIN nesplňují vůbec požadavky na 10 kA vypínací schopnost (zkratovou odolnost) podle náročnější normy EN 60898, kdy jistič musí vydržet 3 po sobě jdoucí zkraty, a to ani v malých hodnotách jmenovitých proudů, kdežto jističe BONEGA řady PEP-10J docilují jako vůbec první na světě vypínací schopnosti podle této náročnější normy až do maximálních jmenovitých hodnot 63A a to dokonce i v charakteristice 'D'.

  b) Podle kritérií na vypínací schopnost podle méně náročné normy EN 60947-2 jističe C60H - muti 9 od firmy MERLIN GERIN vydrží 10 kA energii při zkratu jen do jmenovité hodnoty 4A charakteristiky 'B' (což je veřejně uvedeno i v jejich oficiálním katalogu). Tam jim však de facto pomáhá především vnitřní odpor vyrážecí cívky a ne samotná konstrukce vypínacího mechanizmu a komory (na kontakty se tak ještě vůbec nedostane velká energie). Tato norma totiž připouští až desítky minut dlouhé prodlevy mezi jednotlivými zkraty, které pak musí výrobce povinně uvést do katalogů. Tím se tedy umožní jističi dostatečně zchládnout a pak další zkrat snadněji vydrží. V paxi se však obvykle nečeká až jistič zchládne, prostě se zapne ...

  Ze zkušeností víme, že si na celosvětových trzích bohužel dovoluje nejen výrobce MERLIN GERIN na samotné jističe potisknout vypínací schopnost vyšší (v tomto případě 10 kA i nad hodnoty 4A charakteristiky 'B') a navíc bez upozornění, že to je jen podle méně náročné normy EN 60947-2. Zřejmě se všichni spolehají na neznalost uživatelů a na to, že si jen málo kdo všimne rozdílů mezi tím, co je uvedeno na samotném přístroji a tím, co je v lepším případě napsáno v katalogu pod odkazem na hvězdičku někde dole na stránce a ještě velmi malým písmem. Takový jistič je pak v případě vystavení zkratu 10 kA jen jističem na jedno použití, protože se doslova vypálí a někdy i roztrhá, v horším případě se může stát i životu nebezpečný, když dojde ke spečení kontaktů a jističem tak bude stále procházet proud (toto jsou bohužel zkušenosti z praxe i v ČR).

  Pro vás uživatele jsme proto vytvořili (zřejmě jako první) přehledné a podrobné srovnání různých parametrů jističů prodávaných na evropském trhu, a to s uváděnou vypínací schopností 6 kA i 10 kA. Obě srovnání obsahují jak bezpečnostní, montážní tak i aplikační a provozní srovnání, podle kterých si může každý uživatel vytvořit obrázek o tom, co může pro své potřeby použít. Srovnání naleznete na www.bonega.cz/srovnani ;

  Zpět na obsah

 39. Mám v plánu předělání bytového rozvaděče (panelový byt). Nevím, jestli je vhodné použít jističe typu P-E-P nebo EV. Budu instalovat 2 x 16A jistič pro připojení sporáku + myčky a varné konvice + pračky a další dva 16A jističe pro připojení běžných dom. spotřebičů - TV, počítač, vysavač ... Který typ zvolit?
 40. Vážený pane, děkuji za váš zájem a k vašemu dotazu sděluji:

  Rozhodující je to, zda je u Vás na prvním místě cena nebo bezpečnost bydlení. Pokud je to cena, tak vám bude jistě dostačovat i naše řada jističů BONEGA EV, která je cenově nejvýhodnější. Pokud vám jde i o vyšší bezpečnost o ochranu pak bych volil jistě řadu PEP-6J.

  Řada PEP-6J má především tyto uživatelské přednosti:
  - je to v současné nejbezpečnější jistič na světě a to díky:

  a) rychlosti vypnutí v čase pod 5 ms, díky které dokáže jistič předejít většímu poškození spotřebičů zapojených ve vašem okruhu než když použijete jiný jistič (rychlost vypnutí jističů BONEGA PEP téměř odpovídá rychlosti vypnutí tavných pojistek)
  b) mimořádná vypínací schopnost
  c) vyšší mechanická i elektrická životnost a to díky patentovanému systému mžikového spínání kontaktů
  d) uživatelský popis přímo na tělese jističe
  e) barevné označení páček podle jmenovitých hodnot
  f) atd....

