Modulové přístroje BONEGA P-E-P» Proudové chrániče elektronické BONEGA® PEP do 63A

Provozní, zkušební a montážní pokyny k elektronickým proudovým chráničům BONEGA P-E-P do 63 A

PROVOZNí a zkušební pokyny

Signalizace poruchy

Proudové chrániče elektronické BONEGA® řady PEP-10P63e do 63A mají jako první na světě signalizaci poruchy pomocí středové polohy ovládací páčky (tímto způsobem tak reagují na poruchy v elektrickém okruhu).

 

 

V případě vypnutí proudového chrániče  uživatelem se páčka přesune z nejhornější polohy (3 = ON) do krajní spodní polohy (2=OFF). Opětovné sepnutí je pak přímé z polohy OFF do polohy ON.

 

POZOR:

 

Proudový chránič BONEGA dokáže jako PRVNÍ NA SVĚTĚ signalizovat poruchu v obvodu způsobenou překročení povolené hranice reziduálního proudu. Páčka v takovém případě spadne pouze do středové polohy. Při posunování páčky nahoru neklade žádný odpor a může vyvolat dojem vadné mechaniky.

 

NEJEDNÁ SE VŠAK O PORUCHU PROUDOVÉHO CHRÁNIČE !!!

 

Tento stav má za úkol upozornit uživatele, že ochranný systém chrániče musel reagovat na vnější událost (zvýšený reziduální proud). V takovém případě je třeba hledat příčinu. Pokud je páčka ve spodní vypnuté poloze, pak se jedná o vypnutí samotným uživatelem.

 

Obnovit činnost proudového chrániče lze pak tímto postupem:

 

a) ovládací páčku je nutné ze středové polohy nejprve přesunout do spodní polohy (na obrázku poloha 2). Při tomto přesunutí se musí překonat drobný odpor, který klade vnitřní mechanika. Dochází doslova k přesmyknutí (cvaknutí) mechanizmu. V této spodní poloze je teprve mechanika připravena k opětovnému sepnutí.

 

b) ze spodní polohy se po té páčka přesune do nejhornější polohy (na obrázku poloha 3). Při tomto pohybu je již kladen obvyklý odpor, který je známý při běžném zapínání přístroje.

Tato funkce je také výhodná pro elektro údržbáře, kteří tak dokážou na první pohled odlišit, zda k vypnutí došlo svévolně obsluhou (vynucená "přestávka" = předstírání poruchy) nebo skutečnou poruchou (překročení povolené hranice reziduálního proudu).

Zkušební pokyny

  1. Před uvedením do provozu je nutné přezkoušet správnou funkci proudového chrániče pomocí zabudovaného zkušebního tlačítka (při stisknutí zkušebního tlačítka musí proudový chránič vypnout).
  2. Kontrolu funkce proudového chrániče pomocí zabudovaného zkušebního tlačítka je třeba opakovat 2x ročně (při stisknutí zkušebního tlačítka musí proudový chránič vypnout).
  3. V případě nevypnutí je proudový chránič vadný a musí se neprodleně vyměnit.

základní Montážní pokyny

1. Upevnění

je možné provést dvojím způsobem:

2. Směr připojení a pracovní poloha

Směr připojení i pracovní poloha proudových chráničů  BONEGA® řady PEP-10P63e do 63A je libovolná.

3. Logické montážní sestavování v rozvaděči s N vodičem vlevo

Při konstrukci proudových chráničů BONEGA řady P-E-P se vycházelo z této (v Evropě nyní prosazované) logiky připojování, která urychluje montáž

Na tuto logiku navazují také další přístroje BONEGA a to sestavy:

Schéma zapojení elektronických proudových chráničů

4. Připojování příslušenství

Spojení je vyřešeno z levé strany proudového chrániče. Propojení s příslušenstvím se provádí následujícím způsobem:

  1. Podle typu příslušenství odlepte šedou samolepící destičku překrývající propojovací otvor na levé straně (nehtem, šroubovákem).
  2. Nastavte proudový chránič do polohy vypnuto.
  3. Jednoduchým „zaklapnutím“ bez použití nástrojů připojte příslušenství k chrániči.

Na proudové chrániče BONEGA řady P-E-P lze navázat tyto příslušenství:

5. Uživatelské a montážní popisky

Ke stažení:

6. Provozní prostředí

Proudové chrániče jsou určeny pro použití v suchém a bezprašném prostředí.

 

 

Více na stránce: Proudové chrániče BONEGA® PEP-10P do 63A

 

Katalog výrobkůCeník ke stažení (doporučené koncové ceny)Kde nakoupit?Vyžádat schůzkuSrovnání 6 kA a 10 ka jističů do 63 A na českém trhuPřidejte svůj nápad!


odbytové oddělení - paní Adriana Jamná, tel. 518 335 216, mobil: 732 834 610, email : [email protected], 696 66  Sudoměřice nad Moravou 302, jednatel společnosti ing. Roman Hudeček, mobil: 603 542 347, [email protected]


Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216