Circuit Protection Devices » Miniature circuit breakers BONEGA® P-E-P

Graphs and Oscilograms

 

Graf č.1:
Průběh napětí a proudu při zkratu "O" v závislosti na čase u jističe BONEGA® P-E-P 10 J (63 A)

kde jeden dílek na vodorovné ose = 0,5 ms

 

Z grafu č.1 vyplývá, že rychlost vypnutí jističe je 4 ms, při velmi příznivém průběhu napětí.


Vysvětlivka: pozice "O" je stav, kdy je jistič zapnutý a do zkratu jej dostáváme impulsem z vlastního elektrického okruhu (například vypínačem)
 

 


Graf č.2:
Průběh napětí a proudu při zkratu "CO" v závislosti na čase u jističe BONEGA® P-E-P 10 J (63 A)

kde jeden dílek na vodorovné ose = 1 ms

 

 

Z grafu č.2 vyplývá, že rychlost vypnutí jističe je 4,5 ms, při velmi příznivém průběhu napětí.

 

Vysvětlivka: pozice "CO" je stav, kdy je jistič vypnutý a zapíná se do zkratu, který je v samotném elektrickém okruhu

 


Graf č.3:
Průběh napětí a proudu při zkratu "CO" v závislosti na čase u jednoho z nejlepších konkurenčních jističů

kde jeden dílek na vodorovné ose = 1 ms

 

 

Z grafu č.3 vyplývá, že rychlost vypnutí jednoho z nejlepších konkurenčních jističů je 10 ms, což je více jak dvojnásobný čas oproti jističům BONEGA® P-E-P (graf č.4), navíc při velmi nepříznivém průběhu napětí.


Graf č.4:
Průběh napětí a proudu při zkratu "CO" v závislosti na čase u jističe BONEGA® P-E-P 10 J (63 A)

které je pro přesné srovnání provedeno ve stejném měřítku jako graf č.3

(jeden dílek = 1 ms)

 

 


ProductsAbout us | Customer support | Become our partner | Certificates & declarations | Contacts Site map

BONEGA spol. s r.o., Potoční 302, 696 66 Sudoměřice nad Moravou, Czech Republic, [email protected], tel. +420 605 518 724