  Zpět na obsah

 41. Existuje přístroj, který umí dálkově vypnout a případně i pak zapnout jističe?
 42. Naše jističe BONEGA řady PEP lze dálkově vypnout pomocí podpěťové nebo napěťové spouště (pro STOP tlačítka), ale přístroj pro zapnutí bohužel zatím k dispozici nemáme.

  Mohu vám však poradit zatím konkurenční řešení a to:
  a) od firmy M&G (MERLIN GERIN) pod označením - Reflex XC40, to je komplet s jističem
  b) jiné technické řešení (jako přídavný modul pro pohon jističů a proudových chráničů) rady DX dodává firma Legrand.

  O žádných dalších zatím nemáme informace.

  Zpět na obsah

 43. Existuje možnost uložení uživatelského popisku jističů a dalších přístrojů řady P-E-P v mém počítači?
 44. Do počítače lze uložit jak uživatelské tak i montážní popisky. Naleznete je v levém menu v Odborné sekci.

  Zpět na obsah

 45. Jaké platí obecné zásady pro použití jističů s 6 kA a 10 kA vypínací schopností v průmyslu a v bytové výstavbě?
 46. Pokud se jedná o aplikace v průmyslu a vy přesně víte, kde bude váš rozvaděč nn umístěn, tak můžete postupovat zjednodušeně takto:

  a) pro případ, kdy bude rozvaděč velmi blízko transformátoru, či k němu povedou kabely velkého průřezu, pak bych vždy použil jističe s 10 kA vypínací schopností a případně podle situace i vyšší
  b) pro případ, kdy jste například jen výrobce rozvaděčů a nevíte přesné místo montáže, pak bych také pro jistotu volil 10 kA jističe
  c) pro případy, kdy znáte podmínky a jste 'na vážkách' s dimenzováním mezi 6kA a 10kA, pak lze volit hlavní jistič 10 kA a ostatní jističe 6 kA
  d) pro případ, kdy dodáváte podružný rozvaděč a přívod do něj berete ze stávajícího hlavního rozvaděče, který je osazen jističemi 10 kA, pak celé vaše osazení může být jen v 6 kA
  e) obecně pro případy jištění okruhů v průmyslu od 25A výše lze doporučit spíše osazení 10 kA jističi

  V případě aplikací pro byty, či kanceláře, stačí obvykle jen 6 kA. Jde tedy v zásadě o posouzení, zda se k jističi může vůbec přenést tak vysoká energie 10.000 A nebo ne.

  Zpět na obsah

 47. Můžu na přístroje BONEGA připojit AL vodič, popř. AL+CU?
 48. Do našich přístrojů můžete zapojit obojí, tedy hliníkové vodiče i měděné. Obecně se však i při rekonstrukcích dává přednost výměně hliníkových vodičů za měděné. Jistě vám však žádný z výrobců nedoporučí vkládat do jedné přístrojové svorky jak hliníkový, tak i měděný vodič, protože oba materiály mají velmi rozdílné vlastnosti. Konstrukce našich svorek však umožňuje vložení i dvou vodičů o různém průřezu a garantujeme, že spojení bude dostatečně pevné. Pro upřesnění je průřez svorek u našich jističů 35 mm2 pro plný vodič a 25 mm2 pro slaněný vodič.

  Zpět na obsah

 49. Pro zcela specifické nestandardní uložení sháníme 3f jistič 25A/B pro domovní rozvod, ale na ležatou montáž. Na Vašich stránkách jsem se dočetl o speciální konstrukci zhášecích komůrek jističů, které dodáváte. Pro Pražskou energetiku musíme doložit i atest výrobce na tento způsob uložení, je možno jističe BONEGA tímto způsobem - naležato - instalovat?
 50. Vážený pane,

  k vašemu dotazu sděluji, že naše jističe lze namontovat do jakékoli polohy bez vlivu na bezpečnou funkci.

  Bližší vysvětlení:


  Do problematiky instalační polohy jističe se nepromítá konstrukce samotné zhášecí komory (ta je statická a pevně fixovaná v krabičce). Vliv na funkci v různých polohách má téměř výhradně konstukce a uložení vyrážecí cívky pro zkratovou spoušť. V principu jde o to, zda v různých montážních polochách samotná váha jádra cívky napomáhá nebo omezuje kinetiku jejího pohybu. Tento výsledek může pak mít vliv na to, že jistič v nevýhodné poloze nevypne v případě zkratu dostatečně rychle. O to tedy jde a nejen Pražské energetice.

