Elektroinstalační materiál a technika

Ekonomicky výhodné jističe BONEGA® EV-6J do 40A

Jističe BONEGA® EV jsou určeny především pro zákazníky s velkým důrazem na cenu. Přesto však mají v porovnání s konkurenčními  jističi ve stejné cenové kategorii nepřeberné množství praktických montážních a uživatelských výhod. Vysoce tak konkurují levným dovozům.

Přečtěte si srovnání 6 kA a 10 kA jističů
do 63 A dostupných na českém trhu!

Obsah stránky
Montážní výhody:

1. Blokační závora proti nesprávnému vložení vodiče

2. Svorky pro více vodičů

3. Zamezení rozevírání vidliček

4. Montážní popis přímo na tělese

5. Snadné připevnění i na rovnou plochu bez DIN lišty

6. Velké průřezy svorek

7. Mimořádně pevné provedení svorek

8. Zamezení vypadnutí šroubů ze svorek

9. Možnost propojení jističů pomocí jazýčkových i vidlicových lišt

10. Malé rozměry

11. Připojování vstupu nebo výstupu z obou stran

12. Vyjímečná pevnost tělesa jističe

13. Připevnění na DIN lištu s rozdílnou tloušťkou

14. Západka s krajní aretací

15. Možnost snadného propojení s dalšími přístroji

16. Úprava svorek proti mezifázovému zkratu

17. Možnost připojení hliníkových vodičů

 

Uživatelské výhody:

1. Uživatelský popis přímo na tělese

2. Barevné ovládací páčky

3. Vysoká provozní odolnost proti otřesům

4. Vyšší krytí samotného jističe

5. Možnost zaplombování páčky v poloze zapnuto i vypnuto

 

Obchodní výhody:

1. Velmi výhodná cena

2. Vysoká kvalita a spolehlivost

3. Rychlost dodávek do 48 hodin po celé ČR

4. Ochrana před zneužitím jističe

5. Dodávky přesně podle objednávek

6. Způsob balení a popis

7. Důkladná, několikanásobná výstupní kontrola každého jističe

8. Neanonymní výroba

9. Spolehlivě pracují při kmitočtu jak 50, tak 60 Hz

10. Mezinárodní certifikace

Další informace

Ceník ke stažení

Rozdíly mezi původní a novou řadou jističů EV

Technické parametry

Není jistič jako jistič: podrobné srovnání 6 kA a 10 kA jističů do 63 A

Katalog v PDF

Certifikáty

O krytí IP

Odborné dotazy

Kde nakoupit výrobky BONEGA

Dodavatelské podmínky

Jak nakupovat

 

Montážní výhody

blokační závora proti nesprávnému vložení vodiče

Již nikdy se vám nestane, že vodič
nebude správně připojen.

Svorka s blokační závorou

 

A                B              C

Pozice A - plně otevřená svorka

Pozice B - počátek svírání vodiče do svorky

Pozice C - částečně zatažená svorka, kdy je prostor pod svorkou postupně uzavírán blokační závorou

Konstrukce je založena na tom, že každá svorka má ve své pohyblivé spodní části takzvanou "plochou blokační závoru", která se při dotahování šroubu postupně vysunuje do prostoru pod svorkou. Zamezuje tak vsunutí vodiče pod třmen svorky (jak se to stává u jiných jističů),čímž by nedošlo k sevření vodiče do svorky.

 

Jedná se o unikátní řešení pro předcházení problémům při připojování vodičů k jističi, kdy při montáži není do svorky přímo vidět . Tento princip tedy zcela vylučuje možnost vsunout vodič omylem pod svorku, která by pak byla sice dotažena, ale bohužel bez vodiče. Pokud se na to u jiných jističů nepřijde ihned při montáži, dochází často ke skrytým reklamačním montážním závadám, které se mnohdy projevovaly až u uživatele (vodič mohl být sice v kontaktu se svorkou, ale při vyšším zatížení okruhu došlo doslova k vyhoření a tím k přerušení obvodu). Výrobcům rozvaděčů tak vznikaly nepříjemné dodatečné náklady na velmi "snadné" odstranění takových závad.


Toto řešení tedy nejen předchází reklamacím, ale také velmi zrychluje montáž a přispívá ke spolehlivosti.

Zpět na obsah

Svorky pro více vodičů

Spodní třmenové svorky jsou vyrobeny ve tvaru písmena "V" čímž umožňují důkladné sevření i více vodičů o různých průměrech.

