Jednomodulové jističe DPN: Technické parametry

       

   


Rozměrové schéma

 • celková hloubka od DIN lišty včetně páčky ve vypnuté poloze 67,20 mm
 • celková hloubka od DIN lišty po povrch 61,6 mm
 • celková hloubka od DIN lišty po povrch svorkové části 43,8 mm
 • celková výška tělesa 81 mm + vyčnívající západka v pracovní poloze: 5,2 mm
 • výška ovládací části 45 mm
 • šířka modulu 17,6 mm
 • dolní a horní montážmní popiska : šířka 17,6 x výška 4,8 x tloušťka 0,5 mm

Díky malým rozměrům zůstává v rozvaděči (v zakrytované části) tedy více místa pro vedení a připojování vodičů. Tuto vlastnost lze ocenit především při použití těchto přístrojů v malých plastových bytových rozvaděčích.

Čelní pohledy

 

CHARAKTERISTIKA

Svodiče přepětí a bleskových proudů jsou důležitým doplňkem ochrany elektrické instalace a navazujících elektrických spotřebičů. Jejich úkolem je ochrana před vážným poškozením účinky přepětí atmosférického původu.

Svodiče přepětí jsou tedy přístroje, které dokážou výrazně omezit účinky atmosferického přepětí s frekvenci řádově několika MHz, a to v okamžiku, když hodnota atmosferického přepětí je vyšší než maximální hodnota pracovního napětí v elektroinstalaci.

Toto přepětí vzniká v důsledku atmosferického výboje při přímém nebo nepřímém úderu blesku. Svodiče přepětí odvedou impulzní proud do země, čímž se sníží jeho amplituda na přijatelnou úroveň, která je bezpečná pro elektrickou instalaci a přístroje v ní nainstalované. Svodiče přepětí jsou však neúčinné vůči přepětí s pracovní frekvenci instalace, které může vzniknout při nedostatečné regulaci pracovního napětí v instalaci.

SVODIČ PŘEPĚTÍ TŘIDY I (B)

Je takový svodič přepětí, který je schopný odvést bleskový, respektive částečný bleskový proud při přímých zásazích blesku. Ochranná úroveň je stanovena na hodnoty menši než 4kV (Up ≤ 4kV)

SVODIČ PŘEPĚTI TŘIDY II (C)

Je takový svodič přepětí, který je schopný odvést atmosferické přepětí vyvolané blízkým nebo vzdáleným úderem blesku, respektive spínací přepětí. Ochranná úroveň je stanovena na hodnoty menši než 2,5kV (Up ≤ 2,5kV)

SVODIČ PŘEPĚTI TŘIDY III (D)

Je takový svodič přepětí, který slouží na ochranu jediného spotřebiče nebo skupiny spotřebičů, před přepětím a instaluje se co nejblíže k chráněnému spotřebiči. Ochranná úroveň je stanovena na hodnoty menši než 1,5kV (Up ≤ 1,5kV)

 

Přehled parametrů

Bezpečnostní parametry
Parametry varistorů: viz tabulka níže
Bezpečnostní signalizace stavu opotřebení varistoru:

Optická signalizace stavu varistoru (chráněna navíc průhledným plastovým krytem) je rozdělena na dvě přehledné časti:

a)     v levé časti je signalizace opotřebení varistoru: zelené pole znamená „plně funkční“, které přechází postupně do červeného pole „částečně funkční“. Vedlejší signalizace funkčnosti je i v případě částečného opotřebeni stále v zelené pozici. Funkčnost varistoru je v tomto případě ještě zachována, ovšem omezeně. Je tedy nutné po tomto zjištěni počítat s brzkou výměnou vložky.

b)    v pravé časti je signalizace funkčnosti/nefunkčnosti varistoru: zelené pole znamená „plně funkční“ a v případě reakce na vysoké přepětí přejde jednorázově do červeného pole, což už je stav „nefunkční“. V tomto případě jsou tedy obě vizuální signální pole červené. Varistor ve vložce již neplní žádnou ochrannou funkci

c)     průzor a samotná signalizace má velkou plochu, čímž je kontrola stavu varistoru rychlá a přehledná.

Jde o patentní, unikátní řešeni, které de facto neplete zákazníky nějakou střední (např. oranžovou pozici, atd..)

