Antimagnetické bytové vodoměry BONEGA® a příslušenství  

Záruční podmínky

Na ½“ a ¾“ bytové vodoměry BONEGA® poskytujeme tyto záruky:

Tato záruční doba může být z důvodu postupné obchodní distribuce (to je než se vodoměr dostane ke konečnému uživateli) prodloužena. Tato výjimka však podléhá individuálnímu posouzení firmou BONEGA® a může být prodloužena nejdéle o 2 měsíce od data vyskladnění ze skladu firmy BONEGA®.

Záruka se vztahuje na to, že vodoměr neztratí po celou dobu svou funkci pro kterou je určen , a to při současném dodržení podmínek, která jsou přesně definovány dále v tomto textu.
 

Tato záruka podléhá následujícím podmínkám:

 1. Tato záruka se vztahuje výhradně na bytové vodoměry značky BONEGA® dodávané na český trh výhradně společností BONEGA, spol. s.r.o. 696 66 Sudoměřice 302 a to v provedení ½“ a ¾“ v neantimagnetickém i antimagnetickém s plastovými krytkami či bez nich. Vodoměry BONEGA® budou použity předepsaným způsobem pro určený účel a budou skladovány, instalovány a udržovány podle následujících pokynů.
   

 2. Tato záruka se nevztahuje na použití vodoměrů k jinému účelu měření než je měření průtoku pitné vody při současné instalaci vodoměru přímo v bytech a dále na vodoměry poškozené uživatelem (např. pádem). V takovém případě vám vodoměr za úplatu opravíme.
   

 3. Jakákoliv záruční reklamace týkající se těchto bytových vodoměrů BONEGA® musí být uplatněna ihned v průběhu záruční doby popsáním reklamace v písemné formě a předložením originálu potvrzení o nákupu, v němž musí být uvedeno jméno a adresa kupujícího, datum nákupu, celý název výrobku, výrobní číslo výrobku a zakoupené množství od společnosti BONEGA, spol. s.r.o. Současně musí být předložen záruční list s potvrzením prodejce a montážní firmy. Reklamující musí na požádání společnosti BONEGA, spol. s.r.o. umožnit prohlídku ještě neodinstalovaného, zaplombovaného vodoměru přímo na místě použití a  nebo po dohodě jeho vrácení společnosti BONEGA, spol. s.r.o.  ke zkouškám.
   

 4. Podmínky pro posouzení záruky:

 1. Podmínky pro uznání záruky bytového vodoměru:

 1. Společnost BONEGA, spol. s.r.o. si vyhrazuje právo na nezávislé prozkoumání příčiny jakéhokoliv poškození.
   

 2. Pokud bude reklamace na základě této záruky oprávněná, společnost BONEGA,  spol. s.r.o. poskytne v záruce a v rozsahu množství kupujícímu do 10 dnů opravu všech uznaných poruch vodoměru nebo poskytne náhradní výrobky.

Pokud nebude možné zajistit náhradní výrobky v přiměřené lhůtě, společnost BONEGA, spol. s.r.o. si může zvolit poskytnutí finanční náhrady původní zaplacené kupní ceny.

 1. Tato záruka bude jediným ručením společnosti BONEGA,  spol. s.r.o. za výrobky a veškeré další nároky na náhradu škody jsou vyloučeny. Tato záruka platí namísto veškerých jiných záruk  ( s výjimkou vlastnického práva), ať už písemných nebo ústních, statutárních vyslovených nebo implikovaných včetně jakékoliv záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro daný účel.
   

 2. Tyto záruční podmínky jsou platné na výrobky prodané od 1. 1. 2017 a jsou omezeny na bytové vodoměry prodávané společností BONEGA, spol. s.r.o. po tomto datu a nahrazují veškeré dříve vydané záruky na výše uvedené výrobky.

 

V Sudoměřicích nad Moravou dne 1.1.2017

 

Jednatelé společnosti

                                                                                                                                             Božena Janečková a Ing. Roman Hudeček


obchodní zástupce Ing. Jana Janečková mobil: + 420 604 207 548, email: [email protected], odbytové oddělení - Lenka Švirgová, tel. + 420 518 335 216, mobil: +420 734 346 996, email: [email protected], 696 66 Sudoměřice nad Moravou, Potoční 302 (areál ZD)


Výrobky | Novinky | O firmě | Podpora prodeje | Kontakty

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302, Ing. Jana Janečková, [email protected], mobil: 604 207 548