Dvoumodulové proudové chrániče s nadproudovou ochranou (15 kA): Montážní pokyny

       

   


Schéma zapojení

Zapojení RCBO

Montážní pokyny

  1. Upevnění se provede na lištu DIN EN 50022.
  2. RCBO mohou být použity jen v suchém a bezprašném prostředí.
  3. Horní část svorky umožňuje nasunutí vidlic (např. propojení pomocí vidlicových lišt)  a spodní část svorky slouží k napojení vodičů nebo hřebenových (jazýčkových lišt) .
  4. Přívody jsou možné jak z horní, tak i ze spodní strany, aniž by byla narušena funkčnost.

Signalizace poruchy pomocí polohy páčky

Na první pohled lze odlišit vypnutí uživatelem nebo reziduálním proudem případně zkratem či tepelným přetížením. Dělené páčky tedy rozlišují chování (reakci) samostatně proudového chrániče a zvlášť jističe na poruchy v obvodech nn.

Signalizace poruchy

 

POZOR:

 

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (chráničojističe) RCBO BONEGA® řady PEP 15PJ dokáží jako PRVNÍ NA SVĚTĚ signalizovat a rozlišit poruchu  zvlášť v obvodu chrániče (způsobenou překročení povolené hranice reziduálního proudu) a zvlášť v obvodu jističe (způsobenou zkratem nebo tepelným přetížením). 

Pro tyto signalizační účely je přístroj vybaven dělenou zapínací páčkou, kde:

a) pravá část, která navazuje na mechanizmus jističe je pro přehlednost v rozvaděčích vyrobena s rozlišením hodnot jmenovitých proudů pomocí barev v souladu s barvami vložek závitových pojistek

b) levá část, která navazuje na mechanizmus proudového chrániče je v barvě bílé.

Dělené páčky tedy rozlišují chování (reakci) samostatně proudového chrániče a zvlášť jističe na poruchy v obvodech nn.

JAK SE SIGNALIZACE PORUCHY PROJEVÍ:


a) jistič v RCBO zareagoval na zkrat nebo tepelné přetížení:

pravá polovina páčky (barevná) v takovém případě spadne pouze do středové polohy. Při posunování páčky nahoru neklade žádný odpor a může vyvolat dojem vadné mechaniky

b) proudový chránič v RCBO zareagoval na překročení povolené hranice reziduálního proudu:

levá i pravá polovina páčky v takovém případě spadne pouze do středové polohy. Při posunování páčky nahoru neklade žádný odpor a může vyvolat dojem vadné mechaniky.

NEJEDNÁ SE VŠAK O PORUCHU PŘÍSTROJE !!!

 

Tento stav má za úkol upozornit uživatele, že ochranný systém kombinovaného přístroje (jistič nebo chránič) musel reagovat na vnější událost (zkrat, přetížení, reziduální proud). V takovém případě je třeba hledat příslušnou příčinu.

 

Obnovit činnost přístroje RCBO lze pak tímto postupem:

 

a) ovládací páčku je nutné ze středové polohy nejprve přesunout do spodní polohy (na obrázku poloha 2). Při tomto přesunutí se musí překonat drobný odpor, který klade vnitřní mechanika. Dochází doslova k přesmyknutí (cvaknutí) mechanizmu. V této spodní poloze je teprve mechanika připravena k opětovnému sepnutí.

 

b) ze spodní polohy se po té páčka přesune do nejhornější polohy (na obrázku poloha 3). Při tomto pohybu je již kladen obvyklý odpor, který je známý při běžném zapínání přístroje. 


JAK BUDE REAGOVAT PŘISTROJ NA RUČNÍ VYPNUTÍ UŽIVATELEM (zvenčí):

V případě vypnutí proudového chrániče s nadproudovou ochranou (RCBO) BONEGA® řady PEP 15PJ  uživatelem se páčka přesune z nejhornější polohy (3 = ON) přímo do krajní spodní polohy (2=OFF). Opětovné sepnutí je pak přímé z polohy OFF do polohy ON.

Do středové signalizační polohy uživatel nikdy zvenčí páčku mechanicky nedostane.

Tato funkce je velmi výhodná především pro elektro údržbáře, kteří tak dokážou:

 

a) rychle zjistit, zda k vypnutí došlo svévolně obsluhou (vynucená "přestávka" = předstírání poruchy) nebo skutečnou poruchou

 

b) při odstraňování poruchy jim signalizace napoví, zda poruchu hledat v nežádoucím vyšším reziduálním proudu nebo ve zkratu či tepelném přetížení (de facto tak ví, zda to způsobila reakce proudového chrániče nebo jističe

Zkušební pokyny

  1. Před uvedením do provozu je nutné přezkoušet správnou funkci RCBO pomocí zabudovaného zkušebního tlačítka (při stisknutí zkušebního tlačítka musí přístroj vypnout).
  2. Kontrolu funkce pomocí zabudovaného zkušebního tlačítka je třeba opakovat 2x ročně (po stisknutí zkušebního tlačítka musí přístroj vypnout).
  3. V případě nevypnutí je přístroj vadný a musí se vyměnit.


 
 

Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216