Dvoumodulové proudové chrániče s nadproudovou ochranou (15 kA): Technické parametry

       

   


Pohled dovnitř přístrojePohled do rozebrané levé poloviny přístroje.


Pohled do rozebrané pravé poloviny přístroje.

Rozměrové schéma

Schéma RCBO 15 kA    

 • celková výška tělesa 81 mm + vyčnívající západka v pracovní poloze: 5,2 mm
 • výška opěrné části svorky pro uložení vidlicové propojovací lišty od DIN lišty je 33,0 mm
 • výška horní opěrné části svorky od DIN lišty je 19 mm.
 • celková hloubka od západky včetně páčky ve vypnuté poloze 73,23 mm
 • celková hloubka od DIN lišty včetně páčky ve vypnuté poloze 67,23 mm
 • celková hloubka od DIN lišty po povrch 61,6 mm
 • celková hloubka od DIN lišty po povrch svorkové části 43,8 mm
 • výška ovládací části 45 mm
 • hloubka opěrné části svorky pro uložení vidlicové propojovací lišty od DIN lišty 33,0 mm
 • šířka: 17,8 mm
 • horní uživatelská popiska: šířka 23,5 x výška 6,2 x tloušťka 0,3 mm
 • dolní a horní montážní popiska (B) šířka 12,7 x výška 4,0 x tloušťka 0,5 mm

Charakteristika

Kombinované přístroje - proudové chrániče s nadproudovou ochranou (chráničojističe) 1P RCBO BONEGA® řady PEP 6PJe  zajišťují odpojení, spínání a ochranu elektrických obvodů proti zemním poruchovým proudům, čímž zajišťují i protipožární ochranu a současně funkci jističe - tj. ochranu proti zkratu a tepelnému přetížení.

 

Mají elektronické vyhodnocení pro reakci vypnutí na zvýšený reziduální proud, která pracuje závisle na síťovém napětí a automaticky rozpojí obvod při zemním poruchovém proudu mezi fází a zemí = větším než jmenovitý reziduální proud I/\n.

 

Tento typ RCBO odpojuje i pracovní vodič. Ovládání středního (pracovního) vodiče "nuláku" probíhá tak, že při zapínání dojde nejprve k sepnutí "N" a pak teprve fáze a při vypínání dochází nejdříve k odpojení fáze a pak teprve "N" . Je to z důvodu vyšší bezpečnosti. "N" obvod tak chrání již od první fáze sepnutí až do skončení vypnutí.

 • standardní typ pro běžné použití v domovních a průmyslových instalací do 63 A, charakteristiky B, C, D, AC 230/400V (nejsou selektivní)
 • pro ochranu živých částí (I/\n≤30mA)
 • pro ochranu neživých částí (budov, strojů apod., před vznikem požáru nebo zkratu), při snížení izolační
  schopnosti elektrických zařízení (I/\n≥100mA a 300mA)
 • jsou konstruované na práci se střídavým proudem
 • jsou vybaveny signalizací poruchy pomocí středové polohy páčky:
 • mají možnost napojení příslušenství jako jsou signalizační kontakty, podpěťové spouště, napěťové spouště atd.
 • barevná indikace zapnutého a vypnutého stavu
 • jsou vybaveny testovacím tlačítkem
 • jsou vyrobeny podle normy IEC 61009-1
 • odpovídají vypínací schopnosti 6 000 A
 • 36 měsíců záruka

Tyto proudové chrániče lze s výhodou propojovat s jističi BONEGA pomocí propojovacích lišt.

Signalizace poruchy pomocí polohy páčky

Na první pohled lze odlišit vypnutí uživatelem nebo reziduálním proudem případně zkratem či tepelným přetížením.

 

V případě vypnutí kombinovaného přístroje BONEGA® PEP 6PJe  uživatelem se páčka přesune z nejhornější polohy (3 = ON) do krajní spodní polohy (2=OFF). Opětovné sepnutí je pak přímé z polohy OFF do polohy ON.

 

POZOR:

 

Kombinovaný přístroj BONEGA® proudový chránič s nadproudovou ochranou PEP 6PJe (chráničo jistič)  dokáže jako PRVNÍ NA SVĚTĚ signalizovat poruchu v obvodu způsobenou zkratem, tepelným přetížením nebo reziduálním proudem nad povolenou mez. Páčka v takovém případě spadne pouze do středové polohy. Při posunování páčky nahoru neklade žádný odpor a může vyvolat dojem vadné mechaniky.

 

NEJEDNÁ SE VŠAK O PORUCHU !!!

