Bytové vodoměry BONEGA® a příslušenství  

Technické parametry

Obsah stránky

1. Popis vodoměru

2. Části vodoměru a princip měření

3. Specifikace a všeobecné údaje

4. Hmotnosti vodoměrů, šroubení a rozměry krabiček a kartonů

5. Technické parametry elektronické části vodoměrů s bezdrátovým přenosem dat

1. Popis vodoměru

Vodoměr BONEGA® - S(A,e)/13 (20) nebo T(A,e)/13 (20) je jednovtokový lopatkový bytový vodoměr  s vnitřní hradítkovou regulací a suchoběžným počitadlem, s kolečkem pro fotometrické odečítání určený především na studenou i teplou pitnou vodu. Odečítat stav vodoměru na bubínkovém počitadle lze s přesností na 1 litr. Je vyroben v antimagnetické i unikátní ultraantimagnetické verzi. Ultraantimagnetická verze umožňuje také bezdrátový přenos dat..

 

Vysvětlivky:

 

S = standardně antimagnetický vodoměr na studenou vodu do teploty 30°C
T = standardně antimagnetický vodoměr na teplou vodu do teploty 90°C

 

 

SA = ultra-antimagnetický vodoměr na studenou vodu do teploty 30°C
TA = ultra-antimagnetický vodoměr na teplou vodu do teploty 90°C

SAe = ultra-antimagnetický vodoměr na studenou vodu do teploty 30°C umožňující bezdrátový přenos dat (elektronický)
TAe = ultra-antimagnetický vodoměr na teplou vodu do teploty 90°C umožňující bezdrátový přenos dat (elektronický)

 

Tyto bytové vodoměry jsou určeny pro měření průtoku a protečeného množství vody ve funkci pracovního měřidla stanoveného ve smyslu Zákona č. 505/1990 Sb. v platném znění.

 

Vodoměr  je konstruován na měření spotřeby vody zejména v bytech - pro instalaci do vodovodních potrubí pomocí  přípojek - šroubení, a to pro připojení potrubí jmenovité světlosti 15 mm (1/2 ") nebo 20 mm (3/4 ") a pro maximální krátkodobý provozní přetlak do 1,6 MPa.
 

2. Části vodoměru a princip měření


Jednovtokový suchoběžný vodoměr na teplou vodu typu BONEGA®  se skládá z měřicí mokroběžné části (lopatkového mechanického snímače průtoku) a suchoběžného indikačního zařízení (mechanického počítadla).

 

Mokroběžná část

Mokroběžná část vodoměru je tvořena mosazným tělesem s připojovacími závity. Těleso tvoří spolu s víkem měřící prostor, ve kterém se otáčí měřící rotor. Lopatkové kolo vodoměru s pěti lopatkami je uloženo ve dvou ložiscích. Protékající voda je usměrňována systémem dvou hradítek (spodní a horní) jejichž regulace se uskutečňuje otáčením horní hradítkové desky. Spojení mokroběžné části se suchoběžným počítadlem je uskutečněno prostřednictvím magnetické spojky. Vlastní počitadlo tedy není v přímém kontaktu s tekutinou.

 

Voda v systému protéká měřičem od vstupu, kde naráží na turbínu měřiče a způsobuje její rotaci a odtéká k výstupu. Pohyb turbíny je  přenášen magnetickou spojkou na počitadlo. Tímto řešením se předchází mechanickému propojení turbíny s počitadlem, které by jinak mohlo způsobovat okolo hřídelky úniky vody do prostoru mimo počitadla (odstraňuje se tímto zásadní nevýhoda mokroběžných vodoměrů). Turbína je tedy jedinou pohyblivou částí přicházející do přímého styku s vodou.
 

Suchoběžná část

Suchoběžná část vodoměru registruje a zobrazuje množství protečené vody na mechanickém principu. Indikační zařízení je tvořeno kombinací válečkového počítadla (5 řádů černých číslic zobrazujících proteklý objem v m3 a 3 řády červených číslic zobrazující desetiny, setiny a tisíciny m3) a kruhového ukazatele s červenou ručkou pro indikaci desetitisícin m3. Číslice zobrazující proteklý objem v m3 jsou vysoké 4 mm a pohybují se svisle nahoru, posun číslic je dokončen v okamžiku, kdy se číslice nejbližší nižší dekády mění z 9 na 0. Počitadlo je opatřeno růžicí pro optoelektronické (fotometrické) snímání otáček. Průhledný kryt a počitadlo je utěsněno "O" kroužkem, což zamezuje nežádoucímu orosování krytu a tím čitelnost údajů. Horní část vodoměru je navíc vybavena odklápěcím víčkem, které zabraňuje znečištění průhledného krytu z venčí.

