ochrana montážních firem před neoprávněnými reklamacemi

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (chráničojističe) RCBO BONEGA® řady PEP 15 PJ nelze zablokovat zvenčí.

zapnuto - červená I - ON

vypnuto - zelená O - OFF

 

Tato vlastnost chrání elektromontážní firmy proti reklamacím, které si ve skutečnosti uživatel způsobí sám a jen velmi těžce se mu dokazují.

 

Jako u většiny výrobců mají i RCBO BONEGA® řady PEP 15 PJ  signalizaci stavu kontaktů. Ta signalizuje (na rozdíl od některých výrobců) skutečný stav kontaktů a ne jen polohu zapínací páčky. V případě "spečení" kontaktů a vypnuté páčce by byl u přístrojů BONEGA uživatel jasně informován o procházejícím proudu.

 

Dosud jako jediné mají přístroje BONEGA® řady PEP tuto signalizaci zakrytou průhledným plastovým okýnkem s čočkovým (zvětšovacím) efektem.

 

Výhody:

O logice barevného značení zapnuto/vypnuto pojednáváme v častých dotazech.