  U našich jističů řady EV i P-E-P je tato problematika zvládnuta takto:

  1) konstrukcí

  a) elektromagnetická rychlospoušť s vyrážecí kotvou pro ochranu před zkratem je konstrukčně u našich jističů BONEGA řešena tak, že nemá žádný nastavitelný prvek. Charakteristika jističe je daná volbou průřezu měděného drátu cívky, počtem závitů a předpětím pružiny v jádře cívky. Toto konstrukční řešení tedy vylučuje, že by naše jističe pádem, otřesem nebo uložením v jiné montážní poloze mohly jakkoli změnit uvedenou charakteristiku.

  b) jističe BONEGA jsou proti zamezení vyřazení zkratové spouště chráněny vhodným uložením vlastních konstrukčních prvků, především vyrážecí cívky, která je uložena v unikátní "kolébce" (viz. obrázek na www.bonega.cz - kapitola spolehlivosti). Vyloučila se tak možnost vyosení a následného zadření pohyblivého jádra v cívce.

  2) samotným uložením

  Vyrážecí cívka je posazena v krabičce tak, že v běžné (tedy svislé) poloze je orientace směru pohybu jádra při "vyrážení" proti působení tíhové síly (tedy směrem nahoru). Je to tedy z hlediska odporu ta nejnevýhodnější poloha. V této poloze se také nastavují parametry jističe. Jakákoli jiná montážní poloha jističe je tedy jen ve prospěch rychlosti vypnutí. Tíhová síla nám tak tedy v jakýchkoli jiných polohách jen napomáhá bezpečnosti.

  Při celkové atestaci (i podle IEC - CB testu) se tedy díky výše uvedeným skutečnostem ani taková zkouška neprováděla (není také povinně předepsána). Jste také první, kdo na to vyžaduje nějaký atest.

  Věřím, že uvedené informace vám pomohou při obhajobě osazení našich jističů v i v neobvyklých montážních polohách.

  Zpět na obsah

 51. Proč mi nevypnul ani po 10 minutách 1 pólový jistič o hodnotě 16A (char. B) , když byl zatížen dokonce 21A? Jde o poruchu či chybu?
 52. Nejde o žádnou poruchu či chybu. Jedná o naprosto správnou reakci tepelné spouště (bimetalu) jističe na tepelnou zátěž. Tyto reakce (čas verzus proud) jsou předepsány normou ČSN EN 60898+A1 (kapitola 7.6). Vypínací chrakteristiky jsou uvedeny v tabulce VI z níž uvádím pro váš případ (zkouška "b"):


  Jističe v chrakteristice B,C,D v hodnotách do 63A musí vypnout v čase do 1 hodiny při nepřetežitě se zvyšujícím proudu po 5 sec. od jmenovitého, což je ve vašem případě od 16A až do 1,45 násobku, což je ve vašem případě 23,2A. Vaše ověřování při 21A po dobu jen 10 minut tedy nemohlo ještě způsobit vypnutí jističe. Navíc předepsaná teplota okolního vzduchu pro takovou zkoušku je 30 stupňů Celsia. Pokud budete zkoušku provádět za nižší teploty bude se jak násobek, tak i doba doba vypnutí zvyšovat.

  Pro další informaci uvádím:

  a) při zatížení 1,13 násobkem jmenovitého proudu nesmí dokonce jistič vypnout vůbec, což je ve vašem případě proud 18,08A

  b) při zatížení až 2,55 násobkem jmenovitého proudu musí vypnout jističe do 32A jmenovitého proudu do 60 sec. a jističe nad 32A jmenovitého proudu do 120 sec., což je ve vašem případě až při proudovém zatížení 40,8A
   

  Zpět na obsah

 53. V jakém odvětví se dají využít jističe s N-polem (1+N,3+N) a k čemu především slouží ?
 54. Vážený pane,

  jističe s N-pólem se využívají všude tam, kde je potřeba současně s odpojením fáze (fází) odpojit i nulový vodič. Využití to nachází především:

  - ve zdravotnictví
  - v průmyslových aplikacích
  - v bytových rozvaděčích v ČR zatím jen velmi omezeně

  Toto řešení také například velmi oceňují revizní technici pro umožnění snadnější kontroly a elektrikáři při hledání poruch.

  Největší rozmach má toto řešení ve Francii, kde jsou takto povinně vybaveny nejen zásuvkové, ale i světelné okruhy v domácnostech. Je to nepochybně bezpečnější, neboť i v nulovém vodiči se může objevit proud, takže vypnutí vypínače nemusí ještě znamenat že jsou vodiče či zařízení zcela bez proudu (důvodů může být několik).

  Touto cestou jde částečně i horní Rakousko a Španělsko. U nás se toto řešení používá hlavně ve zdravotnictví. Mluví se však stále častěji v ostatních zemích Evropy (i u nás) o velkých přednostech takové aplikace a o povinném zavedení.