 

Počitadlo je upevněno a utěsněno neodstranitelným plombovacím upínacím kroužkem v barvě červené pro teplé vodoměry a barvě modré pro studené vodoměry.

Vnější povrch tělesa je poniklován kvůli antikorozní odolnosti a lepšímu vzhledu, což je nejlepší ochrana proti korozi (vnitřní povrch tělesa není z hygienických důvodů záměrně poniklován).

Použití vodoměrů při stanovení poplatků za dodávku vody umožňuje zobjektivnit dodavatelsko-odběratelské vztahy a současně zvýšit zainteresovanost odběratele na hospodaření s vodou.

Srovnání s ostatními

Bytový vodoměr BONEGA  vyhovuje ISO 40 64.1, třídě B a ČSN 257801.

Na základě důkladného srovnání přesnosti měření nejprodávanějších suchoběžných vodoměrů v ČR dospěli Brněnské vodárny a kanalizace náhodným výběrem přímo z prodejen k závěru, že nejpřesnějším a nejcitlivějším vodoměrem ve své třídě jsou právě vodoměry BONEGA® . Prováděná měření ukázala, že by naše vodoměry mohly být bez problémů zařazeny i ve vyšší třídě C. Rozběh vodoměrů BONEGA®  začíná již při průtoku pod 6 l/hod, při čemž norma ČSN 257801 a ČSN 736622 požaduje u bytových vodoměrů třídy "B" rozběh při průtoku až 30 l/hod a u třídy "C"při průtoku 15 l/hod .


Svou nejvyšší přesností měření mohou vodoměry BONEGA® významně přispět k vyvrácení pochybností o přesnosti poměrového měření vody v bytech.

3. Specifikace a všeobecné údaje

Vodoměry BONEGA®

POPIS

JEDNOTKA

SPECIFIKACE A ROZMĚRY

Jmenovitá světlost DN

mm
palce
13
1/2"
20
3/4"

Přetěžovací průtok - stanovený normou

Qmax "Qs"- maximální špičková kapacita (krátkodobě – maximálně 1 hodina denně) – ve druhém limitu přesnosti musí být s max. chybou ± 2 %

m3/hod 3 5

Nominální průtok - stanovený normou

Qn - nominální (trvalý, obvyklý, jmenovitý) průtok - ve druhém limitu přesnosti musí být s max. chybou ± 2 %

m3/hod 1,5 2,5

Minimální průtok - stanovený normou

Qmin - první limit přesnosti musí být s chybou ± 5%

litrů/hod 30 50
Počátek měření (minimální rozběhový průtok) litrů/hod > 6 l  

Přechodový průtok - stanovený normou

Qt - druhý limit přesnosti musí být s max. chybou ± 2 %

litrů/hod 120 200

Max. provozní tlak v místě vodoměru

MPa 1,6

∆P při Qmax. (ztráta tlaku pri Qmax)

MPa 0,074 0,096

Kapacita počitadla

(maximální  odečítání)

m3 100 000

Hodnota dílku stupnice

(minimální  odečítání)

litry [dm3] 0,05

L1 - montážní stavební délka bez šroubení (při montáži je třeba ještě přičíst vůli pro těsnění)

mm 80/110 130
L2 - délka vodoměru s usazeným šroubením mm 170 205

L3 - délka vodoměru s neusazeným šroubením

mm 190 228
Délka závitu na šroubení mm 14 16
H(s) – výška bez plastového víčka pro standardní a v závorce pro antimagnetické provedení mm 68 (78)
H(a) – výška s plastovým víčkem pro standardní a v závorce pro antimagnetické provedení mm 75 (85)

B(š) – šířka bez platového víčka (s víčkem)

mm 75 (80)
Připojení vodoměru (D) palce G 3/4“ G 1“
Závitová přípojka na vodoměru (d) palce KG 1/2“ KG 3/4“

Hmotnost (bez přípojek = šroubení) pro standardní a v závorce pro antimagnetické provedení

kg 0,432 (0,587)/0,55 (0,70) 0,65(0,80)
Metrologická třída v horizontální poloze ISO B
Metrologická třída ve svislé poloze ISO B
Maximální provozní teplota pro studenou a teplou vodu S/T  °C 30/90
Impulsní číslo pulzy/litr 225 142,548
Počet otáček impulzního kolečka ot/100 litrů 1.125,00   712,74
Počet otáček turbíny při průtoku 100 l ot/100l 3.037,5 1.924,4
Jmenovitý objem pro jednu otáčku lopatkového kola cm3 32,922 51,964
Počet zubů turbína   ks 10 10
Počet zubů převodové kolo 1 ks 8/27 11/27
Počet zubů převodové kolo 2 ks  10/30 10/28
Počet zubů převodové kolo 3 ks  30   28/30
Obsah mědi v mosazném tělese vodoměru % 57 57
Srovnání antimagnetických parametrů