 

Více informací: zavedení nových svorek

Zamezení rozevírání vidliček

Samotná hlavička šroubu není ve spodní částí rovná, ale cylindrická (kónus směrem dovnitř hlavičky), což způsobuje vtahování hmoty dvou vidliček směrem dovnitř a ne ven, jako tomu bylo doposud.

Spodek hlavičky má ostrý břit, který se zařeže do propojovací lišty znemožní její roztažení (naše celosvětově unikátní řešení).

 

Více informací: zavedení nových svorek

Zpět na obsah

Montážní  popis přímo na tělese

Montážní popis je vždy ve vhodném zorném úhlu.

Na každém tělese jsou dvě plošky o rozměrech o šířce 17,6 mm a výšce 5,7 mm.

 

Místa jsou volena tak, aby při uložení jističe v rozvaděči pod úrovní očí bylo možné použít horní popisovací plošku a při uložení nad úrovní očí spodní popisovací plošku.

Zpět na obsah

snadné připevnění i na rovnou plochu bez DIN lišty

Nebudete mít problém s upevněním ani ve starých rozvaděčích.

Především při opravách ve starých rozvaděčích oceníte možnost uchycení jističů BONEGA® P-E-P na rovnou plochu bez použití DIN lišty. Tato varianta nevyžaduje žádnou úpravu jističe.

 

Princip:

  1. Do rovné plochy našroubujte na požadované místo šroub s plochou hlavou a nechte jej 5 mm nedošroubovaný od plochy.
  2. Na takto připravený šroub nasuňte jistič, kde je k tomu účelu v horní části uzpůsobený výřez
  3. Ve spodní části zasuňte aretační západku do krajní "zavřené" polohy a otvorem v této západce jistič druhým šroubem připevněte k rovné ploše.

 Takto vytvořené spojení je neobyčejně pevné.

Zpět na obsah

velké průřezy svorek

Ani velký průřez vodiče vás nezaskočí.

V celém rozsahu hodnot jmenovitých proudů (až do 63 A) je možné použít vodič o průřezu až 35 mm2 pro plný vodič a 25 mm2 pro slaněný vodič. Samotný geometrický průřez svorek je však 50 mm2. Průřez 35 mm2 u všech jmenovitých hodnot jistě oceníte při montáži větších průřezů vodičů.

Odpadá tak nouzové řešení pomocí přídavných svorek, kde mohou vznikat přechodové odpory.

Zpět na obsah

mimořádně pevné provedení svorek

Ani při nadměrném namáhání nelze strhnout závit.

Pohyblivá svorka je vyrobena jen z jednoho kusu. Narozdíl od jiných jističů je spoj vyřešen přeplátováním a ne tzv. "puzzlovým spojem". Přes toto přeplátování prochází šroub, který tak má k dispozici dvojnásobnou závitovou délkou, což výrazně omezuje možnost porušení – „stržení“ závitu. Možnost roztržení při montáži je vyloučena i při překročení normou povoleného namáhání na krut (větším než 2 N.m).

 

Samotné třmenové svorky mají v dolní části ještě navíc příčné drážky, které zamezují povytažení vodiče ze svorky (po dotažení se vodič vryje do drážek) a současně omezují přechodové odpory (díky zvětšení přenosové plochy je upálení vodičů nemožné).

Zpět na obsah

zamezení vypadnutí šroubů ze svorek

Tvar obalu neumožňuje vypadnutí šroubů.

Otvor pro šroubovák v obalu jističe má menší průměr než průměr hlavy šroubu, a proto nemohou šrouby z tělesa jističe vypadnout.  Hlava šroubu je vyrobena tak, aby umožňovala dotažení pomocí křížového šroubováku typu POZIDRIVE i pomocí plochého.

Zpět na obsah

možnost propojení jističů pomocí jazýčkových i vidlicových lišt

Můžete si zvolit libovolný systém pro propojení svorek.

 

U řady jističů P-E-P lze použít jak vidlicové, tak i hřebenové (jazýčkové) normalizované propojovací lišty.

 

Názory na použití těchto dvou typů se však různí. viz. rozdíly mezi vidlicovými a hřebenovými propojovacími lištami

 

Jednopólové jističe lze propojit i tzv. "německých" způsobem a to speciální lištou bez izolace. Při tomto způsobu je nutné odlomit obě zábran