Ochrana proti mezifázovému zkratu: ochrana proti mezifázovému zkratu  je řešena pomocí izolačních přepážek.
Stupeň krytí ze všech stran pro samotný  (vyšší ochrana obsluhy) IP 20 pro samostatný přístroj (ze všech stran) - svou konstrukcí chrání před nebezpečným dotykem prstem a před vniknutím cizích malých předmětů, před vniknutím vody je bez ochrany (proti vodě je třeba ochranu řešit až vlastní konstrukcí skříně rozvaděče)

IP 40 pro vestavěný přístroj - svou konstrukcí chrání před nebezpečným dotykem i nástrojem a před vniknutím cizích velmi drobných předmětů, před vniknutím vody je bez ochrany (proti vodě je třeba ochranu řešit až vlastní konstrukcí skříně rozvaděče)

Dálková signalizace:

a)     dálkovou signalizaci je možné připojit k rámům i dodatečně, takže při prvotním nákupu se pro ni nemusí zákazník rozhodovat. Na rozdíl od konkurenčních výrobků tedy není potřeba (v případě dodatečného požadavku na signalizaci) kupovat novou.

 

b)    signalizace je univerzální jak pro jednomodulové, tak i pro vícemodulové provedeni. Mezi moduly je promyšlené patentní propojení.

 

Toto řešeni dokáže také velmi významně snížit náklady na pořízení a nenutí zákazníky k drženi širokých skladových zásob. Stačí mít tedy jen jednu signalizaci pro všechny typy.

Montážní parametry

Provozní (montážní) poloha: libovolná
Montážní teplota:  - 20ºC až +55ºC
Upevnění: a) rychloupínacím unikátním patentním mechanismem (plastová západka s aretací v krajních polohách) na nosnou DIN lištu EN 50022 o šířce 35 mm s rozdílnou tloušťkou

b) na rovnou plochu pomocí dvou šroubů

c) přístroj má ze spodní strany blokaci proti naklápění na DIN liště při dotahování svorek (svislá stabilizace přístroje na DIN liště)

Vyjmutí z DIN lišty: z řady již propojených přístrojů pomocí vidličkové nebo hřebenové propojovací lišty lze jističe vyjmout bez nutné celkové demontáže propojovací lišty (max. s mírným průhybem lišty v případě horního propojení), umožňuje to vysunutí unikátního pomocného patentního mechanismu
Přívodní třmenové svorky a jejich připojitelnost:  svorky jsou s blokací proti nesprávnému vložení vodiče (pomocí závory, která je součástí třmenové svorky) spodní část ve tvaru písmene "U", což umožňuje napojení více vodičů o různém průměru spodní pohyblivá i horní pevná část svorky má příčné drážkování (pevnější spojení na větší přechodové ploše)
 • průřez: 2x (8,2 x 7,8 mm) = 63 mm2
 • obvyklá připojitelnost: 1,5 až 35 mm2 plný vodič, 1 až 25 mm2 slaněný vodič
 • délka závitu šroubu v třmenové svorce je 3,4 mm
 • svorka je vyrobena z jednoho kusu plechu a je spojena přeplátováním (zamezení roztržení svorky)
 • šroub má zamezení proti vypadnutí pro případ vyšroubovaní ze závitu svorky
 • poloha svorky umožňuje připojení dvou propojovacích hřebenových lišt
Horní hlavičkové svorky
 • umístěny jsou na horní i spodní straně (na spodní straně jsou však u vícepólových využity k propojení lištou)
 • jsou chráněné proti mezifázovému zkratu plastovou přepážkou
 • spodní část hlavy šroubu je s břitem (zamezuje rozevírání vidliček při dotahování))
 • spodní část hlavy šroubu je kónická směrem k závitu (způsobuje svírání vidlicových propojovacích lišt směrem k dříku = zamezuje rozevírání vidliček při dotahování)
Třmenové svorky signalizačního kontaktu a jejich připojitelnost:  0,5 až 2,5 mm2
Možnost připojení hliníkových vodičů: Ano (Al/Cu) připojení Al  vodičů je možné díky postříbření svorek (viz. prohlášení)
Krytí svorek: IP 20
Hlava šroubu: kombinace dvojitého křížování  (tzv. POZIDRIVE) a příčné drážky pro plochý šroubovák
Max. dotahovací moment svorek: 4 Nm
Přívod proudu (připojení vstupu pro AC): z horní strany
Barevné odlišení "N" pólu „N“ póly mají pro odlišení od fázových barevné (modré) označeni.
Montážní popis

na čelní straně ve dvou místech = výhoda čitelnosti při různém výškovém uložení jističů (u otvoru pro šroub)

dolní a horní montážní popiska má tyto rozměry: šířka 17,6 x výška 4,8 x tloušťka 0,5 mm

předepsané popisky, které lze uživatelem doplňovat jsou volně ke stažení (ve formátu DOC) na www.bonega.cz

