Dvoumodulové proudové chrániče s nadproudovou ochranou (15 kA): Montážní pokyny

       

   


1. PROPOJENÍ JEDNOMODULOVÝCH RCBO NAVZÁJEM S PŘEDŘAZENÍM VYPÍNAČE 1P+N NEBO 3P+N POMOCÍ SPECIÁLNÍCH PROPOJOVACÍCH LIŠT

Z pohledu bezpečnosti, produktivity práce i spolehlivosti spojů je ideální řešení propojení pomocí speciálních lišt s možností předřazení vypínačů 1P+N nebo 3P+N

Pro větší srozumitelnost jsou k dispozici na našem YouTube dvě videa, která ukazují, jak jednomodulové chráničojističe tímto způsobem propojit při jednofázovém a třífázovém zapojení:

K propojení těchto vypínačů a navazujících jednomodulových přístojů (RCBO) PEP 6PJe slouží tyto speciální lišty v různých provedeních:

Konstrukční přednosti lišt:

 • Využití k připojení předřazených přístrojů (např. vypínačů 1P+N a 3P+N) z leva
 • Lišty s vidlicemi z leva se připojují např. do vypínačů 1P+N a 3P+N do horních svorek čímž zůstávají u těchto předřazených přístrojů volné třmenové svorky k pohodlnému připojení vodičů například pro rozvody do další řady, atd.
 • Maximální proudová zátěž na každý pás vidlice samostatně je pro průřez 10 mm2 65A a pro 16 mm2 80A
 • Standardně jsou dodávané v celkové délce 12 a 18 modulů
 • Z důvodu funkčnosti testovacího tlačítka je nutné dávat přívody výhradně z horní strany (speciální propojovací lišty k tomu i nutí) Propojovací lišty uložené do přístrojů z horní strany umožňují snadněji odvádět sálavé teplo z lišty do volného prostoru a nikoli do přístroje (zamezuje se tak tepelnému ovlivňování bimetalu u tepelné spouště v jističové části, což by způsobilo zbytečnou a předčasnou reakci tepelné spouště). · Více fázové propojovací lišty zajišťují také rovnoměrnější "rozfázování".

A. Při jednofázovém přívodu jsou na začátku těchto speciálních lišt dvě vidličky, které zapadnou do horní části svorek dvoumodulového vypínače 1P+N. Za nimi pak následují kontakty hřebenové, které střídavě vedou fázi a „N“ a zapadají do jednomodulových RCBO přístrojů PEP 6PJe. Po přivedení fáze a „N“ vodiče do spodních třmenových svorek vypínače 1P+N se tak fáze a „N“ automaticky rozvádí přes vypínač a lištu do všech dalších navazujících RCBO přístrojů. V případě požadavku lze pravý případně neobsazený konec lišty zkrátit nebo ponechat jako rezervu. Na volné fázové jazýčkové (hřebenové) kontakty jsou určeny bezpečnostní krytky.

B. Při třífázovém přívodu jsou na začátku těchto speciálních lišt čtyři vidličky, které zapadnou do horní části svorek čtyčmodulového vypínače 3P+N. Za nimi pak následují kontakty hřebenové, které střídavě vedou fázi L1,L2,L3 a „N“ a zapadají do jednomodulových RCBO přístrojů PEP 6PJe. Po přivedení 3 fází a „N“ vodiče do spodních třmenových svorek vypínače 3P+N se tak fáze L1,L2,L3 a „N“ automaticky rozvádí přes vypínač a lištu do všech dalších navazujících RCBO přístrojů. V případě požadavku lze pravý případně neobsazený konec lišty zkrátit nebo ponechat jako rezervu. Na volné fázové jazýčkové (hřebenové) kontakty jsou určeny bezpečnostní krytky.

Příklady propojení

a) jednofázové - vypínač 1P+N a 5 kusů 1P RCBO s rezervou pro dalších 5 kusů 1P RCBO = 12 modulová lišta se dvěma vidličkami pro vypínač 1P+N a s 2 x 10 hřebeny pro 10 ks 1P RCBO:

Čtyřpólový proudový chránič a jističe DPN

Čtyřpólový proudový chránič a jističe DPN

Horní pohled na 4P lištu

Pohled shora

b) třífázové - vypínač 3P+N a 9 kusů 1P RCBO s rezervou pro dalších 5 kusů 1P RCBO = 18 modulová lišta se čtyřmi vidličkami pro vypínač 3P+N a s 2 x 14 hřebeny pro 14 ks 1P RCBO:

Čtyřpólový proudový chránič a jističe DPN

Čtyřpólový proudový chránič a jističe DPN

Horní pohled na 4P lištu

Pohled shora

c) třífázové - jen 3P vypínač a 9 kusů 1P RCBO s rezervou pro dalších 6 kusů 1P RCBO = 18 modulová lišta se třemi vidličkami pro vypínač 3P a s 2 x 15 hřebeny pro 15 ks 1P RCBO:

Čtyřpólový proudový chránič a jističe DPN

Horní pohled na 4P lištu

Pohled shora

Poznámky:

 • v případě velkého průřezu přívodního pracovního vodiče „N“ je třeba použít k napojení pomocnou přídavnou svorku
 • vlastní třmenové svorky 1P RCBO mají průřez: 5,1 mm x 6,5 mm = 33 mm2
 • nabízené přídavné svorky (bílá = fázová, modrá = střední pracovní vodič "N") mají průřez hřebenu 4,3mm x 2 mm
 • přídavné svorky mají pak pro přípojné vodiče průřez 6 až 25 mm2
 • přídavné svorky jsou k dispozici s podélným i příčným vstupem

