Jednomodulové jističe DPN: Montážní návod

       


Animace lokalizace poruchy pomocí jističů BONEGA DPN

Poznámky k animaci

Samotná animace nejede záměrně jako plynulé přehrávání filmu, ale kombinovaně. Snadno pochopitelné části běží nepřerušovaně a podstatné obrazy a návazné následné kroky si každý spouští tak, jak rychle v hlavě pochopí všechny souvislosti.

Animace byla pro přehlednost technicky pojata stručně, a proto nemohla postihnout také všechny možné případy, které mohou v praxi nastat. Například:

  • V případě zapnutí okruhu s obyčejným jističem a nezapnutého připojeného spotřebiče nedojde v případě poruchy (spojení vodiče „N“ a „PE“) k vypnutí proudového chrániče (ten musí být dostatečně zatížen spotřebičem)
  • Když se do zásuvky zapojí spotřebič o malém výkonu , tak proudový chránič nevypne například jen hodinami v mikrovlnce se nemusí ještě nic projevit, ale po zapnutí ohřevu už proudový chránič zareaguje. Toto může být zavádějící při hledání závad i pro zdatného odborníka.
  • Při poškození izolace mezi vodičem „N“ a „PE“ se může někomu v animaci jevit, že proudový chránič vybaví i při vypnutých jističích (jednopólových) bez ohledu na to, zda jsou či nejsou připojeny spotřebiče
  • V síti TN-S  při použití obyčejných jističů se předpokládá stejný potenciál vodiče „N“ a „PE“, jinak by nešlo „zapnout“ chránič
  • Pro někoho může být dost záludnou poruchou i to, že když se na jednom obvodu  propojí „N“ s „PE“  k vybavení chrániče dojde až  při zatížení jiného  správně zapojeného obvodu
  • Připojení vodičů „N“ není ve skutečnosti v případě obyčejných jističů tak ideální jak ukazuje animace, protože obvykle jsou všechny v jedné svorkovnici, tedy "vějířovitě" svedeny do jednoho bodu což dělá skutečné zapojení ještě nepřehlednějším a někdy až beznadějným

Je důležité upozornit, že použití jističů DPN se netýká starých instalací TNC, kde je záměrné trvalé propojení vodičů „N“ s „PE“. Při náhradě za obyčejné jističe by tyto prvky mohly být za určitých okolností nebezpečné. V případě rekonstrukce je třeba Instalaci jističům DPN přizpůsobit.

Je také na místě pro laickou veřejnost zdůraznit, že opravu propojeného vodiče „N“ s „PE“ musí provést kvalifikovaný odborník a měla by následovat revize revizního technika.

Animace se vůbec nezabývala případem, kdy dojde k nežádoucímu propojení fáze „L“ a vodiče „N“, jelikož pro tyto případy je proudový chránič konstruován. Tuto situaci v síti eliminuje pak i odpojený obyčejný jistič.

Videa

Na některých videích jsou výhody ilustrovány na obyčejných jističích bez odpínání N vodiče, avšak platí i pro jednomodulové jističe DPN.

Vzájemné propojení jističů DPN

I jednomodulové jističe DPN lze snadno mezi sebou propojovat z obou stran a to pomocí hřebenových lišt

Uživatelský popis přímo na tělese přístroje

Dejte vašim instalacím maximálně profesionální vzhled. U všech přístrojů BONEGA máte stálý přehled, ke kterému okruhu přístroj patří. Popisky vkládáme do každé krabičky a lze je také volně stáhnout , doplnit vlastními text a vytisknout na obyčejný či samolepící papír.

Signalizace poruchy pomocí středové polohy páčky

U jističů BONEGA DPN lze na první pohled odlišit vypnutí uživatelem nebo reakci na poruchu v obvodu.

Snadné uchycení i na rovnou plochu bez DIN lišty

Všechny přístroje BONEGA lze upevnit i na rovnou plochu bez DIN lišty, což umožňuje upevnění nejen ve starých rozvaděčích ale i u jednoúčelových strojů.

Blokační závora proti nesprávnému vložení vodiče pod svorku

U žádného přístroje BONEGA nemůže být vodič nesprávně připojen.

Rychlé upevnění a vyjmutí přístrojů z DIN lišty

U všech přístrojů BONEGA není třeba pro vyjmutí jen některého přístroje z řady demontovat celou propojovací lištu.

Západka s krajní aretací

Rychlá demontáž všech přístrojů BONEGA pomocí jen jednoho nástroje.

Snadná návaznost příslušenství

Jednoduché a rychlé připojení i více příslušenství pouhým zavěšením ke všem přístrojům BONEGA

Uchycení příslušenství i bez DIN lišty

Příšlušenství ke všem přístrojům BONEGA PEP může být uloženo i dodatečně mimo DIN lištu

Uzamykatelná blokace páčky

Na všechny přístroje BONEGA lze nainstalovat uzamykatelnou blokaci páčky ve vypnuté i zapnuté poloze bez vlivu na funkci.   
 

 


Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216