  Řešení 1P+N nebo 3P+N má nevýhodu však v tom, že v rozvaděči to zabírá místo. Řešení je v tzv. DPN, což je v jednom cca 18 mm modulu jistič + vypínač. Nevýhodou byla doposud malá vypínací schopnost (nejlepší do 4,5 kA a to jen do 25A).

  My nyní dokončujeme vývoj DPN do 40A s vypínací schopností 6 kA (především pro francouzský trh), čím dosáhneme mimo jističů řady P-E-P - 10J dalšího celosvětového prvenství.

  Pro vaši informaci se ve Francii prodá do bytových rozvaděčů více DPN než jističů.

  Zpět na obsah

 55. Jsou páčky jističů barevně rozlišeny podle proudové hodnoty ?
 56. Ano, jsou v souladu s barvami vložek závitových pojistek.

  Zpět na obsah

 57. Přes VO jsem si objednal 2ks jističů PEP-10J-20/3+N/B. Po jejich obdržení jsem byl překvapen když jsem uviděl, že vodič N se připojuje vlevo. Potřeboval jsem je totiž doplnit již mezi stávající jističe Schrack a Moeller a oba mají vodiče N vpravo a jsou propojeny 4pólovou propojovací lištou. Totéž se týká chráničů. Dřívější typ EV-6P měl svorku N vpravo, současný typ PEP-10P má svorku N vlevo. Co Vás k tomuto kroku vedlo? Je možno výše uvedené jističe vyměnit za jističe se svorkou N vpravo? Jinak jsem s Vašimi jističi i chrániči spokojen a proto je taky v současné době používám a propaguji.
 58. Vážený pane, děkuji že jste se ozval. Rádi vám pomůžeme s vyřešením vašeho problému a rád vám také vysvětlím logiku proč to tak je. Pro případy jako je váš, tedy uplatnění ve starých aplikací jsme vám schopni dodat na objednávku jističe ještě s N vpravo. U chráničů však už vám vyhovět nebudeme moci.

  Důvodů, proč nyní dáváme N vlevo je několik:
  1. Je dnes běžným trendem v bytových aplikacích používat proudový chráničsoučasně jako hlavní vypínač. Já osobně nejsem sice zastáncem tohoto řešenía jistě na to mám jen malý vliv. Z logiky uspořádání je vhodné mít pak tentopřístroj jako první z leva. Pro další montáž je pak více než účelné míttento chránič se svorkami pro N vodič vlevo, protože pak můžete pro přívodyjističů vyvést z chrániče propojovací lištu (vidlicovou nebo hřebenovou)směrem doprava a urychlíte si tak velmi montáž.
  2. Je to dnes běžný trend v západních zemích (především Francie, Španělsko,Rakousko, atd..). Jde hlavně o země, kde se v bytech více něž klasické jističe použivají jednomodulové DPN (jistič + vypínač). Připravuje se dokonce směrnice pro EU, která má toto sjednocovat (právě sN vlevo).
  Poznámky:

  Pokud by jste s námi strávil třeba jen jeden den na výstavě AMPER sám by
  jste byl překvapen, kolik montážních firem právě toto řešení s N vlevo vítá
  a velmi rádi to použivají. Rozhodně tedy u uživatelů jednoznačně převažuje
  požadavek na N vlevo!

  Zpět na obsah

 59. Jaká je propojitelnost jističů, vypínačů a proudových chráničů pomocí lišt s jinými el. přístroji používanými v rozvaděčích při uchycení na DIN lišty?
 60. Je to pomocí jazýčkové propojovací lišty pro šířkové moduly 17,5 až 17,8 mm a při výšce svorek 15 - 21 mm od hrany DIN lišty.

  Zpět na obsah

 61. Jak jsou elektropřístroje BONEGA výškově kompatibilní s jinými el. Přístroji používanými v rozvaděčích v případě uchycení na DIN lišty ?
 62. Se všemi, které splňují výšku 44 - 61 mm od hrany DIN lišty. Více ve srovnání jističů