Typ vodoměru BONEGA®

Vzdávzdálenost působení magnetu od vodoměru

Hodnota podle normy EN 14154-3:2005+A1 Odolnost bytových vodoměrů BONEGA® Hodnoty normy
překračujeme o %
Hodnoty normy EN 14154-3:2005+A1. překračujeme
v násobcích
Standardně antimagnetické (S/T) 20 mm 10 kA/m až 16 kA/m* až o 160 % až 1,6 krát
Ultra antimagnetické (SA/TA) 20 mm 10 kA/m 94-130 kA/m* 940 - 1300 % 9,4 krát až 13 krát

4. Hmotnosti vodoměrů, šroubení a rozměry krabiček a kartonů

Antimagnetický bytový vodoměr na studenou vodu
Antimagnetický bytový vodoměr na teplou vodu

 

 

antimagnetické 1/2" a 3/4" bytové vodoměry BONEGA®

Objednávkový kód Světlost (mm-palce) Stavební délka (mm) Jmenovitý průtok Qn (m3/h) Netto (samotný bez balení) kg/ks Karton brutto kg/ks
1/2" BONEGA-S/13-80-1,5-B 13-1/2" 80 1,5 0,432 9,889
1/2" BONEGA-S/13-110-1,5-B 13-1/2" 110 1,5 0,55 12,210
3/4" BONEGA-S/20-130-2,5-B 20-3/4" 130 2,5 0,65 14,500
1/2" BONEGA-T/13-110-1,5-B 13-1/2" 80 1,5 0,432 9,889
1/2" BONEGA-T/13-110-1,5-B 13-1/2" 110 1,5 0,55 12,210
3/4" BONEGA-T/20-130-2,5-B 20-3/4" 130 2,5 0,65 14,500
Krabičky a kartony
samotná krabička pro 1/2"       0,035  
samotná krabička pro 3/4"       0,045  
samotný karton na 1/2"       0,510  
samotný karton na 3/4"       0,600  

Balení: v kartonu 20 ks vodoměrů jednotlivě balených v papírových značených krabičkách.

Rozměr kartonu pro 1/2" vodoměry - š. 27 cm x v. 19 cm x h. 45 cm

Rozměr kartonu pro 3/4" vodoměry - š. 31 cm x v. 19 cm x h. 45 cm

Rozměr krabičky pro 1/2" vodoměry - 120 x 85 x 80 mm

Rozměr krabičky pro 3/4" vodoměry - 140 x 85 x 80 mm

Ultra antimagnetický bytový vodoměr na studenou vodu

Ultra antimagnetický bytový vodoměr na teplou vodu

Ultra antimagnetické 1/2" a 3/4" bytové vodoměry BONEGA®
Objednávkový kód Světlost (mm-palce) Stavební délka (mm) Jmenovitý průtok Qn (m3/h) Netto (samotný bez balení) Karton brutto
1/2" BONEGA-SA/13-80-1,5-B 13-1/2" 80 1,5 0,587 13,092
1/2" BONEGA-SA/13-110-1,5-B 13-1/2" 110 1,5 0,70 15,355
3/4" BONEGA-SA/20-130-2,5-B 20-3/4" 130 2,5 0,80 17,540
1/2" BONEGA-TA/13-80-1,5-B 13-1/2" 80 1,5 0,587 13,092
1/2" BONEGA-TA/13-110-1,5-B 13-1/2" 110 1,5 0,70 15,355
3/4" BONEGA-TA/20-130-2,5-B 20-3/4" 130 2,5 0,80 17,540
Krabičky a kartony
samotná krabička pro 1/2"       0,040  
samotná krabička pro 3/4"       0,049  
samotný karton na 1/2"       0,555  
samotný karton na 3/4"       0,640  

Balení: v kartonu 20 ks vodoměrů jednotlivě balených v papírových značených krabičkách.