2. PROPOJENÍ JEDNOMODULOVÝCH RCBO JEN NAVZÁJEM POMOCÍ BĚŽNÝCH JAZÝČKOVÝCH (HŘEBENOVÝCH) PROPOJOVACÍCH LIŠT.

Jde o méně praktičtější řešení spočívající jen v propojení jednomodulových přístrojů (1P RCBO) PEP 6PJe navzájem. K takovému řešení slouží běžně dostupné hřebenové (pozor ne vidlicové), které musí mít hřebenové kontakty na okraji izolace lišty ( tedy ne středové verze). K dispozici jsou klasické hřebenové (jazýčkové) propojovací lišty v délce 1m s 57 kontakty s bílou nebo modrou izolací (viz. propojovací lišty). Jedna z lišt pak rozvádí jednu, dvě nebo tři fáze a druhá „N“.

Při jednofázovém přívodu lze použít dvě proti sobě vložené jednofázové jazýčkové (hřebenové) lišty. Pro odlišení je vhodné pro propojení „N“ zvolit lištu s modrou izolací a pro fázovou s bílou izolací. Oddělené lišty tak propojí v řadě jednomodulových přístrojů zvlášť fázi a zvlášť „N“. Přívod fáze a „N“ lze v případě menšího průřezu vodiče vyřešit tak, že se vloží do třenové svorky k jazýčkovému (hřebenovému) kontaktu ještě vodič. Vlastní třmenové svorky kombinovaného přístroje mají průřez: 5,1 mm x 6,5 mm = 33 mm2 V případě požadavku lze přečnívající konec lišty zkrátit nebo ponechat jako rezervu. Na volné fázové jazýčkové (hřebenové) kontakty jsou určeny bezpečnostní krytky.

Při třífázovém přívodu lze použít proti sobě vloženou jednu jednofázovou jazýčkovou (hřebenovou) lištu a jednu třífázovou jazýčkovou (hřebenovou) . Pro odlišení je vhodné k propojení „N“ zvolit jednofázovou lištu s modrou izolací a pro třífázovou s bílou izolací. Oddělené lišty tak propojí v řadě jednomodulových přístrojů zvlášť fáze L1,L2,L3 a zvlášť „N“. Přívod fází a „N“ lze v případě menšího průřezu vodiče vyřešit tak, že se vloží do třenové svorky k jazýčkovým (hřebenovým) kontaktům ještě vodiče. Vlastní třmenové svorky kombinovaného přístroje mají průřez: 5,1 mm x 6,5 mm = 33 mm2. V případě požadavku lze přečnívající konec lišty zkrátit nebo ponechat jako rezervu. Na volné fázové jazýčkové (hřebenové) kontakty jsou určeny bezpečnostní krytky.

Při dvoufázovém přívodu lze použít proti sobě vloženou jednu jednofázovou jazýčkovou (hřebenovou) lištu a jednu dvoufázovou jazýčkovou (hřebenovou) lištu . Pro odlišení je vhodné k propojení „N“ zvolit jednofázovou lištu s modrou izolací a pro dvoufázovou s bílou izolací. Oddělené lišty tak propojí v řadě jednomodulových přístrojů zvlášť fáze L1,L2 a zvlášť „N“. Přívod fází a „N“ lze v případě menšího průřezu vodiče vyřešit tak, že se vloží do třenové svorky k jazýčkovým (hřebenovým) kontaktům ještě vodiče. Vlastní třmenové svorky kombinovaného přístroje mají průřez: 5,1 mm x 6,5 mm = 33 mm2. V případě požadavku lze přečnívající konec lišty zkrátit nebo ponechat jako rezervu. Na volné fázové jazýčkové (hřebenové) kontakty jsou určeny bezpečnostní krytky.

 

Poznámka: pokud průřez vodiče neumožňuje jeho „přiložení“ do třmenové svorky k jazýčkovému (hřebenovému) kontaktu, tak lze přívod vyřešit pomocí přídavné svorky o šířce kontaktu 4,3 mm a délky 32 mm. Lze je zase volit v barvě modré nebo bílé. Na výběr jsou k dispozici s podélným nebo příčným napájením.

3. PROPOJENÍ JEDNOMODULOVÝCH RCBO POMOCÍ „KLEMOVÁNÍ“.

Z pohledu pracnosti, bezpečnosti i spolehlivosti spojů je to „prodrátování“ nejméně vhodné řešení, při kterém se propojují svorky pomocí izolovaných vodičů. Toto řešení najde využití především pro připojení jen jednoho či několika málo přístrojů.Například dle následujícího schématu.

Ilustrační foto propojení jističů DPN s ostatními přístroji

Poznámky k 1P přístroji RCBO:

 • z každé strany přístroje jsou dvě svorky pro vstup/výstup fáze a pro vstup/výstup středního pracovního vodiče "N". Obě svorky nejsou ve stejné rovině, ale jsou záměrně výškově odsazené, což umožňuje rychlejší a snadnější propojování několika přístrojů mezi sebou pomocí hřebenových lišt a přispívá také k vyšší bezpečnosti samotného spojení
 • podmínkou funkčnosti u těchto přístrojů je přívod s hora, což zdůrazňují na přístroji i šipky


 
 

Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216