  Zpět na obsah

 63. Potřebuji dořešit konstrukci domácího rozvaděče. Mam dvoupólové jističe a chrániče BONEGA. Potřebuji doporučit typ propojení pro provedení rozvodů do jednotlivých přístrojů.
 64. Pokud máte:

  a) dvoupólové jističe ve dvoumodulovém provedení (šířka 2 x 17,8 mm), pak propojení s dvoumodulovým chráničem může být jak pomocí dvoupólových hřebenových lišt, tak i pomocí dvoupólových vidlicových lišt 
  b) dvoupólové jističe v jednomodulovém provedení = DPN (šířka 17,8 mm), pak propojení s dvoumodulovým chráničem může být jen pomocí dvoupólových hřebenových lišt (musíte všek mezi DPN a chráničem nechat malou vůli, aby vám rozteč hřebenů umožnila jejich vložení do svorek) jednopólových hřebenových lišt prodrátováním = "klemováním"
  více na: http://www.bonega.cz/elektro/pep_dpn_technicke.htm    

  Poznámky:

  1. Propojovací lišty hřebenové 1P,2P,3P,4P i vidlicové 1P,2P,3P,4P máme skladem, ale jde o standartní typy, které jsou k dostání kdekoli v ČR .
  2. Sortiment samostatných vstupních svorek nevedeme, doporučuji však typy s obdélníkovým průřezem "jazýčku".
  3. Na DIN lišty můžete ukládat všechny naše přístroje. Všechny řady do 63A mají stejnou výšku, takže problém není žádný.

  Zpět na obsah

 65. Na co jsou výřezy pod vypínací páčkou jističe a nad spodní svorkou ?
 66. Na plastové popisky (uživatelský popis jističe a schematický popis), které budou vkládány právě do těchto výřezů. Tyto popisky jsou dodávány jako nedílná součást jističů.

  Zpět na obsah

 67. Lze použít jističe BONEGA také na stejnosměrný proud ?
 68. Nedoporučujeme to pro případy stejnosměrného napětí nad 60V DC. Za určitých omezených podmínek to možné je. Musíte však počítat se sníženou zkratovou odolností (stejně jako pro případy napětí do 60V DC) a to o minimálně 20 %, neboť stejnosměrný proud zatěžuje mnohem více kontakty než AC. Dalším omezením je to, že pro napětí nad 60V DC můžete použít pouze jističe pro jmenovité proudy nad 16A. Při nižších proudech nemusí dojít vůbec ke vtažení oblouku do zhášecí komory a tím může dojít k úplnému zničení kontaktů. Lze to doporučit s výhradami pouze pro nějaké nouzové řešení, ale jistě ne systémově. Toto platí nejen pro naše jističe. Záměrně tuto možnost také neuvádíme v technických parametrech a ani v katalogu. K tomuto účelu máme vyvinuty speciální jističe pro DC do 250V, které mají ve své konstrukci dva permanentní magnety (ty spolehlivě napomáhají vtažení oblouku z kontaktů na vynašeče a pak do zhášecí komory).

  Zpět na obsah

 69. Proč se používá pro zapnutý stav jističů nebo chráničů signalizační sdělovací terčík červené barvy? Tato přeci ve svém významu značí nějaké nebezpečí či poruchu a tak když je vše v pořádku a jistič je zapnut je logičtější barva zelená.
 70. Váš dotaz má jistě svou logiku (nejste také ani první ani poslední komu to přijde nelogické). Jedná se však o dlouhodobě zavedený systém značení, který ve své podstatě má právě upozorňovat před nebezpečím zapnutého stavu jističe, či jiného el. přístroje. Červený terčík tedy má jasně a výrazně upozornit uživatele že zařízení je pod proudem a hrozí případný úraz. Červená barva v el. rozvodech = pozor proud (například i označení nebezpečí úrazu na sloupech vysokého napětí, atd.).

  Zpět na obsah

 71. Je možné pomocí propojovací lišty spojit jističe BONEGA řady P-E-P s řadou BONEGA EV?
 72. Ano je to možné a to pomocí jak vidlicových tak i hřebenových propojovacích lišt a to jak ze spodu, tak i shora.

  Zpět na obsah

 73. Slyšeli jsme, že jsou vaše jističe EV shodné s jističi od firmy MERLIN GERIN s označením C60, co je na tom pravdy ?
 74. Vážený pane, konkurence bohužel velmi ráda používá různých argumentů, které se však nezakládají na ověřených skutečnostech. Doporučuji vám, aby jste si přímo srovnal a rozebral jak jistič C60, tak náš jistič řady EV a uvidíte již na první pohled mnoho zásadních rozdílů. Pro posouzení jsme vám ochotni ihned odeslat zdarma vzorek. S naší novou řadou P-E-P již doufáme, že nás nebude nikdo takto obviňovat, neboť v jističi jsou obsaženy naše dva české patenty a navíc i na tělese jističe je přímo vylisováno, že je patentově chráněn.

  Zpět na obsah

Pro přečtení více dotazů vyberte téma


Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216