 

Tento stav má za úkol vizuálně upozornit uživatele, že ochranný systém musel reagovat na vnější negativní událost. V takovém případě je třeba hledat příčinu.

 

Obnovit činnost kombinovaného přístroje lze pak tímto postupem:

 

a) ovládací páčku je nutné ze středové polohy nejprve přesunout do spodní polohy (na obrázku poloha 2). Při tomto přesunutí se musí překonat malý odpor, který klade vnitřní mechanika. Dochází doslova k přesmyknutí (cvaknutí) mechanizmu. V této spodní poloze je teprve mechanika připravena k opětovnému sepnutí.

 

b) ze spodní polohy se po té páčka přesune do nejhornější polohy (na obrázku poloha 3). Při tomto pohybu je již kladen obvyklý odpor, který je známý při běžném zapínání přístroje.

Tato funkce je také výhodná pro elektro údržbáře, kteří tak dokážou rychle zjistit, zda k vypnutí došlo svévolně obsluhou (vynucená "přestávka" = předstírání poruchy) nebo skutečnou poruchou.

Technické údaje

Bezpečnostní parametry
Rychlost vypnutí (viz. oscilogramy): 3 až 5 ms, a to při maximální zátěži v 6 kA vypínací schopnosti (rovná se téměř rychlosti vypnutí u klasické tavné pojistky)
Vypínací schopnost (jmenovitá zkratová i provozní) podle normy ČSN EN 60898 při 230/400V AC do hodnoty jmenovitého proudu a charakteristiky 6  kA (jmenovitá zkratová i provozní) až do 63A v charakteristice B,C, D
Třída omezení energie: 3 až do hodnoty 63A jmenovitého proudu v charakteristice D
Max. předřazená pojistka proti zkratu: 80 A gG
Bezpečnostní signalizace stavu kontaktů: optická signalizace skutečného stavu kontaktů (nezávislé na poloze páčky) pomocí červeného/zeleného terčíku s průhledným krytem
Stupeň krytí ze všech stran pro samotný přístroj (vyšší ochrana obsluhy) IP 20 pro samostatný přístroj (ze všech stran) - svou konstrukcí chrání před nebezpečným dotykem prstem a před vniknutím cizích malých předmětů, před vniknutím vody je bez ochrany (proti vodě je třeba ochranu řešit až vlastní konstrukcí skříně rozvaděče)

IP 40 pro vestavěný přístroj - svou konstrukcí chrání před nebezpečným dotykem i nástrojem a před vniknutím cizích velmi drobných předmětů, před vniknutím vody je bez ochrany (proti vodě je třeba ochranu řešit až vlastní konstrukcí skříně rozvaděče)
Odpínaní středního vodiče "N": Ano. Ovládání středního (pracovního) vodiče "nuláku" probíhá tak, že při zapínání dojde nejprve k sepnutí "N" a pak teprve fáze a při vypínání dochází nejdříve k odpojení fáze a pak teprve "N" . Je to z důvodu vyšší bezpečnosti. "N" obvod tak chrání již od první fáze sepnutí až do skončení vypnutí.
Montážní parametry
Provozní (montážní) poloha: libovolná
Montážní teplota: - 20°C až +55°C
Upevnění přístroje: a) rychloupínacím unikátním patentním mechanismem (plastová západka s aretací v krajních polohách) na nosnou DIN lištu EN 50022 o šířce 35 mm s rozdílnou tloušťkou
b) na rovnou plochu pomocí dvou šroubů
c) přístroj má ze spodní strany blokaci proti naklápění na DIN liště při dotahování svorek (svislá stabilizace přístroje na DIN liště)
Vyjmutí z DIN lišty: z řady již propojených přístrojů pomocí vidličkové nebo hřebenové propojovací lišty lze přístroje vyjmout bez nutné celkové demontáže propojovací lišty (max. s mírným průhybem lišty v případě horního propojení), umožňuje to vysunutí unikátního pomocného patentního mechanismu
Možnost připojení hliníkových vodičů Ano (Al/Cu) Viz. prohlášení (přístroj má postříbřené svorky)
Přívodní třmenové svorky a jejich připojitelnost: s blokací proti nesprávnému vložení vodiče (pomocí závory, která je součástí třmenové svorky) spodní část ve tvaru písmene "U", což umožňuje napojení více vodičů o různém průměru spodní pohyblivá i horní pevná část svorky má příčné drážkování (pevnější spojení na větší přechodové ploše)