Pevnost obalu:

4 nýty i u 1P provedení (zamezení rozevírání obalu)

dvoudílný obal sestavený pomocí čepovaní

Aplikační parametry
Příslušenství: signalizační kontakty pro dálkovou 
Minimální teplota okolí: - 40°C
Maximální teplota okolí: 80°C
Funkčnost při 50 i 60 Hz: ano
Provoz pro 110V AC ano

Provozní parametry

Testování:

každého kusu při výrobě

Odvod tepla:

odvětrání "komínovým efektem" pomocí drážek mezi jednotlivými moduly
(zvyšuje provozní stabilitu a spolehlivost)
Vyráběny podle normy: ČSN EN 61643-11
Záruka 3 ROKY
Uživatelské a obchodní parametry:
Vyjmutí opotřebeného varistoru
 1. Vyjmuti varistorového modulu (kapsle) je umožněno velmi snadno bez jakýchkoli pomocných nástrojů a to jen jedním prstem pomoci patentního excentrického mechanizmu. Přispívá to tak k vyšší bezpečnosti.
 2.  Výhodná rozměrová konstrukce výměnného modulu (bez jakýchkoli bočních výčnělků) umožňuje jeho vyjmutí bez nutnosti demontáže krycí desky v rozvaděči, což podstatně zvyšuje uživatelsky komfort a především rychlost údržby.
 3.  Při výměnách varistorových modulů nemůže dojít k záměně parametrů. Rám má ve spodní části identifikační speciálně tvarovaný otvor, do kterého pak zapadá příslušný výstupek na modulu (kapsle). Rámy jsou tedy předem určeny na příslušné osazeni jen předem technicky definovaných modulů. Díky mechanické blokaci tedy nemůže dojit k nechtěnému zničení.
Platné patenty: ano
Skladovací teplota: – 40°C až + 85°C
Ocenění: jeden z ominovaných výrobků na GRAND PRIX 2011
Rychlost dodání v pracovních dnech: do 48 hodin

Technické parametry přepěťových ochran typu T1+T2 (B+C)

počet pólů 1,2,3,4,2 (1P+NPE), 4 (3P+NPE)
trvalé pracovní napětí Uc (AC) 280 V
trvalé pracovní napětí Uc (DC) 415 V
prahové napětí při 1 mA Un 510 V
tolerance Un při 1 mA +/- 10%
maximální napětí Up při I=300A 845 V
impulzní proud Imp 12,5 kA pro jeden varistor
maximálny svodový proud Imax (8/20us) 100 kA pro jeden varistor
jmenovitý impulzní svodový proud In  (8/20us) 50 kA pro jeden varistor
ochranná úroveň Up 0,9 kV
maximální předjištění 160 A gL/gG
reakční čas ta 25 ns
ochrana tepelná
povolená teplota okolí -40°C až +80°C
energie E 1600 J pro jeden varistor

Technické parametry přepěťových ochran typu T2 (C)

počet pólů 1,2,3,4,2 (1P+NPE), 4 (3P+NPE)
trvalé pracovní napětí Uc (AC) 320 V
trvalé pracovní napětí Uc (DC) 415 V
prahové napětí při 1 mA Un 510 V
tolerance Un při 1 mA +/- 10%
maximální napětí Up při I=300A 845 V
maximálny svodový proud Imax 40 kA pro jeden varistor
jmenovitý impulzní svodový proud In 20 kA pro jeden varistor
ochranná úroveň Up 1 kV
maximální předjištění 125 A gL/gG
reakční čas ta 25 ns
ochrana tepelná
povolená teplota okolí -40°C až +80°C
energie E 640 J pro jeden varistor


 
 

Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216