Elektroinstalační materiál a technika

Krytí IP

Krytí elektrických zařízení vyjadřuje jejich konstrukční zabezpečení proti vniknutí vody, nebezpečnému dotyku a vniknutí cizích předmětů.

Stupeň zabezpečení se označuje písmeny IP ( International Protection) a je normalizován podle ČSN EN 60529. Za písmeny IP je dvojčíslí, případně přídavné a doplňkové písmeno, které popisuje způsob zkoušky.

 

Poznámka: Některé jiné, především starší zahraniční normy (Australské AS, Francouzské UTE), mohou používat ještě třetí číslici v rozmezí 0 - 9, která vypovídá o mechanické odolnosti (0 žádná ochrana, 9 ochrana proti 20 Joulům). V současnosti již však i tyto země převzaly standard IEC 60529 (viz. následující přehled).

 

Popisné schéma: IP 12XY

1 První číslice popisuje stupeň ochrany osob před nebezpečným dotykem a stupeň ochrany zařízení před vniknutím cizích předmětů.
2 Druhá číslice popisuje stupeň ochrany před vniknutím vody.
X Přídavné písmeno (nepovinné). Udává stupeň ochrany osob před dotykem nebezpečných částí, je-li skutečná ochrana osob před dotykem nebezpečných částí vyšší než ochrana, kterou udává první charakteristická číslice, nebo je-li první charakteristická číslice nahrazena písmenem X. Může nabývat hodnot A, B, C nebo D.
Y Doplňkové písmeno (nepovinné) se používá k doplňkovým informacím, doposud používaná písmena jsou H, M, S, W.

Druhy krytí a jejich hodnoty

První číslice v označení stupně krytí

Stupeň krytí

 

před nebezpečným dotykem

před vniknutím cizích předmětů

IP 0x bez ochrany bez ochrany
IP 1x dlaní velkých = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 50 mm
IP 2x prstem malých = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 12,5 mm
IP 3x nástrojem drobných = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 2,5 mm
IP 4x nástrojem velmi drobných = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 1 mm
IP 5x jakoukoli pomůckou prachu částečně = ochrana před prachem
IP 6x jakoukoli pomůckou prachu úplně = prachotěsné (prach nesmí narušit činnost elektrického zařízení)

Druhá číslice v označení stupně krytí

Stupeň krytí před vniknutím vody

IP x0 bez ochrany
IP x1 kapající = ochrana před kapkami vody dopadajícími svisle
IP x2 kapající při sklonu do 15° = ochrana před kapkami vody dopadajícími pod úhlem do 15° od svislice
IP x3 šikmo dopadající = ochrana před deštěm dopadajícím pod úhlem do 60° od svislice
IP x4 stříkající = ochrana před stříkající vodou dopadající v libovolném směru
IP x5 tryskající v libovolném směru = ochrana před tryskající vodou
IP x6 při vlnobití = ochrana před intenzivně tryskající vodou a vlnobitím
IP x7 při ponoření = ochrana před dočasným ponořením do vody (omezeno tlakem a časem)
IP x8 při trvalém ponoření pod tlakem = ochrana při trvalém ponoření do vody (případná vniklá voda nesmí narušit činnost elektrického zařízení)
Přídavné písmeno Význam
A Chráněné před dotykem nebezpečných částí hřbetem ruky, zkouší se koulí o průměru 50 mm
B Chráněné před dotykem nebezpečných částí prstem, zkouší se článkovým zkušebním prstem o průměru 12 mm a délce 80 mm
C Chráněné před dotykem nebezpečných částí nástrojem, zkouší se sondou o průměru 2,5 mm a délky 100 mm
D Chráněné před dotykem nebezpečných částí drátem, zkouší se sondou o průměru 1,0 mm a délky 100 mm
H Zařízení vysokého napětí
M Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody za pohybu pohyblivých částí
S Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody jsou-li pohyblivé části v klidu
W Vhodné pro použití za stanovených povětrnostních podmínek

 

V předmětových normách výrobku mohou být použita i jiná písmena, ale neměla by kolidovat s výše uvedenými doplňkovými písmeny.

 

Příklad :

plastová rozvaděčová skříň má označení krytí IP 55 DW:

Převodní tabulka mezi stupněm krytí a grafickou značkou:

Převodní tabulka mezi stupněm krytí a grafickou značkou:

Stupeň krytí

Značka

Vyhotovení

IPx6 Do mokra
IPx7 Nepropustné, ponorné
IPx3 Venkovní prostředí
IPx4 Těsně zavřené proti stříkající vodě
IPx5 Těsně zavřené proti proudící vodě
IP5x Částečně prachotěsné
IP6x Úplně prachotěsné

Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216