• průřez (š.xv.) : 4x (5,1 x 6.5 mm) = 33 mm2
• obvyklá připojitelnost: 16 mm2 plný vodič, 11 mm2 slaněný vodič
• délka závitu šroubu v třmenové svorce je 2,0 mm
• svorka je vyrobena z jednoho kusu plechu a je spojena přeplátováním (zamezení roztržení svorky)
• šroub má zamezení proti vypadnutí pro případ vyšroubovaní ze závitu svorky
• poloha svorky umožňuje připojení dvou propojovacích hřebenových lišt
Krytí svorek: IP 20
Hlava šroubu: kombinace dvojitého křížování (tzv. POZIDRIVE) a příčné drážky pro plochý šroubovák
Max. dotahovací moment svorek: 2 Nm
Přívod proudu (připojení vstupu pro AC): výhradně shora
Čelní uživatelský popis plocha na čelní straně přístroje (lze popisovat přímo na plast přístroje nebo na předem připravené popisky) popis je pod průhledným odklápěcím krytem rozměry: šířka 15,4 x výška 6,2 x tloušťka 0,3 mm, materiál: obyčejný kancelářský papír nebo samolepící, předepsané popisky, které lze uživatelem doplňovat jsou volně ke stažení (ve formátu DOC) na www.bonega.cz
Montážní popis na čelní straně ve dvou místech = výhoda čitelnosti při různém výškovém uložení přístrojů (u otvoru pro šroub) dolní a horní montážní popiska má tyto rozměry: šířka 12,7 x výška 4,0 x tloušťka 0,5 mm předepsané popisky, které lze uživatelem doplňovat jsou volně ke stažení (ve formátu DOC) na www.bonega.cz
Aplikační parametry
Počet pólů: 1
Typ: AC
Jmenovité proudy: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Jmenovitý reziduální proud IΔn: 30, 100, 300 mA
Provedení v charakteristikách: B,C,D s fixním nastavením
Charakteristika: B (resp. L), dříve také "V". Nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 3 ln až 5 ln. Slouží především pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která nezpůsobují proudové rázy (světelné a zásuvkové obvody atd.)
C (resp. U), dříve také "K". Nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 5 ln až 10 In. Slouží především pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která způsobují proudové rázy (žárovkové skupiny, motory atd.)
D (resp. M), dříve také "-----". Nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 10 ln až 20 In. Slouží především pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která způsobují vysoké proudové rázy (transformátory, 2-pólové motory, motory s těžkým rozběhem, obvody s velkými indukčnostmi, atd.)
Jmenovité napětí: 1P 230 V 50/60 Hz
Minimální provozní napětí Umin 12 V AC
Maximální provozní napětí Umax 253/440 V AC
Příslušenství: pomocné signalizační kontakty, podpěťové vypínací spouště, napěťové vypínací spouště, atd…
Provozní teplota okolí: - 5 °C až +40 °C podle nařízení ČSN EN 60898
Kalibrační teplota: +30 °C podle ČSN (po dohodě lze i jinak)
Funkčnost při 50 i 60 Hz: ano
Princip proudového chrániče: Elektronický = funkčně závislý na síťovém napětí.
Poznámka: po výpadku napájení sítě a opětovném obnovení zůstává přístroj stále v pozici zapnuto
Provozní parametry
Kontakty: mžikové spínání kontaktů zamezující opalování kontaktů (prodlužujíce elektrickou i mechanickou životnost přístroje)
Testování: každého kusu při výrobě
Odvod tepla: odvětrání "komínovým efektem" pomocí drážek mezi jednotlivými moduly (zvyšuje provozní stabilitu a spolehlivost)
Životnost mechanická: >= 10 000 cyklů (zapnutí a vypnutí)
Životnost elektrická: >= 10 000 cyklů (zapnutí a vypnutí)
Vyráběny podle normy: IEC 61009-1
Záruka 3 ROKY
Uživatelské a obchodní parametry
Signalizace poruchy pomocí středové polohy páčky
Chráněná signalizace stavu kontaktů: zakrytovaná průhledným krytem proti nežádoucímu mechanickému zablokování zvenčí a zamezení neoprávněným reklamacím
Kontrola konečným uživatelem: testovacím tlačítkem 1x za 6 měsíců
Platné patenty (počet): ano (1)
Popis - patent 1: vypínací mechanizmus
Skladovací teplota: – 40°C až + 85°C
Průmyslová ochrana: přístroj je chráněn jako průmyslový vzor
Rychlost dodání v pracovních dnech: do 48 hodin 


 
 

Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216