Dvoumodulové proudové chrániče s nadproudovou ochranou (15 kA): Odborné dotazy

       

   


Odborné dotazy k jednomodulovým RCBO

Pro zobrazení kompletní odpovědi klikněte na název otázky:

Proč se nedoporučuje testovat proudové chrániče „vadaskou“?

V praxi často dochází k mylnému očekávání, že spojení „modrého“ pracovního „N“ vodiče se „žlutozeleným“ zemnícím „PE“ vodičem v části vedení mezi proudovým chráničem a spotřebičem spolehlivě prověří kvalitu proudového chrániče. Opak je pravdou neboť na tento postup proudové chrániče totiž někdy zare...

Prosím o sdělení, zda se u jednomodulového proudového chrániče s nadproudovou ochranou pozná, jestli vypnul jako jistič nebo jako chránič. Způsob vyhledávání poruchy je dosti odlišný.

Požadovanou funkci: jestli proudový chránič s nadproudovou ochranou reagoval na zkrat či tepelné přetížení (funkce jističe) nebo reagoval na vyšší než povolený svodový proud (funkce proudového chrániče) máme zřejmě jako jediní v Evropě vyřešené jen u dvoumodulového přístroje: http://www.bonega.cz/go...

Prosím o sdělení, v jakém stavu se bude nacházet jednomodulový proudový chránič s nadproudovou ochranou typu BONEGA PEP-6PJe (6 kA) po výpadku a následném obnovení el. napětí. Ve Vaší dokumentaci je uvedeno „ Elektronický = funkčně závislý na síťovém napětí“, není však jasné, zdali po výpadku el. napětí zůstane v zapnutém stavu nebo po obnovení el napětí bude zapotřebí jeho zapnutí - důležité pro chod zařízení, která musí zůstat v provozu i po výpadku a opětném obnovení napájení.

Jednomodulový proudový chránič s nadproudovou ochranou typu BONEGA PEP-6PJe (6 kA) se bude nacházet po výpadku a následném obnovení el. napětí stále v pozici zapnuto. Popis „Elektronický = funkčně závislý na síťovém napětí“ znamená vyjádření principu vnitřního fungování podle normy (zjednodušeně lz...

Mohou se Vaše 2P RCBO "chráničojističe" označené PEP-15PJ používat i na nižší střídavé napětí než 230V?

Ano, mohou. Pro funkci jističe není rozhodující napětí, ale proud a také proudový chránič magnetický (nezávislý na síťovém napětí) bude funkční například i při AC napětí jen 24V. Pozor však na 1P RCBO označené jako PEP-6PJe nebo PEP-10PJe ve kterých jsou použity proudové chrániče na elektronickém pr... 
 

 


Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216