Ultra-antimagnetické bytové vodoměry s bezdrátovým přenosem dat

       

   


Bezdrátové vodoměry BONEGA

základní Cíle vývoje

Cíle vývoje

Nezávislost zařízení na výměně vodoměru

Jednou z podstatných myšlenek při vývoji patentovaného technického řešení vodoměrů BONEGA® pro bezdrátový přenos dat byla jednoduchá a praktická úvaha, že oproti konkurenci by zařízení pro bezdrátový přenos mělo být zachováno na místě i v případě výměny samotných vodoměrů.

V praxi to znamená, že radiové zařízení je funkční 12 let, což je po několik metrologických, ze zákona povinných, cyklických  „cejchovacích“ výměn samotných vodoměrů (po 5 letech „přecejchování“ vodoměrů na teplou i studenou vodu + rezerva).

Jedno zařízení pro oba vodoměry

Dalším konstrukčním cílem bylo, aby jedna elektronická část sloužila současně pro dva vodoměry (na teplou i studenou vodu). Tím se podstatně snižuje materiálová náročnost a současně bezdrátové zařízení má zanedbatelný vliv na montážní rozměry, protože jeho převážná část je umístěna mimo vodoměry. Lze také volit postupné připojení, to je nejprve v době povinné výměny jeden vodoměr a po uplynutí další doby platnosti ověření vyměnit druhý vodoměr (toto ovšem vyžaduje v přechodném období jak fyzický, tak i bezdrátový odečet).

Dodatečná montáž na předpřipravené typy

Významným cílem bylo také to, aby montáž elektronické části byla možná i dodatečně na typy, které budou již předpřipravené pro snímací prvky. Tím umožní uživatelům odložit rozhodování o pořízení samotných bezdrátových přenosů dat.

Podstatné snížení nákladů na provoz a údržbu

Tato technická řešení přináší tak zákazníkovi v dlouhodobém horizontu ekonomickou výhodu v podobě velmi podstatného snížení nákladů na provoz a údržbu.

Jak se toto patentové řešení projeví v konkrétních úsporách?

  1. Pořízení bezdrátového přenosu dat lze provést efektivně = postupně . Zavedení tohoto systému nevyžaduje podmínku jednorázové výměny všech vodoměrů, zvláště když u některých ještě neuplynula původní doba platnosti ověření (4/6 let). Stačí si koupit předpřipravené typy a na elektronický přenos přejít až při další výměně (obvykle za 2 roky).
  2. Díky tomu, že předpokládaný provoz elektronického zařízení je až 12 let, pak se náklady na pořízení rozpočítají.
  3. Jedno elektronické zařízení obsluhuje dva vodoměry, čímž je jeho celková cena i ekologická zátěž nižší.

Popis systému

Na rozdíl od konkurence vodoměry BONEGA® netvoří záměrně jeden kompaktní celek spolu s vysílačem a přijímačem, ale je vytvořena zvlášť elektronická část a vodoměry jsou samostatně.

Na samotném vodoměru je umístěn ve snadno rozebíratelném a plombovatelném pouzdře pouze odnímatelný snímač otáček, který je velmi důkladně chráněný proti vnějším magnetickým vlivům. Samotné snímání je řešeno pomocí senzoru přes litrový ukazatel na vodoměru. Snímače jsou propojeny stíněným kabelem s elektronickou částí. Vše je velmi dobře chráněno proti vniku nečistot a vlhkosti.
Elektronická jednotka tak efektivně zaznamenává současně průtok u dvou bytových vodoměrů a zajišťuje jejich bezdrátový odečet.

Samotný odečet je prováděn pochopitelně bez nutnosti vstoupit do bytu. Technicky je toto řešeno pomocí mobilní jednotky sestávající z běžně dostupného kapesního počítače PDA a speciálního kapesního převodníku. Tyto jednotky mezi sebou komunikují pomocí bluetooth. Mobilní přijímač (převodník) pro odečet BT868 slouží k bezdrátovému příjmu dat ze snímače otáček na vodoměru.

Přijatá data předává přijímač přes bluetooth kanál odečítacímu (sběrnému) počítači, jímž je obvykle kapesní počítač PDA (nebo notebooku, netbooku, smartphone, sběrací centrály na LAN či GPRS), kde jsou přijatá data uchována a dále zpracována. Nejde tedy o jednoúčelové zařízení, ale o univerzální kapesní počítač, který může uživatel v průběhu roku používat i pro jiné účely.

Pro případné ověření chodu je zachováno také klasické mechanické počitadlo.

Maximální důraz je kladen na ochranu proti zneužití koncovým uživatelem (magnetická, mechanická odolnost, apod.).

Vysoká metrologická přesnost vodoměrů BONEGA® pro bezdrátový přenos dat je dána tím, že vycházení z léty prověřené konstrukce jedněch z nejpřesnějších vodoměrů v Evropě (viz. srovnání). Mají zcela mimořádnou citlivost na rozběh (reagují již na průtok menší než 6 litrů za hodinu), splňují podmínky EHS (vyšší přesnost měření), atd..

Topologie mobilního odečtu

Typologie mobilního odečtu

Topologie dálkového odečtu

Typologie dálkového odečtu   
 
 

Výrobky | Novinky | O firmě | Podpora prodeje | Kontakty

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302, Ing. Jana Janečková, [email protected], mobil: 604 207 548