Rozměr kartonu pro 1/2" vodoměry - š. 27 cm x v. 21 cm x h. 45 cm

Rozměr kartonu pro 3/4" vodoměry - š. 31 cm x v. 21 cm x h. 45 cm

Rozměr krabičky pro 1/2" vodoměry - 120 x 95 x 80 mm

RRozměr krabičky pro 3/4" vodoměry - 140 x 95 x 80 mm


Ultra antimagnetický bytový vodoměr na studenou vodu s bezdrátovým přenosem dat

Ultra antimagnetický bytový vodoměr na teplou vodu s bezdrátovým přenosem dat

předpřipravené Ultra antimagentické vodoměry 1/2" a 3/4" bytové vodoměry BONEGA® pro bezdrátový přenos dat
Objednávkový kód Světlost (mm-palce) Stavební délka (mm) Jmenovitý průtok Qn (m3/h) Netto (samotný bez balení) Karton brutto
1/2" BONEGA-SAe/13-80-1,5-B 13-1/2" 80 1,5    
1/2" BONEGA-SAe/13-110-1,5-B 13-1/2" 110 1,5    
3/4" BONEGA-SAe/20-130-2,5-B 20-3/4" 130 2,5    
1/2" BONEGA-TAe/13-80-1,5-B 13-1/2" 80 1,5    
1/2" BONEGA-TAe/13-110-1,5-B 13-1/2" 110 1,5    
3/4" BONEGA-TAe/20-130-2,5-B 20-3/4" 130 2,5    
Krabičky a kartony
samotná krabička pro 1/2"       0,040  
samotná krabička pro 3/4"       0,049  
samotný karton na 1/2"       0,555  
samotný karton na 3/4"       0,640  

Balení:/b> v kartonu 20 ks vodoměrů jednotlivě balených v papírových značených krabičkách.

Rozměr kartonu pro 1/2" vodoměry - š. 27 cm x v. 21 cm x h. 45 cm

Rozměr kartonu pro 3/4" vodoměry - š. 31 cm x v. 21 cm x h. 45 cm

Rozměr krabičky pro 1/2" vodoměry - 120 x 95 x 80 mm

RRozměr krabičky pro 3/4" vodoměry - 140 x 95 x 80 mm

Mosazné šroubení s otvorem včetně těsnění (v sadě po dvou kusech)
Objednávkový kód Typy šroubení
1/2" BONEGA®- MS - OT Sada šroubení k 1/2 " vodoměrům (2 x 3/4" převlečná matice 30 mm s otvory pro možnost zaplombování, 2x nátrubek s šestihranem 20 mm, 2 x těsnění)
3/4" BONEGA®- MS - OT Sada šroubení k 3/4 " vodoměrům (2 x 1" převlečná matice 37 mm s otvory pro možnost zaplombování, 2x nátrubek s šestihranem 24 mm, 2 x těsnění)
Balení: sada jednotlivě balena v polyetylenovém sáčku. Hmotnost: 1/2" netto = 0,165 kg/sada, 3/4" netto = 0,274 kg/sada

Mosazné šroubení s "ouškem"včetně těsnění (v sadě po dvou kusech)
Objednávkový kód Typy šroubení
1/2" BONEGA®- MS - OU Sada šroubení k 1/2 " vodoměrům (2 x 3/4" převlečná matice 30 mm s "oušky" pro možnost zaplombování, 2x nátrubek s šestihranem 20 mm, 2 x těsnění)
3/4" BONEGA®- MS - OU Sada šroubení k 3/4 " vodoměrům (2 x 1" převlečná matice 37 mm s "oušky" pro možnost zaplombování, 2x nátrubek s šestihranem 24 mm, 2 x těsnění)
Balení: sada jednotlivě balena v polyetylenovém sáčku.

Hmotnost: 1/2" netto = 0,175 kg/sada, 3/4" netto = 0,285 kg/sada

Mosazné šroubení se zpětným ventilkem a s  otvorem včetně těsnění (v sadě po dvou kusech)
Objednávkový kód Typy šroubení
1/2" BONEGA®- MS - OT+ZV Sada šroubení k 1/2 " vodoměrům se zpětným ventilkem (2 x 3/4" převlečná matice 30 mm s otvory pro možnost zaplombování, 2x nátrubek s šestihranem 20 mm, 2 x těsnění)
3/4" BONEGA®- MS - OT+ZV Sada šroubení k 3/4 " vodoměrům se zpětným ventilkem  (2 x 1" převlečná matice 37 mm s otvory pro možnost zaplombování, 2x nátrubek s šestihranem 24 mm, 2 x těsnění)
Balení: sada jednotlivě balena v polyetylenovém sáčku.

Hmotnost: 1/2" netto = .......... kg/sada, 3/4" netto = ..... kg/sada

Technické parametry elektronické části vodoměrů s bezdrátovým přenosem dat

Jsou umístěny na samostatné stránce.


obchodní zástupce Ing. Jana Janečková mobil: + 420 604 207 548, email: [email protected], odbytové oddělení - Lenka Švirgová, tel. + 420 518 335 216, mobil: +420 734 346 996, email: [email protected], 696 66 Sudoměřice nad Moravou, Potoční 302 (areál ZD)

 


Výrobky | Novinky | O firmě | Podpora prodeje | Kontakty

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302, Ing. Jana Janečková, [email protected], mobil: 604 207 548